Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor overname bepaalde chloorvinylactiviteiten INEOS door ICIG en keurt ICIG goed als overnemer van in kader goedkeuring voor INEOS/Solvay-joint venture af te stoten activa

Brussel, 09 juni 2015

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-concentratieverordening, toestemming gegeven voor de plannen van International Chemical Investors Group ("ICIG") om een aantal chloorvinylactiviteiten van de chemiegroep INEOS over te nemen. Parallel met het goedkeuringsbesluit van vandaag heeft de Commissie het bedrijf ICIG ook goedgekeurd als een geschikte overnemer voor activiteiten waarvan INEOS en Solvay de afstoting hadden voorgesteld om hun gemeenschappelijke onderneming op de s-PVC-markt goedgekeurd te krijgen.

De chloorvinylactiviteiten van INEOS die ICIG overneemt, zijn de productie en levering van suspensie-polyvinylchloride ("s-PVC"), natriumhypochloriet ("bleekloog"), kaliumhydroxide ("KOH") en andere verwante producten. Bij de transactie gaat het om de productiefaciliteiten die INEOS bezit en in bedrijf heeft in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. INEOS had toegezegd om deze af te stoten, om de goedkeuring van de Commissie te krijgen voor de gemeenschappelijke onderneming van INEOS en het Belgische Solvay ("INOVYN").

Bij de activiteiten van de ondernemingen is er vooral overlapping bij de productie van KOH, dat wordt gebruikt voor de productie van de-icingvloeistoffen, zeep, biodiesel en meststoffen. De Commissie kwam tot de conclusie dat dankzij de transactie de KOH-markt minder geconcentreerd wordt. Een deel van de vroegere KOH-activiteiten van marktleider INEOS zou namelijk worden overgedragen aan een onafhankelijke concurrent, ICIG. Bovendien zou een aantal andere spelers op de markt actief blijven.

Daarom heeft de Commissie, op grond van de regels voor concentratiecontrole, toestemming gegeven voor de voorgenomen transactie.

Achtergrond

In mei 2014 gaf de Commissie, onder een aantal voorwaarden, toestemming voor de INOVYN-transactie. De Commissie maakte zich zorgen dat door de transactie INEOS' sterkste concurrent, Solvay, zou verdwijnen van de markt voor commodity grade s-PVC in Noord-West-Europa. Daardoor zou de nieuwe onderneming onvoldoende concurrentiedruk ervaren van de resterende, veel kleinere spelers en zou zij de prijzen hebben kunnen verhogen.

Daarbij kwam dat de transactie op de Belgische, Nederlands en Luxemburgse markt voor bleekloog een marktleider zou doen ontstaan met een marktaandeel van meer dan 60%. Geen van de resterende spelers zou de nieuwe onderneming echter voldoende tegenwicht kunnen bieden om prijsstijgingen voor afnemers te voorkomen.

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen, hebben INEOS en Solvay aangeboden om de volgende activa van INEOS af te stoten voordat zij de gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen:

  • de s-PVC-fabrieken in Mazingarbe (Frankrijk), Wilhelmshaven (Duitsland) en Geleen (Beek) (Nederland);
  • de ruimte voor membraanelektrolyse, de fabriek voor EDC/VCM (ethyleendichloride/vinylchloridemonomeer) en verwante productieactiva (waaronder de productieactiva voor natriumhypochloriet) in Tessenderlo (België);
  • de VCM-fabriek in Wilhelmshaven (Duitsland), en
  • de chloormembraanruimte en de EDC-fabriek op de INEOS-productielocatie in Runcorn (Verenigd Koninkrijk)

De Commissie gaf toestemming voor de transactie, maar verbond daaraan wel de voorwaarde dat de in de remedies (corrigerende maatregelen) genoemde activa tegen 8 november 2014 zouden worden afgestoten. Deze oorspronkelijke termijn is nadien verlengd omdat de afstotingsoperatie complex bleek te zijn en de toezeggingen een zogeheten up‑front buyer-clausule bevatten. Deze clausule houdt in dat de transactie pas kan worden afgerond nadat de partijen met een geschikte overnemer voor deze activa zijn gekomen en de Commissie deze overnemer heeft goedgekeurd. In afwachting dat de afstoting kon plaatsvinden, deed de Commissie het nodige om te voorkomen dat de mededinging werd geschaad.

In de loop van het afstotingsproces werd ICIG door INEOS en Solvay naar voor geschoven als de overnemer die hun voorkeur wegdroeg voor de af te stoten INEOS-activa. De Commissie had aanvankelijk een aantal bezwaren tegen bepaalde voorwaarden van de geplande overdracht. Daarom werd een aantal aanpassingen en toevoegingen in het voorstel opgenomen, zoals onder meer de uitbreiding van de over te dragen activiteiten met een deel van de KOH-activiteiten van INEOS in Tessenderlo. In het kader van de transactie zal ICIG aan INOVYN gaan leveren via een toeleveringsregeling (toll manufacturing) voor het deel van de KOH-activiteiten dat bij INOVYN zal blijven. Bij toll manufacturing-regelingen kunnen bedrijven hun reservecapaciteit inzetten om voor andere bedrijven te produceren.

De verwerving van deze activa door ICIG werd op 29 april 2015 bij de Commissie aangemeld, na een verwijzingsverzoek van de partijen.

Ondernemingen

Het Luxemburgse ICIG is een industriële holding die wereldwijd actief is op het gebied van agrochemie, fijnchemie, basischemie, functionele chemie, farmaceutische eindproducten in doseringseenheden en werkzame stoffen voor geneesmiddelen.

Het Zwitserse INEOS is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die actief zijn in de productie van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten.

Het Belgische Solvay is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die internationaal actief zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van chemicaliën en kunststoffen.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknummer M.7584.

IP/15/5147

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar