Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV LT MT PL BG RO

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise žádá 11 členských států o uplatňování pravidel EU týkajících se ozdravných postupů a řešení krize bank

Brusel, 28 květen 2015

Evropská komise dnes požádala Bulharsko, Českou republiku, Francii, Itálii, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, aby plně provedly směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank. Tato směrnice (2014/59/EU) je ústředním prvkem bankovní unie, která byla v EU zavedena v reakci na finanční krizi a má zajistit bezpečnější a spolehlivější fungování finančního sektoru.

Nová pravidla vycházející ze směrnice poskytují vnitrostátním orgánům nezbytné nástroje a pravomoci ke zmírňování a řízení krize nebo selhání bank nebo velkých investičních podniků ve všech členských státech EU. Cílem je zajistit, aby banky na pokraji úpadku nebo selhání mohly být restrukturalizovány, aniž by za ně kvůli ochraně finanční stability museli platit daňoví poplatníci. Směrnice místo toho akcionářům a věřitelům bank nařizuje, aby uhradili svůj podíl nákladů prostřednictvím mechanismu rekapitalizace z vnitřních zdrojů (bail-in).

Lhůta pro provedení těchto pravidel do vnitrostátního práva uplynula 31. prosince 2014 (viz IP/14/2862). Jedenáct zemí EU je však do svého vnitrostátního práva netransponovalo.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud uvedené země své povinnosti nesplní ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

Souvislosti:

Od roku 2008 přijala Evropská komise řadu opatření pro zajištění stability finančních a bankovních služeb. Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD) byla přijata na jaře 2014. Příslušným orgánům poskytuje komplexní a účinná opatření pro řešení selhání bank na vnitrostátní úrovni, jakož i mechanismy pro spolupráci pro případ přeshraničního selhání (viz IP/12/570).

Na základě směrnice mají banky povinnost vypracovat plány ozdravných postupů pro překonání finanční krize. Příslušným orgánům je rovněž udělen soubor pravomocí, aby mohly zasahovat do činností bank s cílem zabránit jejich selhání. Pokud bankám selhání hrozí, příslušné orgány jsou vybaveny rozsáhlými pravomocemi a nástroji na jejich restrukturalizaci, přičemž rozdělují ztráty mezi akcionáře a věřitele na základě jasně stanovené posloupnosti. Mají pravomoc provádět plány řešení krize bank v selhání způsobem, který zachová jejich nejzásadnější funkce a umožní vyhnout se tomu, aby je museli ze svých peněz zachraňovat daňoví poplatníci.

Přesné mechanismy stanovují, jak by měly domácí a hostitelské orgány bankovních skupin spolupracovat ve všech fázích přeshraničního řešení krizí, od plánování řešení krizí po samotné řešení, s významnou rolí Evropského orgánu pro bankovnictví, který bude fungovat jako koordinátor a prostředník v případě neshod.

Rovněž jsou vytvářeny vnitrostátní fondy pro řešení krizí. V případě členských států eurozóny budou tyto fondy v roce 2016 nahrazeny Jednotným fondem pro řešení krizí.

Směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank dále doplňují technická pravidla, která v souvislosti s řadou témat vypracoval Evropský orgán pro bankovnictví, včetně konkrétních požadavků na informace o plánech ozdravných postupů a řešení krize a zajištění přesného ocenění aktiv a ztrát v momentu řešení krize.

Další informace viz MEMO/14/297 a MEMO/14/597.

On the May infringement package decisions: MEMO/15/5053

On the general infringement procedure, see MEMO/12/12

For more information on infringement procedures:           
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

IP/15/5057

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar