Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Odgovor Komisije na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji” (Stop Vivisection)

Brisel, 03 lipanj 2015

Europska komisija danas je utvrdila mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji” (Stop Vivisection). Iako Komisija dijeli mišljenje da bi u Europi trebalo postupno ukinuti ispitivanje na životinjama, njezin pristup dostizanju tog cilja razlikuje se od onoga koji je predložen u građanskoj inicijativi.

Potpredsjednik Komisije Jyrki Katainen, koji je nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: „Građanska inicijativa ,Ne vivisekciji’ dolazi u vrijeme tranzicije. Zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, u Europi se manje primjenjuje ispitivanje na životinjama.No prerano je za potpunu zabranu istraživanja na životinjama u EU-u; time bi se ugrozio ostanak biomedicinskih istraživanja u Europi.”

Povjerenik Karmenu Vella, koji je nadležan za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, rekao je: „Krajni cilj zakonodavstva EU-a je postupno ukinuti ispitivanje na životinjama.Kao odgovor na građansku inicijativu, Europska komisija poduzima niz mjera kako bi omogućila brži napredak u uvođenju i primjeni alternativnih pristupa.”

U Komunikaciji koju je danas donijela, Komisija potvrđuje da dijeli uvjerenje izraženo u građanskoj inicijativi da bi ispitivanje na životinjama trebalo postupno ukinuti. Istodobno naglašava da je to glavni cilj propisa EU-a o zaštiti životinja kojima se koristi u znanstvene svrhe, Direktive 2010/63/EU, koju se inicijativom nastoji staviti izvan snage. Komisija smatra da je Direktiva prikladan zakonodavni akt za postizanje temeljnih ciljeva inicijative te stoga ne predlaže da se taj zakonodavni akt stavi izvan snage. Direktiva je potrebna kako bi se osigurala visoka razina zaštite životinja kojima se koristi u istraživanjima. Nakon što Direktiva bude na snazi dovoljno dugo da bi se moglo procijeniti njezinu učinkovitost, Komisija će je preispitati.

U Komunikaciji se utvrđuje niz daljnjih mjera koje će Komisija poduzeti kako bi ostvarila cilj postupnog ukidanja ispitivanja na životinjama. Komisija će do 2016. organizirati konferenciju na kojoj će sudjelovati znanstvena zajednica i relevantni dionici te će tom prilikom iznijeti izvješće o napretku o poduzetim mjerama.

Zahvaljujući tehnološkom napretku u proteklih desetak godina došlo je do revolucije u biomedicinskom istraživanju. Među glavnim dostignućima su razvoj alternativnih ispitivanja koja se temelje na staničnim kulturama i kulturama tkiva te računalne metode kojima se smanjuje potreba za ispitivanjem na životinjama. No mnogi fiziološki i toksikološki procesi i učinci još se ne mogu adekvatno predstaviti ni procijeniti alternativnim metodama, pa su i dalje potrebna određena ispitivanja na životinjama kako bi se omogućio napredak istraživanja te štitilo zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

U Komunikaciji se navodi da je potrebno ubrzati napredak u području zamjene, smanjenja i poboljšanja primjene ispitivanja na životinjama razmjenom znanja i Komisija će i dalje podupirati razvoj i vrednovanje alternativnih pristupa. Nastavit će se dijalog sa svim dionicima, posebno sa znanstvenom zajednicom, kako bi se napredovalo prema cilju postupnog ukidanja ispitivanja na životinjama.

Kontekst

EU se zalaže za dobrobit životinja, poboljšanje javnog zdravlja i zaštitu okoliša. Zakonima EU-a o lijekovima, kemikalijama i sigurnosti hrane zahtijeva se da se proizvodi ispitaju prije stavljanja na tržište kako bi se dokazalo da su sigurni za ljude, životinje i okoliš.

Direktivom 2010/63/EU nastoji se ojačati zakonodavstvo i poboljšati dobrobit životinja koje su potrebne za znanstvena istraživanja te se istodobno nastoji zamijeniti, smanjiti i poboljšati korištenje tim životinjama.

Nakon inicijativa „Jedan od nas” (One of Us) i „Pravo na vodu” (Right2Water), „Ne vivisekciji” treća je europska građanska inicijativa koja je dostigla potrebni prag. Podnesena je Europskoj komisiji 3. ožujka 2015., s potpisima 1,17 milijuna građana.

Europska građanska inicijativa pokrenuta je u travnju 2012. kao alat s pomoću kojega građani mogu utjecati na politički program. Europskom građanskom inicijativom omogućuje se da milijun građana iz najmanje četvrtine država članica pozove Europsku komisiju na poduzimanje mjera u područjima u kojima za to ima ovlasti.

Kako je utvrđeno Ugovorom iz Lisabona i Uredbom o građanskoj inicijativi, Komisija mora odgovoriti u roku od tri mjeseca od podnošenja europske građanske inicijative s 1 000 000 valjanih izjava o potpori. Stoga je Komisija do 3. lipnja morala odlučiti hoće li donijeti zakonodavni akt, djelovati na neki drugi način kako bi ostvarila ciljeve građanske inicijative ili ne poduzeti ništa. Morala je obrazložiti svoju odluku u Komunikaciji koju donosi cijeli Kolegij povjerenika.

Dana 11. svibnja 2015. u Europskom parlamentu organizirano je javno predstavljanje europske građanske inicijative „Ne vivisekciji” kao platforma za raspravu zastupnika, javnosti, pobornika inicijative i stručnjaka u tom području.

Dodatne informacije

Europska građanska inicijativa

Europska građanska inicijativa „Ne vivisekciji”

Komunikacija u kojoj se utvrđuju mjere za odgovor na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji”: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

IP/15/5094

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar