Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravosodni ministri podprli predlog Komisije o novih predpisih o varstvu podatkov za krepitev enotnega digitalnega trga EU

Luxembourg, 15. junija 2015

Ministri so se danes na zasedanju sveta za pravosodje dogovorili o splošnem pristopu glede predloga Komisije za uredbo o varstvu podatkov.

Ministri so se danes na zasedanju sveta za pravosodje dogovorili o splošnem pristopu glede predloga Komisije za uredbo o varstvu podatkov. Sodobni, usklajeni predpisi o varstvu podatkov bodo poskrbeli, da bo Evropa pripravljena na digitalno dobo, in so so korak proti enotnemu digitalnemu trgu EU. Tristranska pogajanja s Parlamentom in Svetom se bodo začela junija. Skupni cilj je, da bi končni dogovor dosegli do konca leta 2015.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal:„Zelo sem zadovoljen s tem pozitivnim korakom proti izboljšanim in usklajenim predpisom o varstvu podatkov. Varstvo podatkov je osrednja tema enotnega digitalnega trga. Tvori namreč trdno podlago, ki bo Evropi pomagala bolje izkoristiti inovativne digitalne storitve, kot so veliki podatki in računalništvo v oblaku.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Danes smo naredili velik korak naprej pri pripravljanju Evrope na digitalno dobo. Državljani in podjetja si zaslužijo sodobna pravila o varstvu podatkov, ki odražajo zadnje tehnološke spremembe. Visoki standardi varstva podatkov bodo okrepili zaupanje potrošnikov v digitalne storitve, podjetja pa bodo imela koristi od enotnih pravil v vseh 28 državah članicah. Prepričana sem, da lahko z Evropskim parlamentom in Svetom dogovor dosežemo do konca tega leta.“

Reforme na področju varstva podatkov se je Komisija lotila leta 2012 (IP/12/46), njen cilj pa je ljudem omogočiti boljši nadzor nad njihovimi osebnimi podatki. Hkrati bodo zaradi posodobljenih predpisov tudi podjetja lahko kar najbolje izkoristila priložnosti enotnega digitalnega trga. Novi predpisi bodo namreč poskrbeli za manj birokracije in prinesli dodatne prednosti zaradi večjega zaupanja potrošnikov. Trdnejši in skladnejši okvir za varstvo podatkov bo državljanom, podjetjem in javnim organom zagotovil večjo pravno in praktično varnost.

Evropski parlament je marca 2014 podprl predlog Komisije za reformo na področju varstva podatkov (glejte MEMO/14/186). Evropski svet je k sprejetju reforme na področju varstva podatkov pozval leta 2015.

Današnji splošni pristop glede uredbe o varstvu podatkov vključuje dogovore o naslednjih točkah:

  • ena celina, enotna zakonodaja – uredba bo vzpostavila enotne predpise na področju varstva podatkov, ki bodo veljali po vsej Evropski uniji. Podjetja se bodo tako morala ukvarjati z enim zakonom namesto z 28. Posledično bodo prihranila približno 2,3 milijarde evrov letno. Poleg tega bodo nova pravila koristila predvsem malim in srednjim podjetjem, saj bodo zmanjšala birokracijo. Odpravljene bodo nepotrebne upravne zahteve, kot so obveznosti obveščanja za podjetja. Samo s tem ukrepom bodo prihranila 130 milijonov evrov letno;
  • okrepljene in dodatne pravice – uveljavljena bo „pravica do pozabe“. Če se državljani ne bodo strinjali z nadaljnjo obdelavo njihovih podatkov in če ne bo zakonite podlage za njihovo hrambo, bo upravljavec te podatke moral izbrisati, razen če bo lahko dokazal, da je njihova hramba še vedno potrebna ali pomembna. Državljani bodo tudi bolje obveščeni o zlorabi njihovih podatkov. Pravica do prenosljivosti podatkov bo uporabnikom olajšala prenos osebnih podatkov med ponudniki storitev;
  • evropski predpisi na evropskih tleh – podjetja s sedežem zunaj Evropske unije bodo morala spoštovati ista pravila, če bodo ponujala storitve v EU;
  • več pristojnosti za neodvisne nacionalne organe za varstvo podatkov – njihove pristojnosti se bodo povečale, tako da bodo lahko bolje izvrševali predpise in kaznovali podjetja, ki kršijo pravila EU o varstvu podatkov. Naložili bodo lahko kazni do višine do 1 milijona evrov ali do 2 % celotnega letnega prometa podjetja;
  • „vse na enem mestu“– predpisi bodo vzpostavili koncept „vse na enem mestu“ za podjetja in državljane: podjetja se bodo morala obrniti na en sam nadzorni organ namesto na 28, kar bo poenostavilo in pocenilo njihovo poslovanje v EU. Posamezniki bodo imeli opravka samo z domačim nacionalnim organom za varstvo podatkov in to v maternem jeziku – tudi če se bodo njihovi osebni podatki obdelovali zunaj domače države.

(Za več podrobnosti glejte MEMO)

 

Naslednji koraki

Prvo tristransko srečanje med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije, na katerem bo sodelovala tudi komisarka Jourová, bo potekalo 24. junija. Vse tri institucije se nameravajo dogovoriti o časovnem načrtu za dokončanje reforme v letu 2015.

 

Več informacij:

Varstvo podatkov v EU:

Gradivo za medije o predlogu reforme varstva podatkov:

Sporočilo za medije o enotnem digitalnem trgu

IP/15/5176

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar