Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o consultare publică pe tema transparenței impozitelor pe profit ale societăților

Bruxelles, 17 iunie 2015

Comisia Europeană lansează astăzi o consultare publică privind transparența impozitelor pe profit ale societăților în UE. Obiectivul acestei consultări este de a afla dacă prin obligarea societăților comerciale să dezvăluie informații suplimentare cu privire la impozitele pe care le plătesc s-ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale și a practicilor fiscale agresive în UE. De exemplu, societățile comerciale ar putea fi obligate să facă publice impozitele pe care le plătesc în fiecare țară în care își desfășoară activitatea.

Lupta împotriva evaziunii fiscale în ceea ce privește impozitele pe profit ale societăților reprezintă o prioritate absolută a Comisiei actuale. Consultarea se înscrie în sfera mai largă a Planului de acțiune pentru o impozitare pe profit mai echitabilă și mai eficientă care este, de asemenea, prezentat astăzi. Acțiunea Comisiei este rezultatul angajamentelor asumate de liderii G20 în sensul garantării faptului că autoritățile fiscale fac schimb, în mod liber, de informații referitoare la marile societăți multinaționale, inclusiv în ceea ce privește raportarea lor pentru fiecare țară în parte (country-by-country reporting - CBCR).

În prezent, unele societăți obțin profituri însemnate în cadrul pieței unice, dar plătesc un impozit foarte mic sau nu plătesc impozite în UE. Datorită prezenței lor în mai multe jurisdicții, unele societăți multinaționale pot utiliza planificarea fiscală agresivă și pot exploata neconcordanțele și lacunele juridice naționale. Utilizarea de către societățile multinaționale a structurilor corporative complexe dezavantajează, adesea, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile). Această utilizare poate, de asemenea, să denatureze concurența, să-i dezavantajeze pe concurenții mai mici și să pună în concurență întreprinderile din UE și din afara UE în cadrul pieței unice.

Există, în prezent, cerințe în materie de transparență care vizează băncile, în temeiul Directivei privind cerințele de capital IV (CRD IV) (IP/14/1229) și respectiv marile întreprinderi din industria extractivă și din industria de exploatare forestieră, în temeiul Directivei contabile (IP/11/1238, MEMO/13/540), sub forma raportării pentru fiecare țară în parte. consultarea lansată azi are scopul de a evalua dacă extinderea obligativității de publicare pentru a include societățile multinaționale din alte sectoare ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale.

Impunerea obligativității pentru societăți de a prezenta mai multe informații cu privire la operațiunile lor fiscale - fie către autoritățile fiscale, fie către publicul larg, prin intermediul rapoartelor sale anuale - ar putea evidenția practicile fiscale dăunătoare. Creșterea transparenței ar putea, de asemenea, să stimuleze societățile să plătească o cotă-parte echitabilă din impozite în țara în care înregistrează profit. În plus, o mai mare transparență ar putea încuraja statele membre să ia măsuri care să contribuie la o concurență fiscală mai eficientă și mai echitabilă. Pe de altă parte, instituirea unor cerințe de transparență sporită fără garanții suficiente ar putea implica riscul ca informații comerciale sensibile să fie făcute publice. Acest lucru ar putea fi în detrimentul societăților, în special în cazul în care concurenții lor din afara UE nu procedează în același mod. Toți acești factori și alții ar trebui să fie luați în considerare cu atenție în momentul în care se examinează dacă etapele următoare ar putea fi necesare.

CADRU

Planul de acțiune al Comisiei privind un sistem mai echitabil de impozitare a societăților, prezentat astăzi, vizează reformarea impozitării pe profit a societăților în UE. Acesta stabilește o serie de inițiative menite să combată evaziunea fiscală, să asigure venituri sustenabile și să promoveze un mediu de afaceri mai favorabil în cadrul pieței unice. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți semnificativ mediul de impozitare pe profit a societăților în UE, făcându-l mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii.

În septembrie 2013, G20 a aprobat, de asemenea, un plan de acțiune menit să garanteze faptul că profitul este impozitat acolo unde acesta este generat. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) coordonează, de asemenea, activitățile menite să abordeze aspectul erodării bazei impozabile și al transferului profiturilor (BEPS). Inițiativa BEPS, care nu are caracter obligatoriu pentru statele membre, include o serie de recomandări menite să sporească transparența, inclusiv obligația ca societățile multinaționale să raporteze autorităților fiscale în temeiul raportării pentru fiecare țară în parte (CBCR).

ETAPE IMPORTANTE

Lansarea consultării publice

17 iunie 2015

Încheierea consultării publice

9 septembrie 2015

 

Textul consultării publice poate fi găsit aici.

IP/15/5156

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar