Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja prosi o opinie na temat roli UE w kształtowaniu międzynarodowego zarządzania oceanami

Bruksela, 04 czerwiec 2015

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w celu zebrania poglądów na temat tego, jak UE może się przyczynić do osiągnięcia lepszego międzynarodowego zarządzania oceanami i morzami na rzecz zrównoważonego niebieskiego wzrostu.  

Komisarz Karmenu Vella odpowiedzialny za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo rozpoczął konsultacje podczas światowego szczytu w sprawie oceanów w Portugalii: „Jeżeli nasze oceany nie będą zdrowe, ucierpi nasza gospodarka. Światowe wyzwania związane z morzami i oceanami wymagają globalnych rozwiązań.Zamierzam intensywnie pracować nad zdefiniowaniem roli Europy w międzynarodowym zarządzaniu oceanami, aby uzyskać zrównoważoną niebieską gospodarkę i niebieski wzrost”.

Wraz z coraz większym wykorzystywaniem zasobów morskich na całym świecie coraz częstsze są również międzynarodowe dyskusje na temat zarządzania oceanami. Połowy nielegalne, niekontrolowane górnictwo morskie, odpady morskie – to tylko niektóre wyzwania, którym należy stawić czoła za pomocą globalnej współpracy. Istniejące międzynarodowe ramy zarządzania oceanami mogą być nieskuteczne przy rozwiązywaniu takich wyzwań, szczególnie w odniesieniu do 60 proc. oceanów, które znajdują się poza krajowymi jurysdykcjami.

Unia Europejska odgrywa istotną rolę w tej dyskusji. Niebieska gospodarka już teraz osiąga prawie 5 proc. unijnego PKB i zapewnia prawie 5 milionów miejsc pracy. Ponadto UE jest światowym liderem pod względem rozwoju zrównoważonej gospodarki oceanicznej dzięki solidnemu pakietowi przepisów w zakresie ochrony środowiska, zintegrowanej polityce morskiej, zreformowanej wspólnej polityce rybołówstwa i globalnej walce z nielegalnymi połowami.

Aby ocenić najlepszy kierunek działania oraz rolę UE w tym zakresie, Komisja zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron – organizacji międzynarodowych, podmiotów państwowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, środowiska naukowego, akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego – za pośrednictwem internetowych konsultacji społecznych. Oprócz konsultacji komisarz Vella wybierze się w trasę, aby spotkać się z zainteresowanymi stronami i partnerami międzynarodowymi w celu zebrania ich opinii i przedyskutowania możliwych sposobów dalszego działania.

Konsultacje społeczne będą trwały do 15 września 2015 r.


Więcej informacji:

Konsultacje społeczne w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm

Przemówienie komisarza podczas światowego szczytu w sprawie oceanów: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-speech-role-eu-shaping-international-ocean-governance_en

IP/15/5113

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar