Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predstavila Akcijski plan za pravednije i učinkovitije oporezivanje poduzeća u EU-u

Brisel, 17 lipanj 2015

Komisija je danas predstavila akcijski plan za temeljitu reformu oporezivanja poduzeća u EU-u. Akcijski plan sadržava niz inicijativa za suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza, osiguravanje održivih prihoda i jačanje jedinstvenog tržišta za poduzeća. Tim će se mjerama sustav oporezivanja dobiti poduzeća u EU-u znatno poboljšati i postati pravedniji, efikasniji i poticajniji za rast.

Ključne aktivnosti među ostalim obuhvaćaju strategiju ponovnog pokretanja inicijative za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB) i uspostavljanje sustava kojim će se osigurati učinkovito oporezivanje na mjestu ostvarenja dobiti. Osim toga, Komisija prvi puta na razini cijelog EU-a objavljuje popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija trećih zemalja te pokreće javno savjetovanje kako bi procijenila treba li od poduzeća zatražiti da objavljuju određene porezne informacije.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Danas smo najavili ambiciozan i ujedno realističan plan za pravednije i za rast poticajnije oporezivanje u EU-u. Temelji se na osnovnom načelu prema kojemu sva poduzeća – velika ili mala, lokalnih ili globalnih razmjera – moraju pošteno plaćati porez na mjestu na kojem stvarno obavljaju gospodarsku aktivnost i na mjestu gdje doista ostvaruju dobit.”

Povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici rekao je: „Oporezivanje poduzeća u EU-u potrebno je radikalno reformirati. U interesu rasta, konkurentnosti i pravednosti, države članice moraju surađivati i svatko mora pošteno plaćati svoj porez. Komisija je danas položila temelje novog pristupa oporezivanju poduzeća u EU-u. Sada je na državama članicama da daju svoj doprinos.”

Pravila kojima je uređen današnji sustav oporezivanja poduzeća u EU-u zastarjela su u odnosu na modernu ekonomiju. Neka poduzeća iskorištavaju neusklađene nacionalne mjere kako bi izbjegla oporezivanje u EU-u. Zbog toga su države članice suočene sa znatnim gubicima u prihodima, građani se moraju nositi s većim poreznim opterećenjima, a poduzeća koja pošteno plaćaju svoj porez ugrožena su narušavanjem tržišnog natjecanja.

Kao rješenje za te probleme današnjim akcijskim planom nudi se novi pristup koji će EU usvojiti kako bi osigurao pravedno i učinkovito oporezivanje poduzeća. To se namjerava postići nizom inicijativa koje će se poduzeti u kraćem, srednjem i dužem razdoblju. Te su inicijative nadogradnja na mjere koje su već sadržane u paketu mjera za poreznu transparentnost, koji je Komisija predstavila u ožujku. Mjere sadržane u tom akcijskom planu povezane su s aktivnostima koje trenutačno provodi OECD u cilju ograničavanja erozije porezne osnovice i premještanja dobiti.  

KLJUČNE MJERE

Ponovno pokretanje inicijative za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB)

Komisija će ponovno pokrenuti svoj prijedlog zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit (CCCTB) kao holističkog rješenja za reformu sustava oporezivanja poduzeća.

CCCTB može biti koristan u svakom smislu jer se njime može znatno poboljšati situacija na jedinstvenom tržištu za poduzeća i ukloniti mogućnosti za izbjegavanje plaćanja poreza na dobit. Pregovori o Komisijinu prijedlogu za CCCTB iz 2011. trenutačno su zamrli. Međutim postoji opći konsenzus o potrebi njihova ponovnog oživljavanja s obzirom na velike koristi koje CCCTB nudi. Rad na novom prijedlogu za postupno uvođenje CCCTB-a počet će odmah. Time će se državama članicama omogućiti brže ostvarivanje zajedničke porezne osnovice. Drugi će korak biti konsolidacija jer se ona u dosadašnjim pregovorima pokazala kao najveći kamen spoticanja. Komisija će taj novi prijedlog predstaviti što je ranije moguće u 2016. 

Osiguravanje učinkovitog oporezivanja

Akcijskim planom određen je put prema osiguravanju učinkovitog oporezivanja u EU-u, koje se temelji na ideji da bi poduzeća trebala pošteno plaćati svoj porez u zemlji u kojoj ostvaruju dobit. To se može postići na niz načina bez usklađivanja stopa poreza na dobit diljem EU-a. Na primjer, Komisija među ostalim predlaže mjere za uklanjanje pravnih praznina, poboljšanje sustava transfernih cijena i provedbu strožih pravila na povlaštene porezne režime. Te bi inicijative također trebale pridonijeti tekućoj raspravi među državama članicama kojom se želi definirati i dogovoriti pristup EU-a učinkovitom oporezivanju. 

Povećanje transparentnosti

Akcijski plan sadržava buduće korake za postizanje veće porezne transparentnosti unutar EU-a i u odnosu na treće zemlje. Te se aktivnosti nastavljaju na mjere koje su već sadržane u paketu mjera za poreznu transparentnost, koji je Komisija donijela u ožujku. Radi uspostave otvorenijeg i ujednačenijeg pristupa EU-a nekooperativnim poreznim jurisdikcijama, Komisija je na razini cijelog EU-a objavila popis trećih zemalja i teritorija koji su na „crnim listama” država članica. Njime se omogućuje identifikacija nekooperativnih poreznih jurisdikcija i izradu zajedničke strategije EU-a u odnosu na njih. Popisom će se ojačati zajednički sustav kako bi se države članice mogle obraniti od vanjskih prijetnji njihovim prihodima.

Komisija danas pokreće i javno savjetovanje kojim želi prikupiti povratne informacije o tome treba li od poduzeća tražiti da objavljuju određene porezne informacije, među ostalim na osnovi izvješćivanja po zemljama (CBCR). Uz Komisijin rad na procjeni učinka koji je u tijeku, savjetovanje će biti korisno za bilo kakvo buduće odlučivanje o povezanim politikama.  

KONTEKST

Akcijski plan za pravedno i učinkovito oporezivanje poduzeća u EU-u dio je Komisijina ambicioznog programa borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza na dobit, kojim bi se trebalo ostvariti pravednije jedinstveno tržište i promicati zapošljavanje, rast i ulaganja u Europi.

Predsjednik Juncker u svojim je političkim smjernicama iz srpnja 2014. izjavio: „Treba nam više pravednosti na unutarnjem tržištu. Priznajući nadležnost država članica u području sustava oporezivanja, trebali bismo uložiti veće napore u borbi protiv utaje poreza i porezne prijevare kako bismo svi dali pošten doprinos.”

Komisija ubrzano izvršava obveze koje je preuzela u svojem programu rada za 2015. kako bi spriječila utaju i izbjegavanje plaćanja poreza i osigurala da poduzeća plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobiti.

Kao prvi korak, Komisija je u ožujku predložila paket mjera za poreznu transparentnost kojim bi se stvorila otvorenija suradnja među državama članicama u području oporezivanja dobiti. Ključni element paketa bio je prijedlog za automatsku razmjenu informacija o poreznim mišljenjima. Taj je prijedlog dobio jednoglasnu političku podršku ministara financija na neformalnom sastanku Vijeća za gospodarstvo i financije (ECOFIN) u travnju. Države članice sada raspravljaju o njemu na tehničkoj razini s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.

Današnjim Akcijskim planom poduzet je drugi, sveobuhvatniji korak u smjeru reforme oporezivanja poduzeća u EU-u.

Za više informacija vidi:

Pitanja i odgovori o Akcijskom planu

Pitanja i odgovori o ponovnom pokretanju prijedloga za CCCTB

Web-mjesto posvećeno nekooperativnim poreznim jurisdikcijama

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar