Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Bizottság – előrelépés az európai migrációs stratégia terén

Brüsszel, 27 május 2015

Két héttel az európai migrációs stratégia előterjesztése után a Bizottság a mai napon elfogadja a migráció hatékonyabb kezelésére irányuló átfogó megközelítésről szóló első javaslatokat.

A Földközi-tengeren bekövetkezett múlt havi szörnyű halálos kimenetelű balesetek után az európai vezetők határozottan kötelezettséget vállaltak a közös migrációs kihívások kezelése során kialakítandó tagállamok közötti szolidaritás iránt. A Bizottság mai javaslataival tettekre váltja a vállalásokat, közvetlen és hosszú távú intézkedéseket irányoz elő az Európa előtt álló migrációs kihívások orvoslására.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai napon a Bizottság tettekre váltja a vállalásokat. A szolidaritás felelősségvállalással jár együtt. Javaslatainkban ezért egyaránt szigorúan elvárjuk a menekültügyi szabályok helyes alkalmazását és azt, hogy a tagállamok mindent megtegyenek a visszaélések megelőzésére. A rászorulóknak Európában menedékre kell találniuk. Ugyanakkor haladéktalanul meg kell találni és vissza kell küldeni a hazájukba azokat, akik nem tarthatnak indokoltan igényt menedékre. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a társadalom azonosulni tudjon a migrációs politikákkal.

Federica Mogherini főképviselő/alelnök úgy vélte: „Két héttel a stratégia elfogadása után ma konkrét végrehajtási javaslatokkal állunk elő, amelyek mindegyikének fő célja: a gyors életmentés és a rászorulók uniós védelmének biztosítása, legyen szó akár a tengeren hánykolódó, akár az EU-ban vagy harmadik országokban tartózkodó személyekről. Ennek érdekében megerősítjük a származási és tranzitországokkal, valamint a menekülteket befogadó országokkal fenntartott együttműködésünket – nemcsak a menekültügyi és migrációs kapacitások fenntartásának támogatása céljából, hanem azért is, hogy gyökereiben orvosoljuk a tömeges menekülés és migráció okait: a szegénységet, a háborúkat, az üldöztetést, az emberi jogok megsértését és a természeti katasztrófákat. Tegnap az új fenntartható fejlesztési céljaink megvitatása során vitára bocsátottam ezeket a célkitűzéseket a fejlesztési miniszterek előtt, és a tervezett átfogó lépésekről újfent eszmét cseréltem Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárral is.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „A Bizottság ma bebizonyította, hogy képes a migráció hatékonyabb igazgatása érdekében gyorsan és eltökélten cselekedni. Az áthelyezési és az át- és letelepítési program, valamint a Triton és a Poszeidón művelet megerősítése és a csempészek elleni küzdelemről szóló cselekvési terv a legsürgetőbb kihívásainkra jelentenek választ. Ezzel egyidejűleg nyilvános konzultációt hirdetünk a kékkártya-irányelv felülvizsgálatáról is, amely remélhetőleg értékes információkkal lát el bennünket ahhoz, hogy ezt az eszközt valódi uniós „névjegykártyává” változtassuk a tehetségek és készségek utáni globális versenyben.

Az Európai Bizottság ma több konkrét intézkedést terjeszt elő a jelenlegi migrációs kihívások nyomán:

  • Áthelyezés: Olaszországot és Görögországot támogató szükséghelyzeti reagálási mechanizmus: Az Európai Bizottság javaslatot tesz az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdése szerinti szükséghelyzeti reagálási mechanizmus alkalmazására. E rendelkezés alapján – amelynek aktiválására első ízben kerül sor – szükséghelyzeti áthelyezési program indul Olaszország és Görögország támogatására. A program azokra a nemzetközi védelemre szoruló szíriai és eritreai állampolgárokra fog kiterjedni, akik 2015. április 15. óta érkeztek vagy a mechanizmus elindítása után fognak megérkezni Olaszországba vagy Görögországba. A következő két évben egy elosztási kulcs alapján (lásd az 1. és 2. mellékletet) összesen 40 000 személyt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más uniós tagállamokba – ez a 2014-ben ezen országokba belépett, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló összes menedékkérő mintegy 40%-ának felel meg. Ha a jövőben valamely más tagállam – például Málta – is a migránsok hirtelen beáramlásával szembesülne, a Bizottság kész lesz ugyanezt megtenni. A tagállamok a területükre áthelyezett minden egyes személy után 6 000 euróban részesülnek.
  • Át- és letelepítés: A Bizottság ajánlást fogadott el, amelyben két év alatt egy elosztási kulcs (lásd a 3. mellékletet) alapján 20 000, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala szerint egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló EU-n kívüli állampolgár át- és letelepítésére kéri fel a tagállamokat. A programban részt vevő tagállamok pénzügyi támogatásra jogosultak – erre az EU 2015-ben és 2016-ban 50 millió eurót különít el.
  • A migránsok csempészete elleni uniós cselekvési terv: A 2015-2020 közötti időszakra szóló terv konkrét lépéseket irányoz elő a migránsok csempészetének megelőzésére és az ellene való küzdelemre. Ilyen a gyanús hajók jegyzékbe vétele, a pénzintézetekkel való együttműködés megerősítését és az azokkal való információcserét szolgáló külön fórumok, valamint az internetes szolgáltatókkal és a szociális médiával való együttműködés annak érdekében, hogy rövid idő alatt felderítsék és töröljék a csempésztevékenységeket reklámozó internetes tartalmakat.
  • Ujjnyomat-azonosítási iránymutatás: A közös uniós menekültügyi rendszer hatékony működéséhez érkezéskor szisztematikusan ujjnyomatot kell venni a migránsoktól. A bizottsági szolgálatok iránymutatást tettek közzé a tagállamok számára, amelyben ismertetik a nemzetközi védelem céljából újonnan érkező kérelmezők ujjnyomat-azonosítására vonatkozó bevált gyakorlatokat. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, a Frontex és az Europol különleges munkacsoportjai a helyszínen fognak dolgozni az érkező migránsok gyors azonosításán, nyilvántartásba vételén és ujjnyomat-azonosításán, valamint a védelemre szorulók körének felmérésén.
  • A kékkártya-irányelv jövőjéről szóló nyilvános konzultáció: A Bizottság fejleszteni kívánja a meglévő uniós kékkártya-rendszert, amely a magasan képzett munkavállalók EU-ba áramlását könnyítené meg, és amelynek kihasználtsága jelenleg elenyésző. A nyilvános konzultáció során kikéri az érdekeltek (a migránsok, a munkáltatók, a kormányszervezetek, a szakszervezetek, a nem kormányzati szervezetek, a munkaközvetítő ügynökségek stb.) véleményét az uniós kékkártyáról és arról, hogyan lehetne az rendszert javítani.

A Bizottság ezenkívül nyomon követi a Triton művelet új műveleti tervét. A megerősített közös Triton műveletre irányuló új műveleti terv új számokat irányoz elő az eszközállományra vonatkozóan: 10 tengeri, 33 szárazföldi és 8 légi eszközzel, valamint 121 humánerőforrással számol. A műveleti terv emellett déli irányban kiterjeszti a Triton földrajzi területét a máltai felkutatási és mentési övezet határáig, így lefedve a korábbi olasz Mare Nostrum művelet területét.


Háttér-információk

Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnöki kampánya során 2014. április 23-án Máltán ötpontos bevándorlási tervet terjesztett elő, amelyben az uniós migrációs politika terén a szolidaritás megerősítésére hívta fel a figyelmet.

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker külön migrációs biztost bízott meg azzal, hogy Timmermans első alelnökkel összehangoltan dolgozzon a Bizottság Európai Parlament általi megválasztásának alapjául szolgáló politikai program, a politikai iránymutatás 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításán.

A tagállamok az Európai Bizottság javaslata alapján a 2015. április 23-i európai tanácsi nyilatkozatban vállaltak kötelezettséget aziránt, hogy gyors lépéseket tesznek az életek megmentésére, és felgyorsítják az uniós migrációs intézkedéseket. Az Európai Parlament néhány nappal később állásfoglalást adott ki.

Az Európai Bizottság 2015. május 13-án Európai migrációs stratégiát terjesztett elő, amelynek átfogó megközelítése minden szempontból javítani kívánja a migráció kezelését.


További információk

Részletes kérdések és válaszok a mai javaslatokról

Tanácsi határozatjavaslat az Olaszországra és Görögországra vonatkozó ideiglenes áthelyezési intézkedésekről + Annex

Ajánlás az európai át- és letelepítési programról

Uniós cselekvési terv az embercsempészet ellen

Iránymutatás az ujjnyomat-vételi kötelezettségre vonatkozó uniós szabályok végrehajtásáról

Nyilvános konzultáció az uniós kékkártyáról

A 2015. május 13-i európai migrációs stratégia teljes sajtócsomagja

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapja

Frans Timmermans első alelnök honlapja

Federica Mogherini főképviselő/alelnök honlapja

Dimitrisz Avramopulosz biztos honlapja

 

1. MELLÉKLET: Áthelyezés: az Olaszországra vonatkozó elosztási kulcs

 

Általános kulcs

A tagállamokra jutó létszám (24 000 áthelyezendő kérelmező)

Ausztria

3,03%

728

Belgium

3,41%

818

Bulgária

1,43%

343

Horvátország

1,87%

448

Ciprus

0,43%

104

Cseh Köztársaság

3,32%

797

Észtország

1,85%

443

Finnország

1,98 %

475

Franciaország

16,88 %

4051

Németország

21,91 %

5258

Magyarország

2,07 %

496

Lettország

1,29 %

310

Litvánia

1,26 %

302

Luxemburg

0,92 %

221

Málta

0,73 %

175

Hollandia

5,12 %

1 228

Lengyelország

6,65 %

1595

Portugália

4,25 %

1021

Románia

4,26 %

1023

Szlovákia

1,96 %

471

Szlovénia

1,24 %

297

Spanyolország

10,72 %

2573

Svédország

3,42 %

821

 
 

2. melléklet: Áthelyezés: a Görögországra vonatkozó elosztási kulcs

 

Általános kulcs

A tagállamokra jutó létszám (16 000 áthelyezendő kérelmező)

Ausztria

3,03%

485

Belgium

3,41%

546

Bulgária

1,43 %

229

Horvátország

1,87 %

299

Ciprus

0,43 %

69

Cseh Köztársaság

3,32 %

531

Észtország

1,85 %

295

Finnország

1,98 %

317

Franciaország

16,88 %

2701

Németország

21,91 %

3505

Magyarország

2,07 %

331

Lettország

1,29 %

207

Litvánia

1,26 %

201

Luxemburg

0,92 %

147

Málta

0,73 %

117

Hollandia

5,12 %

819

Lengyelország

6,65 %

1064

Portugália

4,25 %

680

Románia

4,26 %

682

Szlovákia

1,96 %

314

Szlovénia

1,24 %

198

Spanyolország

10,72 %

1 715

Svédország

3,42%

548

 

 3. melléklet: Át- és letelepítés: elosztási kulcs


Általános kulcs

A tagállamokra jutó létszám (20 000 át- és letelepítendő kérelmező)

Ausztria

2,22%

444

Belgium

2,45%

490

Bulgária

1,08%

216

Horvátország

1,58%

315

Ciprus

0,34%

69

Cseh Köztársaság

2,63%

525

Dánia

1,73%

345

Észtország

1,63%

326

Finnország

1,46%

293

Franciaország

11,87%

2375

Németország

15,43%

3086

Görögország

1,61%

323

Magyarország

1,53%

307

Írország

1,36%

272

Olaszország

9,94%

1989

Lettország

1,10%

220

Litvánia

1,03%

207

Luxemburg

0,74%

147

Málta

0,60%

121

Hollandia

3,66%

732

Lengyelország

4,81%

962

Portugália

3,52%

704

Románia

3,29%

657

Szlovákia

1,60%

319

Szlovénia

1,03%

207

Spanyolország

7,75%

1549

Svédország

2,46%

491

Egyesült Királyság

11,54%

2309


IP/15/5039

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar