Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Предложение на Комисията за нови правила за защита на личните данни с цел стимулиране на цифровия единен пазар на ЕС, подкрепяно от министрите на правосъдието

Люксембург, 15 юни 2015 r.

Министрите, заседаващи в рамките на Съвета по правосъдие, се споразумяха днес за общ подход по предложението на Комисията за Общия регламен

Министрите, заседаващи в рамките на Съвета по правосъдие, се споразумяха днес за общ подход по предложението на Комисията за Общия регламент относно защитата на данните. Модерните и хармонизирани правила за защита на личните данни ще спомогнат Европа да се пригоди към цифровата ера и представляват стъпка напред в развитието на единния цифров пазар в ЕС. Тристранните преговори с Парламента и Съвета ще започнат през юни: общата цел е да бъде постигнато окончателно споразумение до края на 2015 г.

Андрус Ансип,заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви:„Считам за много обнадеждаваща тази положителна стъпка в посока въвеждането на усъвършенствани и хармонизирани правила за защита на данните. Защитата на данните е в центъра на цифровия единен пазар; с нея се гради солидна основа, с помощта на която Европа да може да се възползва в по-голяма степен от новаторски цифрови услуги като големите информационни масивии изчисленията в облак.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Днес правим важна крачка в процеса на адаптиране на Европа към цифровата ера. Гражданите и предприятията заслужават модерни правила за защита на данните, които са в крак с най-новите технологични промени. Високите стандарти за защита на данните ще засилят доверието на потребителите в цифровите услуги, а предприятията ще се ползват от единен набор правила в 28 държави. Убедена съм, че можем да постигнем окончателно споразумение с Европейския парламент и Съвета до края на годината“.

Реформата в областта на защитата на личните данни, започната от Комисията през 2012 г. (IP/12/46), има за цел да се даде възможност на хората да упражняват по-добър контрол върху своите лични данни. В същото време осъвременените правила ще позволят на предприятията да се възползват максимално от възможностите на цифровия единен пазар чрез намаляване на административната тежест и засилване на доверието на потребителите. По-строгата и съгласувана рамка за защита на данните ще осигури по-голяма правна и практическа сигурност за гражданите, предприятията и публичните органи.

През март 2014 г. Европейският парламент подкрепи предложението на Комисията за реформа в областта на защитата на данните (вж. MEMO/14/186). Европейският съвет призова за приемане на реформата в областта на защитата на данните през 2015 г.

Договореният днес общ подход по Общия регламент относно защитата на данните включва съгласие по:

  • „Един континент — един закон“: С регламента ще се установи единен набор от правила за защита на данните, който ще се прилага в целия ЕС. Дружествата ще се съобразяват с един закон, а не с 28 различни набора от правила. Това ще спести на бизнеса около 2,3 милиарда евро годишно. Освен това новите правила ще бъдат от полза особено за малките и средните предприятия, като ще намалят административната тежест за тях. Ненужните административни изисквания, като например задължението на дружествата за уведомяване, ще отпаднат. Тази мярка сама по себе си ще им спести 130 милиона евро годишно.
  • Засилени и допълнителни права — Ще се укрепи правото „да бъдеш забравен“. Когато гражданите вече не желаят техните данни да бъдат обработвани и няма законни основания за тяхното запазване, администраторът трябва да заличава данните, освен ако не може да докаже, че те продължават да са необходими или релевантни. Гражданите също така ще бъдат по-добре информирани в случай на хакерски атаки, засягащи техните данни. Правото на преносимост на данните ще улесни потребителите при прехвърлянето на лични данни между доставчици на услуги.
  • Европейски правила на европейска територия — Дружествата със седалище извън Европа ще трябва да прилагат същите правила, когато предлагат услуги в ЕС.
  • Повече правомощия за независимите национални органи по защита на данните: Функциите на тези органи ще бъдат засилени с цел ефективно прилагане на правилата. Те ще имат правото да налагат глоби на дружествата, които нарушават правилата на ЕС за защита на данните. Това може да доведе до санкции в размер до 1 милион евро или до 2 % от общия годишен оборот на дружеството.
  • „Обслужване на едно гише“— С правилата ще се предвиди „обслужване на едно гише“ за предприятията и гражданите: дружествата ще трябва да работят само с един единствен надзорен орган, а не 28 различни такива, в резултат на което става по-лесно и по-евтино за тях да извършват дейност в целия ЕС. Физическите лица ще трябва да се обръщат единствено към националния орган за защита на данни на своята държава, на собствения си език — дори ако техните лични данни се обработват извън собствената им страна.

(За повече подробности вж. МЕМО)

 

Следващи стъпки

Първата тристранна среща между Комисията, Европейския парламент и Съвета на ЕС ще се проведе на 24 юни, като на нея ще участва комисар Йоурова. Трите институции желаят да се договорят за пътна карта, водеща до финализирането на реформата през 2015 г.

 

За повече информация:

Защита на личните данни в ЕС

Материали за медиите относно предложението в областта на защитата на данните

Съобщение за медиите относно цифровия единен пазар

IP/15/5176

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar