Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen efterlyser meningstilkendegivelser om EU’s rolle i udformningen af international havforvaltning

Bruxelles, 04 juni 2015

Europa-Kommissionen har i dag iværksat en offentlig høring, der skal bruges til at indsamle meningstilkendegivelser om, hvordan EU kan bidrage til at opnå bedre forvaltning af havene til fordel for bæredygtig blå vækst.  

Kommissær Karmenu Vella, som har ansvaret for miljø, maritime anliggender og fiskeri, iværksatte høringen på World Ocean-topmødet i Portugal: "Hvis vores have ikke er sunde, trives vores økonomi heller ikke. Globale maritime udfordringer kræver globale løsninger. Jeg vil arbejde hårdt for at få defineret Europas rolle i den internationale havforvaltning med det mål at sikre en bæredygtig blå økonomi og blå vækst."

De internationale drøftelser om havforvaltningen tager til i takt med den øgede anvendelse af marine ressourcer på globalt plan. Ulovligt fiskeri, ukontrolleret havminedrift og affald i havet er blot nogle af de udfordringer, der skal tages op gennem internationalt samarbejde. Det er ikke sikkert, at de eksisterende internationale havforvaltningsrammer er tilstrækkeligt effektive over for denne type maritime udfordringer – især ikke i de 60 procent af havene, der ligger uden for de nationale jurisdiktioner.

EU spiller en fremtrædende rolle i disse drøftelser. Den blå økonomi udgør allerede 5 % af EU's BNP og tegner sig for næsten 5 mio. arbejdspladser. EU er desuden førende på verdensplan i udviklingen af bæredygtige havbaserede økonomier i kraft af sine krævende miljøbestemmelser, sin integrerede havpolitik, sin reviderede fælles fiskeripolitik og sin globale bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

Med henblik på at finde den bedste tilgang og definere EU's rolle er det Kommissionens ønske i denne forbindelse af få meningstilkendegivelser fra alle berørte parter – internationale organisationer, statsaktører, ngo'er, erhvervslivet, forskere, universiteter og civilsamfundet – ved hjælp af enoffentlig onlinehøring. Høringen vil blive suppleret med en rundrejse, hvorunder kommissær Karmenu Vella personligt vil gå ind i en dialog med de berørte parter og internationale partnere for at høre deres synspunkter og drøfte mulige fremtidige løsninger.

Den offentlige høring løber frem til den 15. september 2015.


Yderligere oplysninger:

Offentlig høring om havforvaltning http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm

Kommissærens tale på World Ocean-topmødet: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-speech-role-eu-shaping-international-ocean-governance_en

IP/15/5113

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar