Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Energetska unija: jačanje integracije europskih energetskih tržišta

Brisel, 08 lipanj 2015

Europska komisija i zemlje iz regije Baltičkog mora danas su potpisale Memorandum o razumijevanju kojim se modernizira i jača plan međusobnog povezivanja baltičkoga energetskog tržišta. Istovremeno je 12 europskih zemalja potpisalo deklaraciju o regionalnoj suradnji u području sigurnosti opskrbe električnom energijom u okviru europskoga unutarnjeg tržišta. Uslijedilo je potpisivanje političke deklaracije Peterostranog energetskog foruma.

 Regionalna suradnja sa susjednim zemljama u zajedničkom okviru Europske unije temelj je energetske unije. Presudna je za osiguravanje neprekinute opskrbe energijom i pristupačnih cijena za potrošače. Regionalnom suradnjom lakše će se ostvariti integracija tržišta u cijelom EU-u i dodatno pridonijeti oslobađanju punog potencijala obnovljivih izvora u energetskom sustavu.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: „Ovi sporazumi prvi su važan korak i politička potpora snažnijoj energetskoj suradnji u Europi. Države potpisnice odlučne su da daljnjom integracijom tržišta povećaju sigurnost opskrbe. Riječ je o jednom od glavnih temelja energetske unije, koja je jedan od ključnih prioriteta Junckerove Komisije. Države članice danas su počele usklađivati svoje napore i zajedno raditi na jeftinijim i djelotvornijim rješenjima. Sve se može kad se hoće, a države članice danas su pokazale volju.”

 

Političku deklaraciju o regionalnoj suradnji u području sigurnosti opskrbe električnom energijom u okviru europskoga unutarnjeg tržišta potpisali su Njemačka, Danska, Poljska, Češka, Austrija, Francuska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska i Švedska, kao i susjedne zemlje Švicarska i Norveška. Deklaracijom su utvrđene političke obveze boljeg usklađivanja nacionalnih energetskih politika, uključujući one o sigurnosti opskrbe, te učinkovitijega korištenja postojećim elektroenergetskim mrežama i bolje integracije obnovljivih izvora energije u nacionalna tržišta.

 

U deklaraciji se navodi da među regionalnim skupinama država članica postoje znatne sličnosti u ključnim izazovima i mogućnostima daljnje integracije tržišta električne energije. Kako bi odgovorila na te izazove i iskoristila potencijal integriranog tržišta, Komisija radi na prijedlozima za reviziju modela tržišta električne energije koje će objaviti 2016. Planira se objavljivanje savjetodavne komunikacije o modelu tržišta električne energije tijekom ljeta.

 

Drugu političku deklaraciju Peterostranog energetskog forumapotpisali su Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg i Nizozemska. Članice Foruma obuhvaćaju više od trećine stanovništva EU-a te osiguravaju više od 40 % električne energije proizvedene u EU-u. Cilj je Foruma poticati otvoren i transparentan regionalni dijalog kako bi se povećala sigurnost opskrbe, produbila integracija tržišta i postigla veća fleksibilnost tržišta. Prije svega, razvit će se zajednička metodologija za procjenu rizika za sigurnost opskrbe na regionalnoj razini te stvoriti prikladni uvjeti za prekograničnu trgovinu električnom energijom.

 

Memorandum o razumijevanju o jačanju plana međusobnog povezivanja baltičkoga energetskog tržišta(BEMIP) potpisali su Estonija, Finska, Njemačka, Latvija, Litva, Poljska, Švedska i Norveška (Danska će potpisati kasnije). U svojem nastojanju da prekinu energetsku izoliranost regije Baltičkog mora i regiju u potpunosti integriraju u energetska tržišta EU-a zemlje proširuju opseg inicijative BEMIP tako što već postojećim područjima suradnje – unutarnjem energetskom tržištu, interkonekcijama i proizvodnji električne energije – dodaju nova područja kao što su energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i sigurnost opskrbe. Memorandumom se predviđa i učinkovitija suradnja u cilju uključivanja baltičkih država u usklađeno područje kontinentalne Europe.

 

Kontekst

Peterostrani energetski forum okvir je za regionalnu suradnju u srednjoj i zapadnoj Europi. Godine 2005. osnovali su ga ministri za energetiku iz država Beneluksa, Austrije, Njemačke i Francuske (uz Švicarsku kao stalnog promatrača) radi promicanja suradnje u prekograničnoj razmjeni električne energije.

Skupinu visoke razine BEMIP osnovale su u listopadu 2008. Komisija i osam država članica (Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Latvija, Litva, Poljska i Švedska) te Norveška (u ulozi promatrača). BEMIP-om se nastoji prekinuti energetsku izoliranost regije Baltičkog mora te u potpunosti integrirati regiju u energetska tržišta EU-a. U jesen 2014. Komisija je pokrenula reformu inicijative BEMIP radi daljnjeg jačanja suradnje u regiji Baltičkog mora u području energetike.

 

Političku deklaraciju o regionalnoj suradnji u području sigurnosti opskrbe električnom energijom potpisali su Njemačka, Danska, Poljska, Češka, Austrija, Francuska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Švedska, Švicarska i Norveška. Inicijator deklaracije njemački je državni tajnik nadležan za energetsku tranziciju, a njezin je cilj povećanje fleksibilnosti tržištâ električnom energijom i olakšavanje energetske tranzicije.

 

Dvije političke deklaracije i Memorandum o razumijevanju dostupni su na web-mjestu GU za energetiku: https://ec.europa.eu/energy/en/commission-welcomes-reinforced-regional-cooperation

Više o Strategiji energetske unije na web-mjestu Komisije:

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

IP/15/5142

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar