Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Komisija predstavlja akcijski načrt za pravičnejše in učinkovitejše obdavčenje podjetij v EU

Bruselj, 17 junij 2015

Komisija je danes predstavila akcijski načrt za temeljito reformo obdavčevanja podjetij v EU. Akcijski načrt določa sklop pobud za reševanje problema izogibanja davkom, zagotovitev trajnih dohodkov in okrepitev enotnega trga za podjetja. Skupaj bodo ti ukrepi precej izboljšali okolje za obdavčevanje podjetij v EU, s čimer bo to postalo bolj pravično, učinkovito in rasti prijazno.

Ključni ukrepi vključujejo strategijo za ponovno uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb in okvir za zagotovitev učinkovitega obdavčevanja tam, kjer se dobiček ustvarja. Komisija objavlja tudi prvi vseevropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij tretjih držav ter začenja javno posvetovanje, da bi ocenila, ali bi morala podjetja javno razkriti nekatere davčne informacije.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, je dejal: „Danes smo postavili ambiciozen, a zelo realističen načrt za pravičnejše in rasti prijaznejše obdavčevanje v EU. Temelji na osrednjem načelu, da morajo vsa podjetja – velika ali mala, lokalna ali globalna – plačati pošten delež davkov tam, kjer opravljajo poslovno dejavnost in kjer dejansko ustvarjajo dobičke.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Obdavčevanje podjetij v EU potrebuje radikalno reformo. Da bi izboljšale rast, konkurenčnost in pravičnost, morajo države članice stopiti skupaj in vsakdo mora plačati svoj pošten delež. Komisija je danes položila temelje za nov pristop k obdavčevanju podjetij v EU. Države članice morajo zdaj graditi na njem.“

Pravila, ki danes urejajo obdavčevanje podjetij v EU, niso v koraku s sodobnim gospodarstvom. Nekatera podjetja izkoriščajo neusklajene nacionalne ukrepe, da bi se izognila plačilu davkov v EU. Zaradi tega države članice izgubljajo precej prihodkov, državljani so bolj obremenjeni z davki, podjetja, ki plačujejo svoj davek, pa se srečujejo z nepošteno konkurenco.

Da bi izboljšali takšen položaj, današnji akcijski načrt določa nov pristop EU za pravično in učinkovito obdavčevanje podjetij. To bo doseženo z vrsto pobud, ki jih je treba sprejeti v kratko-, srednje- in dolgoročnem obdobju. Te nadgrajujejo ukrepe, ki so že določeni v svežnju ukrepov za davčno preglednost , ki ga je Komisija predstavila marca. Ukrepi, opisani v tem akcijskem načrtu, odražajo tudi tekoče delo v OECD za zmanjšanje erozije davčne osnove in preusmeritve dobička.  

KLJUČNI UKREPI

Ponovna uvedba skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb

Komisija bo ponovno vložila predlog za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb kot celovito rešitev za reformo davka od dohodkov podjetij.

Skupna konsolidirana osnova lahko prinese izboljšanje na več področjih, znatno izboljša enotni trg za podjetja ter hkrati omeji možnosti za izogibanje plačevanju davka. Pogajanja o predlogu Komisije za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov podjetij iz leta 2011 so trenutno obstala. Vendar obstaja splošno soglasje, da bi jih bilo treba obnoviti zaradi številnih prednosti skupne konsolidirane osnove. Komisija bo nemudoma začela delo na novem predlogu za uvedbo obvezne skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov podjetij po postopnem pristopu. To bo državam članicam omogočilo, da hitreje napredujejo pri zagotavljanju skupne davčne osnove. Konsolidacija bo uvedena kot drugi korak, saj je bila do sedaj najtežavnejši dejavnik pri pogajanjih. Komisija bo ta novi predlog predstavila takoj, ko bo to mogoče v letu 2016. 

Zagotovitev učinkovitega obdavčevanja

Akcijski načrt tlakuje pot učinkovitemu obdavčevanju v EU, ki temelji na ideji, da bi morala podjetja plačati pošten delež davkov v državi, v kateri ustvarjajo dobičke. Ta cilj je mogoče doseči na več načinov, brez uskladitve davčnih stopenj za dohodek podjetij v EU. Komisija na primer med drugim predlaga ukrepe za odpravo vrzeli v zakonodaji, izboljšanje sistema transfernih cen in uvedbo strožjih pravil za preferencialne davčne režime. Te pobude naj bi pospešile tudi tekočo razpravo med državami članicami za opredelitev in sprejetje pristopa EU k učinkovitemu obdavčevanju. 

Večja preglednost

Akcijski načrt določa nadaljnje ukrepe za večjo preglednost davkov – znotraj EU in v odnosu do tretjih držav. Ti nadgrajujejo ukrepe, že predvidene v svežnju ukrepov za davčno preglednost, ki je bil sprejet marca. Da bi uvedla bolj odprt in enoten pristop EU do nekooperativnih davčnih jurisdikcij tretjih držav, je Komisija objavila vseevropski seznam tretjih držav in ozemelj, ki so na črnem seznamu držav članic. Ta se lahko uporabi za odkrivanje nekooperativnih davčnih jurisdikcij tretjih držav in za razvoj skupne strategije EU za obravnavo takšnih jurisdikcij. Tako bo pristop okrepil skupni obrambni sistem držav članic proti zunanjim grožnjam, ki ogrožajo njihove prihodke.

Komisija danes prav tako začenja javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja o tem, ali bi morala podjetja javno razkriti nekatere davčne informacije, vključno s poročanjem po državah. Posvetovanje bo skupaj s tekočim delom Komisije pri ocenjevanju učinka pomagalo oblikovati prihodnje odločitve politike na tem področju.  

OZADJE

Akcijski načrt za pravično in učinkovito obdavčevanje podjetij je del ambicioznega programa Komisije za reševanje problema izogibanja plačilu davkov od dohodka podjetij, zagotavljanje pravičnejšega notranjega trga in spodbujanje delovnih mest, rasti in naložb v Evropi.

V političnih usmeritvah iz julija 2014 je predsednik Jean-Claude Juncker zapisal: „Naš notranji trg mora biti bolj pravičen. Čeprav se priznava pristojnost držav članic za njihove davčne sisteme, bi morali okrepiti svoja prizadevanja za boj proti utajam davkov in davčnim goljufijam, tako da bo vsak prispeval svoj delež.“

Komisija pospešeno uresničuje zaveze, ki jih je predstavila v svojem delovnem programu za leto 2015, glede preprečevanja davčnih utaj in izogibanja davkom ter zagotavljanja, da podjetja plačujejo davke tam, kjer ustvarjajo dobičke.

Kot prvi ukrep je Komisija marca predlagala sveženj ukrepov za davčno preglednost, da bi povečala odprtost in okrepila sodelovanje med državami članicami na področju davkov od dohodkov podjetij. Ključni element svežnja je bil predlog za avtomatično izmenjavo informacij o davčnih stališčih. Ta predlog je prejel soglasno politično podporo finančnih ministrov na aprilskem neuradnem zasedanju Sveta ECOFIN. Države članice zdaj o njem razpravljajo na strokovni ravni. Njihov cilj je doseči dogovor do konca leta.

Današnji akcijski načrt predstavlja drugi in obsežnejši ukrep v okviru reforme obdavčevanja podjetij v EU.

Dodatne informacije so na voljo na:

Vprašanja in odgovori o akcijskem načrtu

Vprašanja in odgovori o ponovni uvedbi skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb

Spletna stran o nekooperativnih davčnih jurisdikcijah tretjih držav

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar