Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Европейски алианс за професионална подготовка: фирми и организации поемат ангажимент да осигурят професионална подготовка за 140 000 младежи

Брюксел, 22 Юни 2015

Борбата с младежката безработица е първостепенна задача за Европейската комисия. Възможностите за добра професионална подготовка и стажове помагат на младите хора да придобият необходимите умения и способности за успешна реализация на пазара на труда. Днес повече от 40 фирми и организации се включиха в Европейския алианс за професионална подготовка, чиято работа се координира от Европейската комисия, с ангажимент да осигурят повече и по-добри възможности за професионална подготовка на младите хора. Фирмите ще предложат общо 140 000 места за стажове и обучение за младежи. Европейската комисия целенасочено работи за по-добро предлагане на стажове, както и за подобряване на качеството и обществения им престиж.

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност г-жа Мариан Тейсен заяви: „Сърдечно приветствам новите партньори, които днес стават част от Европейския алианс за професионална подготовка. Първостепенна задача в работата ми е да помогнем на младите хора да намерят добри работни места. Заедно ще дадем на младежите нови пътища да придобият професионалните умения и опита, които се търсят на пазара на труда. С нетърпение очаквам в бъдеще все повече фирми и организации да последват този пример.“

Новите договорености бяха подписани в Рига на среща на ресорните министри за професионално образование и обучение, европейските социални партньори и Европейската комисия, организирана от латвийското председателство. Ето и по-съществените договорености със стопанския сектор:

  • до 2017 г. Adecco ще осигури обучение на работното място за 5000 младежи в основното си предприятие или в някое от партньорските си дружества;
  • до 2018 г. AXA ще предложи възможности за работа на 20 000 младежи, в т.ч. 10 000 постоянни и срочни трудови договори и 10 000 платени стажове или обучения;
  • BMW ще разшири професионалното обучение в чужбина, включително чрез специална програма за дуално образование, съчетаваща практическо обучение в Германия с квалификация в Испания. Всяка година BMW ще посреща 1500 нови стажанти;
  • Safran ще започне стажантски програми в европейските си клонове и ще популяризира програми за мобилност в други държави. Фирмата ще приема 2000 — 3000 стажанти годишно;
  • тази година над 500 младежи ще могат да постъпят на стаж в Capita, а фирмата ще положи усилия да привлече други големи работодатели да направят същото, например като наемат и обучат 400 стажанти за работа в държавната администрация и над 600 души — за работа в банковия сектор;
  • Европейската бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност (CSR Europe) ще подпомогне членовете си да подобрят качеството на предлаганите програми за професионална подготовка и стажове. Така до края на 2017 г. стойностно обучение ще могат да получат 50 000 младежи.

Към Алианса се присъединяват също така „Бертелсман“, Saica и Verallia Saint-Gobain.

Европейските социални партньори представиха нови договорености в строителството, химическата промишленост, търговията и в сектора на образованието. Пет нови договорености са по инициатива на национални учителски синдикати, а едно от споразуменията е с френски синдикат в енергийния сектор. Други важни договорености поемат шотландското правителство, Европейската асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот и мозъчният тръст Фондация „Бертелсман“.

Новите членове се присъединяват към досегашните участници в Европейския алианс за професионална подготовка — различни фирми, организации и правителства.


Контекст

Началото на Европейския алианс за професионална подготовка беше поставено на 2 юли 2013 г. в немския град Лайпциг със Съвместна декларация между председателството на ЕС, Европейската комисия и европейските социални партньори. Тя бе последвана от Декларация на Съвета и индивидуални ангажименти за следващите стъпки, с които в държавите от ЕС да се предлагат повече и по-добри възможности за професионална подготовка.

Алиансът обединява органи на публичната администрация, търговско-промишлени и занаятчийски камари, предприятия, социални партньори, образователни и обучителни организации, институции и организации на регионално равнище, младежки и неправителствени организации, мозъчни тръстове и научноизследователски институти. Общата цел на всички участници е развитието на програми и инициативи за професионална подготовка в цяла Европа.

С днешното присъединяване на Италия и на Чешката република вече 26 държави от ЕС са поели ангажименти на национално равнище. Днес Алиансът приветства и най-новите си членове — държавите от ЕАСТ Норвегия и Швейцария и държавите кандидатки Албания, Черна гора и Турция.

От 2013 г. различни фирми и други партньори са сключили общо 84 договорености с Европейския алианс за професионална подготовка.


За повече информация

MEMO/15/5241

Уебсайт на конференцията

Проследете дискусията онлайн в Twitter: #ApprenEU

Европейски алианс за професионална подготовка

Брошура за Европейския алианс за професионална подготовка

Списък на поетите нови ангажименти

Доклад от проведеното онлайн проучване

Брошура за Drop'pin

Следете съобщенията на Мариан Тейсен и на Социална Европа в Twitter

Абонирайте се за безплатния бюлетин на Европейската комисия, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването (бюлетинът се разпространява по електронна поща): http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

IP/15/5225

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar