Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Ministři spravedlnosti podpořili návrh Komise týkající se nových pravidel pro ochranu údajů. Jednotný digitální trh EU tak dostane výrazný impuls.

Lucemburk, 15 červen 2015

Ministři spravedlnosti se dnes v Radě shodli na obecném přístupu k návrhu nařízení o ochraně údajů, který předložila Komise. Moderní harmonizovaná pravidla pro ochranu údajů přispějí k tomu, aby byla Evropa dobře připravena na digitální éru, a jsou dalším krokem na cestě k jednotnému digitálnímu trhu EU. Jednání trialogu s Parlamentem a Radou začnou již v červnu. Společným cílem je, aby se konečné dohody dosáhlo do konce roku 2015.

Místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Tento pozitivní krok směrem k lepším a harmonizovaným pravidlům o ochraně dat vnímám jako výrazné povzbuzení. Ochrana dat představuje pro jednotný digitální trh mocnou oporu. Vytváří se tak solidní základ, který Evropě pomůže k tomu, aby mohla lépe využívat inovativní digitální služby, jakými jsou například data velkého objemu a cloud computing.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Dnes jsme udělali velký krok k tomu, aby byla Evropa dobře připravena na digitální éru. Občané a podniky si zaslouží moderní pravidla na ochranu údajů, která odpovídají nejnovějším technologickým změnám. Vysoké standardy ochrany údajů přinesou větší důvěru spotřebitelů v digitální služby a podniky budou moci využívat jednotný soubor pravidel, která budou platná ve všech 28 zemích. Jsem přesvědčena, že ještě do konce tohoto roku se nám podaří dosáhnout konečné dohody s Evropským parlamentem a Radou.“

Smyslem reformy ochrany údajů, kterou Komise spustila v roce 2012 (IP/12/46), je dát lidem větší kontrolu nad jejich osobními údaji. Díky modernizovaným pravidlům budou moci podniky beze zbytku využít přínosů jednotného digitálního trhu, a to díky menší byrokracii a naopak větší důvěře spotřebitelů. Propracovanější a soudržnější rámec pro ochranu údajů dá větší právní i praktickou jistotu občanům, podnikům a orgánům veřejné správy.

V březnu 2014 Evropský parlament podpořil návrh Komise na reformu ochrany údajů (viz MEMO/14/186). Evropská rada vyzvala k přijetí reformy ochrany údajů během roku 2015.

Dnes přijatý obecný přístup k nařízení o ochraně údajů zahrnuje shodu mj. na těchto zásadách:

  • Stejná pravidla pro všechny – nařízení zavede jednotný soubor pravidel pro ochranu údajů, který bude platit v celé EU. Společnosti se budou řídit jediným předpisem, nikoli osmadvaceti různými. Podniky tak ročně ušetří zhruba 2,3 miliardy eur. Nová pravidla budou přínosem hlavně pro malé a střední podniky, neboť jim ulehčí od administrativní zátěže. Zbytečné administrativní požadavky, jako jsou oznamovací povinnosti uložené podnikům, budou zrušeny. Jen toto opatření jim ročně ušetří 130 milionů eur.
  • Silnější a nová práva – právo být zapomenut bude mít ještě větší sílu. Budou-li občané chtít, aby se jejich údaje už nezpracovávaly, a nebude-li žádný zákonný důvod je uchovávat, správce bude muset údaje vymazat, ledaže prokáže, že jejich uchování je stále nezbytné nebo opodstatněné. Občané budou rovněž lépe informováni o tom, zda se jejich údaje nestaly předmětem hackerského útoku. Díky právu na přenositelnost údajů budou uživatelé moci snadněji převádět osobní údaje mezi různými poskytovateli služeb.
  • V Evropě platí evropská pravidla – společnosti se sídlem mimo Evropu se budou muset řídit stejnými pravidly, budou-li chtít nabízet služby v EU.
  • Rozsáhlejší pravomoci nezávislých vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů – větší pravomoci v zájmu účinného prosazování pravidel. Tyto orgány budou moci ukládat pokuty společnostem, které pravidla EU o ochraně údajů poruší. Případné sankce budou dosahovat až 1 milionu eur nebo 2 % celkového ročního obratu společnosti.
  • Vše „pod jednou střechou“ – díky novým pravidlům se podniky a občané budou obracet pouze na jediné místo. Podniky budou jednat pouze s jediným kontrolním orgánem, nikoli s osmadvaceti. Podnikání v EU tak pro společnosti bude jednodušší a méně nákladné. Fyzické osoby se budou obracet pouze na svůj vnitrostátní orgán pro ochranu údajů, a to ve svém jazyce, dokonce i v případě, že se jejich osobní údaje zpracovávají mimo jejich domovskou zemi.

(Podrobnější informace viz MEMO)

 

Další kroky

První zasedání trialogu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou EU se uskuteční 24. června za účasti komisařky Jourové. Uvedené tři orgány hodlají dosáhnout dohody na harmonogramu pro dokončení reformy ještě v letošním roce.

 

Podrobnější informace:

Ochrana údajů v EU

Tiskové materiály k návrhu o ochraně údajů

Tisková zpráva k jednotnému digitálnímu trhu

IP/15/5176

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar