Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie houdt een raadpleging over de rol van de EU bij het vormgeven van de internationale governance van de oceanen

Brussel, 04 juni 2015

De Europese Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart over de wijze waarop de EU een bijdrage kan leveren tot een betere internationale governance van de oceanen en de zeeën met het oog op duurzame blauwe groei.  

Commissaris Karmenu Vella, bevoegd voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, heeft het startsein voor de raadpleging gegeven op de wereldtop over oceanen in Portugal: "Als onze oceanen niet gezond zijn, wordt onze economie ziek. Mondiale maritieme uitdagingen vergen mondiale oplossingen. Ik zal mij inzetten om te bepalen welke rol Europa in de internationale oceaangovernance kan spelen met het oog op een duurzame blauwe economie en blauwe groei".

Het internationale debat over oceaangovernance zwelt aan naarmate het gebruik van mariene rijkdommen wereldwijd toeneemt. Illegale visserij, ongecontroleerde ontginning van de zeebodem en zwerfafval op zee zijn maar enkele van de uitdagingen die moeten worden aangepakt door mondiale samenwerking. Het bestaande internationale kader voor oceaangovernance kan tekortschieten om dergelijke maritieme uitdagingen het hoofd te bieden. Dit geldt met name in de 60 % van de oceanen die niet onder een nationale jurisdictie valt.

De EU speelt een prominente rol in deze discussie. De blauwe economie is al goed voor 5 % van haar bbp en verschaft werk aan bijna 5 miljoen mensen. Met haar stevige pakket milieuvoorschriften, haar geïntegreerd maritiem beleid, haar hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid en haar wereldwijde strijd tegen illegale visserij is de EU bovendien wereldleider als het gaat om de ontwikkeling van een duurzame maritieme economie.

Om te bepalen wat de beste aanpak is en welke rol de EU daarin kan spelen, richt de Commissie zich tot alle belanghebbenden – internationale organisaties, ngo's, het bedrijfsleven, onderzoekers, de academische wereld en de civiele samenleving – via een online openbare raadpleging. De raadpleging wordt aangevuld met een "luisterronde" waarin commissaris Vella persoonlijk met belanghebbenden en internationale partners in dialoog zal treden om hun standpunten te peilen en de mogelijke benaderingen te bespreken.

De raadpleging loopt tot en met 15 september 2015.


Nadere informatie:

Openbare raadpleging over internationale oceaangovernance: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm

De toespraak van de commissaris op de wereldtop over oceanen is te vinden op: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-speech-role-eu-shaping-international-ocean-governance_en

IP/15/5113

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar