Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže nacrt proračuna EU-a za 2016. – naglasak je na zapošljavanju, rastu, migracijama i globalnom djelovanju

Brisel, 27 svibanj 2015

Komisija je danas predložila proračun EU-a za 2016. sa sredstvima za plaćanje u visini od 143,5 milijardi EUR što će se upotrijebiti za oporavak europskoga gospodarstva i za poboljšanje životnih uvjeta u Europi i izvan nje. Sredstva će se uložiti u poticanje inovacija, otvaranje radnih mjesta, pomoć pri uklanjanju razlika među državama članicama i regijama, učinkovitije upravljanje migracijama i daljnje jačanje uloge EU-a na svjetskoj sceni. Prijedlog uključuje i doprinose Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU), središnjem elementu Plana ulaganja za Europu. Današnji nacrt bit će proslijeđen Europskom parlamentu i državama članicama EU-a, koji će zajednički odlučiti o konačnom proračunu.

Potpredsjednica Europske komisije Kristalina Georgieva, nadležna za proračun i ljudske resurse, izjavila je: S obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju važnije je nego ikada mudro upotrijebiti novac poreznih obveznika. Proračun za 2016. namijenjen je gospodarskom oporavku na temelju ulaganja za rast i zapošljavanje te pružanja pomoći u upravljanju vanjskim izazovima, kao što je migracija. Pokušavamo ispuniti najhitnije potrebe u Europi i cilj nam je ostvariti najbolje moguće rezultate.

Poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja

Glavna obilježja nacrta proračuna EU-a za 2016. uključuju sljedeće:

  • gotovo je polovina proračuna (66,58 milijardi EUR) namijenjena poticanju rasta, zapošljavanja i konkurentnosti
  • programima kao što je Instrument za povezivanje Europe (1,67 milijardi EUR u 2016.) podržavaju se politički prioriteti Europske komisije, primjerice energetska unija i jedinstveno digitalno tržište
  • iznos od 1,8 milijardi EUR (30 % više nego u 2015.) namijenjen je europskom programu za financiranje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta Erasmus+, zahvaljujući kojem će više od 4 milijuna ljudi primiti pomoć za rad i učenje diljem EU-a u razdoblju 2014. – 2020.
  • povećanje konkurentnosti istraživanjem i inovacijama zahvaljujući programima poput Obzora 2020. (10 milijardi EUR u 2016., 11,6 % više nego u 2015.)
  • iznos od 2 milijarde EUR u obvezama i 500 milijuna EUR u plaćanjima za jamstveni fond EFSU-a kako bi se potaknula ulaganja za Europu u vrijednosti od 315 milijardi EUR. Europski parlament i države članice trenutačno pregovaraju o Uredbi o EFSU-u, uključujući i pitanja povezana s proračunom nove ulagačke strukture
  • ukupni iznos od 42,86 milijardi EUR za poljoprivrednike.

Suočavanje s novim izazovima u Europi i izvan nje

Za suočavanje s izazovima u području migracija stavit će se na raspolaganje više sredstava. Proračunom se podržava Europska migracijska agenda koja je predstavljena početkom mjeseca, uz dodatna sredstva za operacije Triton i Posejdon, pojačanu pomoć za hitne intervencije graničnim državama članicama, financijska sredstva za program preseljenja na razini EU-a i jačanje agencija kao što su FRONTEX i Europski potporni ured za azil (EASO). Iznos od 833 milijuna EUR za 2016. namijenjen je Fondu za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Fondu za unutarnju sigurnost (ISF), dvama glavnim izvorima financiranja mjera u okviru politike EU-a u području migracija i sigurnosti.

Proračunom EU-a reagira se i na nova zbivanja u europskom susjedstvu i u drugim dijelovima svijeta. Na raspolaganju je 9,5 milijardi EUR (+ 28,5 %) za potporu EU-u da reagira u slučaju vanjskih kriza, primjerice u Ukrajini i Siriji, te da pruži humanitarnu pomoć osobama kojima je potrebna. Europski instrument za susjedstvo (ENI) i Instrument za razvojnu suradnju (DCI) bit će povećani na 2,1 milijardu EUR (+ 34 %) odnosno na 2,7 milijardi EUR (+ 27 %).

Kontekst

Za svaki program koji se financira u nacrtu proračuna EU-a unesena su dva iznosa (obveze i plaćanja). „Obveze” su sredstva koja se u određenoj godini na temelju ugovora mogu namijeniti za financiranje, a „plaćanja” su iznos koji je zaista isplaćen. U nacrtu proračuna za 2016. obveze iznose 153,5 milijardi EUR (-5,3 % s obzirom na 2015.), a plaćanja 143,5 milijardi EUR (+1,6 % s obzirom na 2015.). To znači da je u usporedbi s 2015. realna vrijednost plaćanja uglavnom nepromijenjena. U plaćanja su uključena sredstva potrebna za postupno rješavanje zaostatka nepodmirenih zahtjeva iz prethodnog proračunskog razdoblja, koji je na kraju 2014. iznosio 24,7 milijardi EUR.

Proračun EU-a iznosi otprilike 1 % BDP-a EU-a, ali zahvaljujući učinku umnožavanja i usmjerenosti na rezultate njegov je utjecaj velik. Primjerice u razdoblju od 2007. do 2013. prosječan porast BDP-a kao posljedica kohezijske politike procjenjuje se na 2,1 % godišnje u Latviji, 1,8 % godišnje u Litvi i 1,7 % godišnje u Poljskoj.

Nacrt proračuna EU-a za 2016. (u milijunima eura):

ODOBRENA SREDSTVA PO NASLOVIMA

NP za 2016. (nominalna promjena u % od 2015.)

Obveze

Plaćanja

1. Pametan i uključiv rast

69 440,1 (-10,9 %)

66 578,2 (-0,4 %)

Konkurentnost za rast i radna mjesta

18 618,4 (6,1 %)

17 518,1 (11,4 %)

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

50 821,7 (-15,9 %)

49 060,1 (-4,0 %)

2. Održivi rast: prirodni resursi

63 104,4 (-1,2 %)

55 865,9 (-0,2 %)

Rashodi povezani s tržištem i izravne potpore

42 867,6 (-1,4 %)

42 859,3 (-1,4 %)

3. Sigurnost i građanstvo

2 670,0 (9,7 %)

2 259,0 (17,1 %)

4. Globalna Europa

8 881,7 (5,6 %)

9 539,2 (28,5 %)

5. Administracija

8 908,7 (2,9 %)

8 910,2 (2,9 %)

Ostali posebni instrumenti

524,6 (-9,8 %)

389,0 (-7,0 %)

Ukupna odobrena sredstva

153 529,5 (-5,2 %)

143 541,5 (1,6 %)

% BND-a EU-28

1,04 %

0,98 %

Napomena: ostali posebni instrumenti uključuju pričuvu za pomoć u nuždi (EAR), Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGR) i Fond solidarnosti Europske unije (EUSF). Odgovarajuća odobrena sredstva razmatraju se izvan VFO-a radi izračuna razlike u okviru gornje granice za odobrena sredstva.

Dodatne informacije:

Pitanja i odgovori

Informativni članak s osnovnim podacima o proračunu EU-a

Proračun EU-a: informativni članak s primjerima uspjeha

Mitovi i činjenice u vezi s proračunom EU-a

NACRT PRORAČUNA EU-a ZA 2016.

Potpredsjednica Europske komisije nadležna za proračun na Twitteru

IP/15/5046

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar