Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Slobodno kretanje: novo izvješće Komisije o mobilnosti hrvatskih radnika

Brisel, 29 svibanj 2015

Europska komisija danas je objavila novo izvješće o prijelaznim mjerama povezanima sa slobodnim kretanjem hrvatskih radnika u kojem se zaključuje da će budući potencijalni priljevi hrvatskih radnika u druge države članice EU-a vjerojatno biti maleni te da nije izgledno da će uzrokovati poremećaje na tržištu rada. Mobilni građani iz Hrvatske većinom su radno sposobni i relativno dobro obrazovani, a u usporedbi s državljanima zemalja domaćina uglavnom su mlađi i mnogo je izglednije da će biti zaposleni.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen dodala je: Mobilnost može predstavljati priliku i za radnike i za gospodarstva zemalja domaćina. To se pokazalo i u prethodnim proširenjima. Komisija je u potpunosti predana promicanju radne mobilnosti te pritom želi osigurati da ona bude pravedna za sve.”

Otkako je Hrvatska pristupila EU-u u srpnju 2013. mobilnost hrvatskih radnika bila je slaba u odnosu na stanovništvo i radnu snagu 13 država članica koje trenutačno primjenjuju prijelazna ograničenja.

Nakon pristupanja Njemačka i Austrija ostale su glavna odredišta mobilnih radnika iz Hrvatske unatoč tome što primjenjuju ograničenja. Njemačka je primila 68 % ukupnog broja mobilnih Hrvata, a Austrija 17 %.

U 14 država članica koje su otvorile svoja tržišta rada porast broja hrvatskih radnika bio je vrlo nizak u apsolutnom smislu.

Izgledno je da će mobilnost hrvatskih radnika i u budućnosti ostati na niskoj razini te da neće uzrokovati poremećaje na tržištu rada čak ni u glavnim odredišnim zemljama te, prema procjenama, čak ni ako se ukinu ograničenja.

Odljev mladih i visoko obrazovanih hrvatskih radnika, iako veći nakon pristupanja, i dalje je umjeren. Nema dokaza da je njime uzrokovan nedostatak vještina u hrvatskom gospodarstvu. Naprotiv, u izvješću se ukazuje na pozitivan učinak mobilnosti radne snage za Hrvatsku koji se očituje u mogućem smanjenju nezaposlenosti te koristima od doznaka koje šalju hrvatski radnici iz inozemstva.

U izvješću se podsjeća na to kako su nakon prethodnih proširenja mobilni radnici EU-a donijeli potrebne vještine na tržišta rada zemalja domaćina i time pomogli nadoknaditi nedostatke lokalne radne snage. Istraživanja su isto tako pokazala da mobilni radnici imaju neutralan ili pozitivan fiskalni utjecaj na gospodarstva zemalja domaćina.


Kontekst

U skladu s Aktom o pristupanju iz 2011. države članice iz skupine EU-27 mogu radnicima iz Hrvatske privremeno ograničiti pristup svojim tržištima rada.

Ukupno prijelazno razdoblje traje sedam godina i podijeljeno je na tri faze.

  • Tijekom prve dvije godine pristup radnika uređuje se nacionalnim zakonodavstvima drugih država članica. Ograničenja je odlučilo primijeniti 13 država članica koje u načelu od hrvatskih radnika zahtijevaju radnu dozvolu (Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Španjolska, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina). Ostale su države odlučile na hrvatske radnike u cijelosti primjenjivati pravila EU-a o slobodnom kretanju. Ovo će razdoblje isteći 30. lipnja 2015.
  • Tijekom druge faze, koja će trajati tri godine, države članice mogu zadržati ograničenja ako o tome unaprijed obavijeste Komisiju.
  • U trećoj fazi, koja traje dvije godine, one države članice koje zadrže ograničenja u drugoj fazi još ih uvijek mogu produžiti ako postoji opasnost od ozbiljnih poremećaja na njihovim tržištima rada, ali isto tako nakon što o tome obavijeste Komisiju.

Tijekom tih sedam godina države članice mogu ukinuti ograničenja u bilo kojem trenutku. Kasnije ih mogu ponovno uvesti ako su se pojavili ozbiljni poremećaji na njihovim tržištima rada ili opasnosti od takvih poremećaja. Prijelazne mjere neopozivo prestaju vrijediti 30. lipnja 2020.

Izvješće koje je Komisija danas objavila poslužit će Vijeću kao osnova za presipitivanje prijelaznih mjera koje se mora provesti prije završetka prve dvogodišnje faze.


Annex

Croatian citizens (all ages) residing in other EU Member States in 2013, in thousands, by country of residenceSource: Eurostat Population statistics


Dodatne informacije

Memo/15/5068

Izvješće o prijelaznim mjerama

Slobodno kretanje radnika

Pratite Marianne Thyssen na twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/15/5067

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar