Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio vastaa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Stop Vivisection”

Bryssel, 03 kesäkuu 2015

Euroopan komissio esitteli tänään toimet, joilla se vastaa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Stop Vivisection” (”Ei eläinkokeille”). Vaikka komissio onkin samaa mieltä siitä, että eläinkokeet olisi lopetettava Euroopassa, se pyrkii tähän tavoitteeseen eri tavalla kuin mitä kansalaisaloitteessa ehdotetaan.

Työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan ”kansalaisaloite ”Stop Vivisection” esitettiin murrosaikana – huomattavan teknologisen edistyksen ansiosta Euroopassa käytetään eläinkokeita entistä vähemmän. Eläviä eläimiä käyttävän tutkimuksen täydellinen kieltäminen EU:ssa olisi kuitenkin ennenaikainen reaktio, joka saattaisi siirtää biolääketieteen tutkimuksen Euroopan ulkopuolelle.”

Ympäristöstä sekä meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Karmenu Vellan mukaan ”EU:n lainsäädännön lopullisena tavoitteena on lopettaa eläinkokeet. Vastauksena kansalaisaloitteeseen Euroopan komissio pyrkii nopeuttamaan vaihtoehtoisten menetelmien käyttöönottoa ja käyttöä. On varmistettava, että eläinkokeettomia menetelmiä voidaan käyttää aina, kun se on mahdollista.”

Komissio vahvistaa tänään antamassaan tiedonannossa olevansa yhtä mieltä kansalaisaloitteessa esitetyn näkemyksen kanssa siitä, että eläinkokeet olisi lopetettava.Samalla se korostaa, että tähän tavoitteeseen pyritään myös tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetulla direktiivillä 2010/63/EU, jonka kumoamiseen kansalaisaloitteessa tähdätään. Komissio katsoo, että kyseisellä direktiivillä voidaan saavuttaa aloitteen perimmäiset tavoitteet, mistä syystä se ei ehdota direktiivin kumoamista. Direktiivillä varmistetaan tutkimuksessa käytettävien eläinten korkeatasoinen suojelu. Kunhan direktiivi on ollut voimassa riittävän pitkään, jotta sen vaikuttavuutta voidaan arvioida, komissio tarkastelee sitä uudelleen.

Tiedonannossa esitetään useita muita toimia, joita komissio aikoo toteuttaa, jotta eläinkokeiden lopettamisessa edetään. Komissio järjestää konferenssin yhdessä tiedeyhteisön ja sidosryhmien kanssa vuoteen 2016 mennessä ja esittää sen yhteydessä tilannekatsauksen toteutetuista toimista.

Viime vuosikymmenen aikana teknologian kehitys on mullistanut biolääketieteen tutkimuksen. Suuriin läpimurtoihin kuuluvat solu- ja kudosviljelyyn perustuvien vaihtoehtoisten testien kehittäminen ja tietokoneavusteiset menetelmät, jotka vähentävät eläinkokeiden tarvetta. Monia monimutkaisia fysiologisia ja toksikologisia prosesseja ja vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä riittävästi mallintaa tai arvioida vaihtoehtoisilla menetelmillä. Joitakin eläinkokeita tarvitaan edelleen, jotta voidaan edistää tutkimusta ja suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä ympäristöä.

Tiedonannossa todetaan, että jakamalla tietämystä voitaisiin nopeuttaa eläinkokeiden käytön korvaamista muulla testauksella, niiden määrän vähentämistä ja menetelmien parantamista (ns. 3R-periaate – replace, reduce, refine). Komissio aikoo jatkossakin tukea eläinkokeettomien menetelmien kehittämistä ja validointia. Vuoropuhelua jatketaan kaikkien sidosryhmien ja erityisesti tiedeyhteisön kanssa, jotta eläinkokeet saadaan lopetettua.

Tausta

EU:n tavoitteena on lisätä eläinten hyvinvointia, parantaa kansanterveyttä ja suojella ympäristöä. EU:n lääke-, kemikaali- ja elintarviketurvallisuuslainsäädäntö edellyttää tuotteiden testaamista ennen niiden saattamista markkinoille sen osoittamiseksi, että ne ovat turvallisia ihmisten, eläinten tai ympäristön kannalta.

Direktiivin 2010/63/EUtarkoituksena on lujittaa lainsäädäntöä ja parantaa tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavien eläinten hyvinvointia sekä samalla korvata eläinkokeet muulla testauksella, vähentää niiden käyttöä ja parantaa niiden menetelmiä.

”Stop Vivisection” on eurooppalaisten kansalaisaloitteiden ”One of Us” ja ”Right2Water” jälkeen kolmas aloite, joka sai taaksen tarvittavan vähimmäistuen. Aloitteen allekirjoitti 1,17 miljoonaa kansalaista, ja se toimitettiin Euroopan komissiolle 3. maaliskuuta 2015.

Eurooppalainen kansalaisaloite on huhtikuussa 2012 perustettu väline, jonka avulla kansalaiset voivat ehdottaa aiheita EU:n asialistalle. Jos kansalaisaloite saa taakseen vähintään miljoonan eurooppalaisen tuen vähintään neljäsosassa EU-maita, Euroopan komissio ryhtyy toimiin toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

SEUT-sopimuksen ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen mukaisesti komission on ryhdyttävä toimiin kolmen kuukauden kuluessa sellaisen kansalaisaloitteen jättämisestä, joka on saanut taakseen miljoona pätevää tuenilmausta. Siksi komission oli päätettävä viimeistään 3. kesäkuuta 2015, antaisiko se uutta lainsäädäntöä, toimisiko se jollain muulla tavalla kansalaisaloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi vai jättäisikö se toimimatta tässä asiassa. Komissio on esittänyt perustelunsa tiedonannossa, jonka komission kollegion kaikki jäsenet ovat hyväksyneet.

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Stop Vivisection” järjestettiin 11. toukokuuta 2015 Euroopan parlamentissa julkinen kuuleminen, joka toimi EP:n jäsenten, yleisön, aloitteen tukijoiden ja alan asiantuntijoiden välisenä keskustelufoorumina.

Lisätietoja

Yleistä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Stop Vivisection”

Tiedonanto, jossa esitetään toimia vastauksena eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Stop Vivisection”: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

IP/15/5094

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar