Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI CS HU PL SK

Europese Commissie - Persbericht

Mededinging: Commissie legt voor € 115 865 000 geldboetes op aan producenten en distributeurs voor kartelafspraken over voedingsverpakkingen voor detailhandel

Brussel, 24 juni 2015

De Europese Commissie heeft acht producenten en twee distributeurs van voedingsverpakkingen voor de detailhandel voor in totaal €115 865 000 geldboetes opgelegd omdat zij betrokken waren bij ten minste één van vijf afzonderlijke kartels. De acht producenten zijn Huhtamäki (Finland), Nespak en Vitembal (Frankrijk), Silver Plastics (Duitsland), Coopbox, Magic Pack en Sirap-Gema (Italië) en Linpac (Verenigd Koninkrijk). De twee distributeurs zijn het Portugese Ovarpack en het Britse Propack.

De ondernemingen maakten prijsafspraken voor schuimschalen (uit polystyreen) en harde schalen (uit polypropeen) en verdeelden afnemers onder elkaar. Dit soort afspraken is in strijd met de EU-concurrentieregels. Schuimschalen en harde schalen worden gebruikt als verpakking van levensmiddelen die in winkels of supermarkten worden verkocht, zoals kaas, vlees, vis of gebak. Linpac kreeg volledige boete-immuniteit op grond van de clementierichtsnoeren van de Commissie van 2006 omdat zij het bestaan van de kartels aan de Commissie onthulde.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Miljoenen consumenten die voeding kopen voor zichzelf en voor hun gezinnen, werden mogelijk door deze kartels getroffen. De betrokken ondernemingen verdeelden de markt voor levensmiddelenverpakkingen onder elkaar en maakten prijsafspraken - in plaats van op eigen kracht te concurreren. Kartels zijn schadelijk voor de hele economie omdat ondernemingen en niét de markt de prijzen bepalen. Daarmee verdwijnt de prikkel om te innoveren. Dit kunnen wij nooit toelaten."

Het onderzoek van de Commissie bracht het bestaan aan het licht van vijf afzonderlijke kartels voor levensmiddelenverpakkingen. Deze bestreken het grootste deel van de Europese Economische Ruimte (EER):

  • de markten voor schuimschalen en voor harde schalen in Noord-West-Europa ("NWE"). Deze regio omvat België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. Hier liep een kartel van juni 2002 tot oktober 2007;
  • de markt voor schuimschalen in Centraal- en Oost-Europa ("COE"). Deze regio omvat de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen en Slowakije. Hier liep een kartel van november 2004 tot september 2007;
  • de markt voor schuimschalen in Zuid-West-Europa ("ZWE"). Deze regio omvat Portugal en Spanje. Hier liep een kartel van maart 2000 tot februari 2008;
  • de markt voor schuimschalen in Frankrijk. Hier liep een kartel van september 2004 tot november 2005;
  • de markt voor schuimschalen in Italië. Hier liep een kartel van juni 2002 tot december 2007;

De ondernemingen die vandaag van de Commissie een geldboete opgelegd krijgen, waren bij minstens één van deze kartels betrokken. De onderstaande tabel laat voor elk onderneming zien wat haar rol was in elk van de vijf kartels en hoe lang zij bij die kartels betrokken was.


NWE

COE

ZWE

Frankrijk

Italië

Linpac

juni 2002 – okt. 2007

nov. 2004 –

sept. 2007

maart 2000 – feb. 2008

sept. 2004 -

nov. 2005

juni 2002 –

dec. 2007

Vitembal

juni 2002 – maart 2007

 

okt. 2004 – juli 2007

sept. 2004-

nov. 2005

juli 2002 –

dec. 2007

Huhtamäki

juni 2002 – juni 2006

 

dec. 2000 – jan. 2005

sept. 2004-

nov. 2005

 

Sirap-Gema

 

nov. 2004 –

sept. 2007

 

sept. 2004-

nov. 2005

juni 2002 –

dec. 2007

Coopbox

 

nov. 2004 –

sept. 2007

maart 2000 – feb. 2008

 

juni 2002 –

dec. 2007

Nespak

 

 

 

 

okt. 2003 –

sept. 2006

Magic Pack

 

 

 

 

sept. 2004 -

maart 2006

Silver Plastics

juni 2002 – okt. 2007

 

 

juni 2005 –okt. 2005

 

Ovarpack

 

 

dec. 2000 – jan. 2005 en

okt. 2007 – feb. 2008

 

 

Propack

 

dec. 2004 –

sept. 2006

 

 

 

 

Deze tabel laat zien dat sinds het begin van het millennium en voor periodes variërend van iets meer dan één jaar tot bijna acht jaar, met enige verschillen voor de verschillende kartels, de tien ondernemingen prijsafspraken maakten, afnemers en markten verdeelden, offertes vervalsten en commercieel gevoelige informatie uitwisselden.

Elk van deze kartels functioneerde binnen het kader van multilaterale en bilaterale contacten die meestal plaatsvonden in de marge van rechtmatige bijeenkomsten binnen deze branche. Persoonlijke ontmoetingen werden aangevuld met druk e-mail- en telefoonverkeer. Sommige deelnemers noemden hun verboden kartel "de Club".

Geldboetes

De geldboetes die elk van deze ondernemingen krijgt opgelegd voor haar aandeel in de verschillende kartels zijn als volgt.

 

NWE

COE

ZWE

Frankrijk

Italië

Totaal

Linpac

0

0

0

0

0

0

Vitembal

265 000

 

295 000

265 000

295 000

1 120 000

Huhtamäki

10 806 000

 

0

4 756 000

 

15 562 000

Sirap-Gema

 

943 000

 

5 207 000

29 738 000

35 888 000

Coopbox

 

602 000

10 955 000

 

22 137 000

33 694 000

Nespak

 

 

 

 

4 996 000

4 996 000

Magic Pack

 

 

 

 

3 263 000

3 263 000

Silver Plastics

20 317 000

 

 

893 000

 

21 210 000

Ovarpack

 

 

67 000

 

 

67 000

Propack

 

65 000

 

 

 

65 000

 

 

 

 

 

 

115 865 000

 

De geldboetes zijn vastgesteld op basis van de richtsnoeren boetetoemeting van de Commissie van 2006 (zie Persbericht en MEMO).Bij het bepalen van de boetebedragen hield de Commissie met name rekening met de verkopen van de ondernemingen voor de betrokken producten in de EER, maar ook met het feit dat het een zeer zware inbreuk betrof, de geografische impact van de inbreuk en de looptijd ervan. De geldboetes zorgen voor voldoende afschrikking, maar blijven toch in verhouding tot de inbreuk.

Op grond van de clementiemededeling van 2006 van de Commissie werden de volgende clementiekortingen toegekend:

 

NWE

COE

ZWE

Frankrijk

Italië

Linpac

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Vitembal

50 %

-

45 %

50 %

45 %

Sirap-Gema

-

50 %

-

30 %

30 %

Coopbox

-

30 %

30 %

-

20 %

Magic Pack

-

-

-

-

10 %

Silver Plastics

-

-

-

10 %

-

Ovarpack

-

-

20 %

-

-

Linpac kreeg volledige boete-immuniteit als eerste onderneming die het bestaan van het kartel aan de Commissie onthulde. Zo ontliep zij een geldboete van € 145 065 000. Andere ondernemingen zagen hun geldboete, op grond van de clementieregeling, verlaagd omdat zij hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek.

In het geval van Magic Pack (voor haar aandeel in het Italiaanse kartel) en van Silver Plastics (voor haar aandeel in het Franse kartel) liet de Commissie bij het vaststellen van de boetebedragen meewegen dat de rol van deze ondernemingen in deze kartels veel bescheidener was.

Betalingsonmacht

Drie van de betrokken ondernemingen voerden aan dat zij de geldboete niet konden betalen (zie punt 35 van de richtsnoeren boetetoemeting van 2006). De Commissie heeft deze verzoeken onderzocht op basis van recente jaarrekeningen van de ondernemingen, hun prognoses voor het lopende jaar en de komende jaren, financiële ratio's waarmee de soliditeit, winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit van ondernemingen wordt gemeten, en de relaties van die ondernemingen met externe financiële partners en met aandeelhouders. Op basis daarvan heeft de Commissie boeteverminderingen toegestaan aan twee ondernemingen en heeft zij het verzoek van één onderneming verworpen.

Achtergrond

Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 53 van de EER-Overeenkomst verbieden kartels en andere beperkende zakelijke praktijken.

Het onderzoek van de Commissie kwam er na onaangekondigde inspecties in juni 2008. In september 2012 deed de Commissie een mededeling van punten van bezwaar uitgaan. In juni 2013 volgde een hoorzitting in deze zaak.

Meer informatie over deze zaak komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer 39563 beschikbaar in het publieke zaakregister op de concurrentiewebsite van de Commissie. Meer informatie over de strijd van de Commissie tegen kartels, is te vinden op de kartelwebsite van de Commissie.

Schadevorderingen

Particulieren of ondernemingen die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, kunnen de zaak voor de nationale rechter brengen en schadevergoeding eisen. Zowel de rechtspraak van de EU-rechter als de mededingingsverordening (Verordening (EG) nr. 1/2003) bevestigen dat een besluit van de Commissie voor de nationale rechter als bindend bewijsmateriaal kan worden gebruikt dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. Zelfs indien de Commissie de betrokken ondernemingen geldboetes heeft opgelegd, kunnen toch schadevergoedingen worden toegekend zonder dat deze hoeven te worden verlaagd omdat de Commissie al een geldboete heeft opgelegd.

Dankzij de richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken, die de lidstaten tegen 27 december 2016 in hun nationale rechtsorde moeten omzetten, wordt het voor slachtoffers van concurrentieverstorende praktijken makkelijker om schadevergoeding te krijgen. Meer informatie over schadevorderingen in mededingingszaken, met onder meer een praktische gids over het begroten van de schade, is hier te vinden.

IP/15/5253

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar