Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia le solicită statelor membre să denunțe tratatele bilaterale de investiții intra-UE.

Bruxelles, 18 iunie 2015

Comisia Europeană a inițiat astăzi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a cinci state membre, solicitându-le să denunțe tratatele bilaterale de investiții pe care le-au încheiat între ele („TBI intra-UE”). TBI sunt acorduri care stabilesc clauzele și condițiile aplicabile investițiilor private realizate de cetățeni și întreprinderi dintr-un stat într-un alt stat. TBI intra-UE sunt acorduri care există între state membre ale UE.

Multe dintre aceste TBI intra-UE au fost semnate în anii 1990, înainte ca UE să se extindă în 2004, 2007 și 2013. Ele au fost încheiate în principal între state care erau deja membre ale UE și țările care, după aderare, aveau să fie desemnate drept „UE 13”. Tratatele în cauză urmăreau să ofere asigurări întreprinzătorilor dornici să investească în viitoarele state membre din grupul „UE 13”, într-o perioadă în care era posibil ca investitorii privați să dea dovadă de o precauție excesivă față de astfel de investiții, uneori din motive de ordin politic ori istoric. Drept urmare, aceste TBI au urmărit să îmbunătățească nivelul protecției oferite investitorilor, prevăzând, de exemplu, plata unor compensații în caz de expropriere și stabilind proceduri de arbitraj pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții.

După extinderea Uniunii, astfel de asigurări „suplimentare” nu ar mai trebui să fie necesare, întrucât toate statele membre sunt supuse acelorași norme pe piața unică a UE, inclusiv normelor privind investițiile transfrontaliere (îndeosebi libertatea de stabilire și libera circulație a capitalurilor). De asemenea, datorită normelor Uniunii Europene, toți investitorii din UE beneficiază de aceeași protecție (de exemplu, în materie de nediscriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate). În schimb, TBI intra-UE acordă drepturi, la nivel bilateral, doar investitorilor din anumite state membre: în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, o astfel de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu este compatibilă cu legislația UE.

Având în vedere toate motivele enumerate mai sus, Comisia a decis să solicite unui număr de cinci state membre (Austria, Țările de Jos, România, Slovacia și Suedia) să denunțe TBI intra-UE pe care le-au încheiat. Scrisorile de punere în întârziere trimise astăzi de Comisie au urmat unor schimburi anterioare cu statele membre în cauză. Această problematică nu reprezintă o noutate, iar Comisia le-a atras deja atenția tuturor statelor membre, în mod constant și ani la rând, asupra incompatibilității respectivelor TBI intra-UE cu legislația UE. Majoritatea statelor membre nu au luat însă nicio măsură, drept pentru care Comisia inițiază acum prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a cinci state membre. În același timp, Comisia le-a adresat solicitări de informații celorlalte 21 de state membre care mențin în vigoare TBI intra-UE, demarând astfel un dialog administrativ cu statele în cauză. Este demn de remarcat faptul că două state membre, Irlanda și Italia, au denunțat deja toate TBI intra­UE în 2012 și, respectiv, în 2013.

Jonathan Hill, comisarul UE pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a făcut următoarea declarație: „Tratatele bilaterale de investiții intra­UE nu mai sunt de actualitate, și după cum au demonstrat Italia și Irlanda prin faptul că au denunțat deja TBI intra-UE la care erau părți, nu mai sunt necesare în condițiile unei piețe unice alcătuite din 28 de state membre. Trebuie să acționăm împreună pentru a ne asigura că actualul cadru juridic pentru investiții transfrontaliere pe piața unică funcționează eficace. În acest context, Comisia este gata să exploreze posibilitatea instituirii unui mecanism rapid și eficient de mediere a litigiilor legate de investiții.”

Context

Tratatele bilaterale de investiții (TBI) stabilesc clauzele și condițiile aplicabile investițiilor între două state membre. Între statele membre ale UE, continuă să fie în vigoare circa 200 de astfel de tratate. Ele datează, în cea mai mare parte, din anii 1990, când una sau ambele țări semnatare nu era încă membră a UE. Scopul lor a fost de a încuraja investițiile prin oferirea unor garanții reciproce împotriva riscurilor politice care ar fi putut să afecteze negativ aceste investiții. Aceste tratate sunt depășite în condițiile unei piețe unice alcătuite din 28 de țări. Prezentele proceduri se referă numai la TBI intra-UE și nu privesc tratate de acest tip încheiate de state membre ale UE cu țări terțe.

Principala problemă este că TBI intra-UE fragmentează piața unică, acordând drepturi anumitor investitori din UE în mod bilateral. Dispozițiile acestor tratate se suprapun cu legislația UE din domeniul pieței unice în ceea ce privește investițiile transfrontaliere și contravin acesteia. Această situație este specifică TBI încheiate între state membre ale UE. În scrisorile sale de punere în întârziere, Comisia subliniază că aceste considerații sunt valabile doar în cazul tratatelor bilaterale care au rămas în vigoare între state membre ale UE. Aprecierile de mai sus nu privesc eventualele tratate de investiții încheiate de statele membre sau de Uniunea Europeană cu țări terțe, în cazul cărora se aplică alte considerente.

Deși, în primii ani de după extindere, TBI intra-UE au fost utilizate doar într-o măsură limitată, ne-am confruntat recent cu tot mai multe situații în unii investitorii au invocat aceste tratate. Problema legată de TBI nu este doar de ordin teoretic, ci are consecințe cât se poate de concrete. De exemplu, o recentă procedură de arbitraj întemeiată pe un TBI intra-UE a condus la obținerea unui rezultat pe care Comisia îl consideră incompatibil cu legislația UE, întrucât hotărârea arbitrală în cauză constituie un ajutor de stat ilegal[1]. Această situație poate crea incertitudine juridică pentru investitorii transfrontalieri, într-un context în care prioritatea absolută a UE este de a promova un mediu propice investițiilor.

Prin urmare, Comisia solicită statelor membre să denunțe TBI intra-UE pe care le-au încheiat, adresând scrisori de punere în întârziere unui număr de cinci state membre (Austria, Țările de Jos, România, Slovacia și Suedia) cărora le-a solicitat deja clarificări prin intermediul unor dialoguri administrative[2], având în vedere că acordurile bilaterale în cauză au fost invocate în cadrul unor proceduri de arbitraj și au creat probleme legate de compatibilitatea cu legislația UE. Scrisorile de punere în întârziere constituie prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În același timp, Comisia s-a adresat în scris celorlalte 21 de state membre care mențin TBI intra-UE[3], prin intermediul procedurii EU Pilot, pentru a lua cunoștință de punctele lor de vedere cu privire la această chestiune.

Etapele următoare

Statele membre urmează să răspundă Comisiei în conformitate cu termenele următoare: 2 luni în cazul scrisorilor de punere în întârziere și 10 săptămâni în cadrul procedurii EU Pilot. Comisia va convoca o reuniune cu toate celelalte state membre la începutul lunii octombrie pentru a le acorda asistență, astfel încât denunțarea TBI intra-UE să se desfășoare în mod coordonat.

De asemenea, Comisia intenționează să inițieze o dezbatere cu statele membre și cu toate părțile interesate în legătură cu modalitățile de asigurare a unui nivel și mai mare de protecție a investițiilor de pe piața unică.

În ceea ce privește deciziile din iunie referitoare la nerespectarea obligațiilor, a se vedea MEMO/15/5162

În ceea ce privește procedura generală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

Pentru detalii suplimentare privind procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_ro.htm


[1] Tribunalul arbitral a obligat România, în cauza Micula, să plătească despăgubiri unui investitor suedez, făcând abstracție de poziția Comisiei conform căreia o astfel de hotărâre ar încălca normele UE privind ajutoarele de stat.

[2] EU Pilot este o procedură menită să amelioreze comunicarea și soluționarea problemelor între serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre cu privire la aplicarea legislației UE sau la conformitatea normelor naționale cu legislația UE într-un stadiu incipient, înainte de inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_ro.htm).

[3] Sunt vizate toate celelalte state membre, cu excepția Irlandei și a Italiei, care și-au denunțat TBI intra-UE la care erau părți.

IP/15/5198

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar