Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia chce poznať názory na úlohu EÚ pri formovaní medzinárodnej správy oceánov

Brusel, 04 jún 2015

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu s cieľom zozbierať názory na to, ako by EÚ mohla prispieť k dosiahnutiu lepšej medzinárodnej správy oceánov a morí v prospech udržateľného modrého rastu.

Komisár Karmenu Vella, ktorý zodpovedá za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, otvoril konzultáciu na Svetovom samite o oceánoch v Portugalsku: „Ak naše oceány nebudú zdravé, ochorie aj naša ekonomika. Globálne výzvy v námornej oblasti si vyžadujú globálne riešenia. Som odhodlaný intenzívne spolupracovať na vymedzení úlohy Európy v rámci medzinárodnej správy oceánov s cieľom zabezpečiť udržateľnú modrú ekonomiku a udržateľný modrý rast.“

Medzinárodné diskusie o správe oceánov sú čoraz častejšie, pretože využívanie morských zdrojov sa na celom svete zvyšuje. Nezákonný rybolov, nekontrolovaná ťažba z morského dna a morský odpad sú len niektoré z problémov, ktoré treba riešiť prostredníctvom globálnej spolupráce. Existujúci rámec pre medzinárodnú správu oceánov by mohol byť pri riešení takýchto výziev v námornej oblasti neúčinný; najmä v prípade 60 % oceánov, ktoré sú mimo vnútroštátnej jurisdikcie.

EÚ zohráva v týchto diskusiách významnú úlohu. Modrá ekonomika už vytvára 5 % HDP a poskytuje približne 5 miliónov pracovných miest. Okrem toho EÚ je globálnym lídrom v oblasti rozvoja udržateľných ekonomík založených na oceáne, a to prostredníctvom spoľahlivého súboru právnych predpisov v oblasti životného prostredia, integrovanej námornej politiky, zreformovanej spoločnej rybárskej politiky a jej boja proti nezákonnému rybolovu na celom svete.

S cieľom posúdiť najlepší postup a úlohu EÚ v tejto súvislosti Komisia sa obracia na všetky zainteresované strany – medzinárodné organizácie, štátne subjekty, mimovládne organizácie, podniky, vedeckú a akademickú obec a občiansku spoločnosť – prostredníctvom online verejnej konzultácie. Konzultáciu bude dopĺňať „turné“, počas ktorého sa komisár Vella osobne stretne so zástupcami zainteresovaných strán a s medzinárodnými partnermi s cieľom zozbierať ich názory a rokovať o možných riešeniach.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 15. septembra 2015.


Ďalšie informácie:

Verejná konzultácia o správe oceánov: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm

Prejav komisára na Svetovom samite o oceánoch: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-speech-role-eu-shaping-international-ocean-governance_en

IP/15/5113

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar