Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija napreduje s migracijskim programom

Brisel, 27 svibanj 2015

Dva tjedna nakon predstavljanja Europskog migracijskog programa Komisija je danas donijela prve prijedloge sveobuhvatnog pristupa radi poboljšanja upravljanja migracijama.

Nakon što su tragično izgubljeni životi na Sredozemlju prošlog mjeseca, predsjednici europskih država i vlada čvrsto su se obvezali na solidarnost među državama članicama kako bi se uhvatili u koštac sa zajedničkim migracijskim izazovima. Današnjim prijedlozima Komisija riječi pretvara u djela te utvrđuje izravne i dugoročne odgovore na migracijske izazove s kojima se Europa suočava.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Komisija danas riječi pretvara u djela.Solidarnost ide ruku pod ruku s odgovornošću. Zato se u našim prijedlozima snažno zahtijeva da se pravilno primjenjuju propisi o azilu i da države članice učine sve što bi trebale kako bi se spriječila zlouporaba. Europa bi trebala pružiti utočište svima kojima je potrebno. No one koji ga neopravdano traže trebalo bi brzo prepoznati i vratiti u matične zemlje. To je ključno kako bi društvo dobro prihvatilo migracijsku politiku.”

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini rekla je:ƒ„Danas, dva tjedna nakon donošenja programa, predstavljamo konkretne prijedloge za njegovu provedbu s glavnim ciljem:brzo spasiti živote i pružiti zaštitu u EU-u osobama kojima je potrebna, bilo na moru, u EU-u ili u trećim zemljama. Kako bismo pružili podršku kapacitetima za azil i migracije te kako bismo se uhvatili u koštac s temeljnim uzrocima zbog kojih ljudi bježe i migriraju – siromaštvom, ratovima, kršenjima ljudskih prava i prirodnim katastrofama – intenziviramo suradnju s matičnim i tranzitnim zemljama te zemljama domaćinima za izbjeglice. Razgovarala sam jučer o tim ciljevima s ministrima razvoja u kontekstu naših razmišljanja o novim održivim razvojnim ciljevima i još sam jedanput razmijenila mišljenja s glavnim tajnikom UN-a Ban Ki Moonom o sveobuhvatnim koracima koje želimo poduzeti.”

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Danas je Komisija pokazala da može djelovati brzo i odlučno radi boljeg upravljanja migracijama. Programima premještanja i preseljenja, jačanjem operacija Triton i Posejdon te akcijskim planom za borbu protiv krijumčara odgovaramo na najhitnije izazove s kojima smo suočeni.Istodobno pokrećemo javno savjetovanje o reviziji Direktive o plavoj karti. Nadamo se da će nam donijeti vrijedne informacije kako bismo pretvorili taj instrument u istinsku vizitkartu Unije u okviru globalnog tržišnog natjecanja za talente i vještine.”

Europska komisija danas je predstavila nekoliko različitih i konkretnih mjera kao odgovor na trenutačne migracijske izazove:

  • Premještanje: Mehanizam za krizne situacije radi pomoći Italiji i Grčkoj: Europska komisija predlaže upotrebu mehanizma za krizne situacije na temelju članka 78. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Odredba koja će se primijeniti prvi put iskoristit će se za uspostavljanje programa premještanja u kriznim situacijama radi pomoći Italiji i Grčkoj. Taj program primijenit će se na državljane Sirije i Eritreje koji trebaju međunarodnu zaštitu i stigli su u Italiju ili Grčku nakon 15. travnja 2015. ili nakon pokretanja mehanizma. Tijekom sljedeće dvije godine trebalo bi premjestiti ukupno 40 000 osoba iz Italije i Grčke u druge države članice na temelju ključa raspodjele (vidjeti priloge 1. i 2.). To je otprilike 40 % ukupnog broja tražitelja azila koji su stigli u te zemlje 2014. i nedvojbeno trebaju međunarodnu zaštitu. Komisija je spremna učiniti isto ako se i ostale države članice, primjerice Malta, suoče s naglim priljevom migranata. Države članice primit će 6000 eura za svaku premještenu osobu u njihovo državno područje.
  • Preseljenje: Komisija je donijela preporuku u kojoj od država članica traži da tijekom dvije godine na temelju ključa raspodjele (vidjeti Prilog 3.) presele 20 000 osoba koje nisu iz EU-a. Uvjet je da je Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) ustanovio da one nedvojbeno trebaju međunarodnu zaštitu. Države članice koje sudjeluju u programu imat će pravo na financijsku potporu. Europska unija u tu će svrhu osigurati 50 milijuna eura za razdoblje 2015. – 2016.
  • Akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja migranata: Planom za razdoblje 2015. – 2020. utvrđuju se konkretne mjere za sprečavanje i suzbijanje krijumčarenja migranata. One obuhvaćaju sastavljanje popisa sumnjivih plovila, posebne platforme za poboljšanu suradnju i razmjenu informacija s financijskim institucijama te suradnju s pružateljima internetskih usluga i društvenim medijima. Cilj je da se time osigura brzo otkrivanje i uklanjanje internetskog sadržaja kojim se koriste krijumčari pri oglašavanju svojih aktivnosti.
  • Smjernice o uzimanju otisaka prstiju: Da bi zajednički europski sustav azila učinkovito funkcionirao, migrantima pri dolasku sustavno treba uzimati otiske prstiju. Službe Komisije objavile su smjernice za države članice u kojima su utvrđene najbolje prakse za uzimanje otisaka prstiju novim osobama koje traže međunarodnu zaštitu. Timovi za krizne situacije iz Europskog potpornog ureda za azil (EASO), Frontexa i Europola radit će na terenu kako bi brzo prepoznali dolazne migrante, registrirali ih i uzeli im otiske prstiju te procijenili kome je potrebna zaštita.
  • Javno savjetovanje o budućnosti Direktive o plavoj karti: Komisija želi poboljšati postojeći sustav plave karte EU-a kojim se želi olakšati visokokvalificiranim osobama da dođu živjeti i raditi u EU-u. No taj se sustav zasad rijetko upotrebljava. Pozvani su dionici (migranti, poslodavci, vladine organizacije, sindikati, nevladine organizacije, agencije za zapošljavanje itd.) da razmijene svoja mišljenja o plavoj karti EU-a i o tome kako se može unaprijediti.

Komisija ima na umu i novi operativni plan za operaciju Triton. Novim operativnim planom za poboljšanu zajedničku operaciju Triton utvrđuje se novi broj resursa: 10 pomorskih, 33 kopnena i 8 zračnih resursa te 121 sudionik. Operativnim planom također se proširuje zemljopisno područje Tritona na jug do granica malteške zone traganja i spašavanja kako bi se obuhvatilo područje bivše talijanske operacije Mare Nostrum.


Kontekst

Kao dio svoje kampanje na izborima za predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je 23. travnja 2014. na Malti plan u pet točaka o migracijama. Njime poziva na veću solidarnost u migracijskoj politici EU-a.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, nakon što je preuzeo dužnost, zadužio je povjerenika koji je posebno nadležan za migracije da u suradnji s prvim potpredsjednikom Timmermansom pripremi novu migracijsku politiku. To je jedan od deset prioriteta Političkih smjernica, političkog programa na temelju kojeg je Europski parlament izabrao Komisiju.

Na temelju prijedloga Europske komisije, izjavom Europskog vijeća od 23. travnja 2015. države članice obvezale su poduzeti hitne mjere radi spašavanja života i intenziviranja nastojanja EU-a u području migracija. Rezolucija Europskog parlamenta uslijedila je nakon nekoliko dana.

Europska komisija predstavila je 13. svibnja 2015. Europski migracijski program, u kojem se utvrđuje sveobuhvatni pristup kojim će se poboljšati upravljanje svim aspektima migracija.


Dodatne informacije

Pitanja i odgovori u vezi s današnjim prijedlozima

Prijedlog Uredbe vijeća o privremenim mjerama za premještanje za Italiju i Grčku + Annex

Preporuka o Europskom programu preseljenja

Akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja migranata

Smjernice o provedbi pravila EU-a u vezi s obvezom uzimanja otisaka prstiju

Javno savjetovanje o plavoj karti EU-a

Cjelokupni informativni paket o Europskom migracijskom programu od 13. svibnja 2015.

Internetska stranica Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove

Internetska stranica prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa

Internetska stranica visoke predstavnice / potpredsjednice Federice Mogherini

Internetska stranica povjerenika Dimitrisa Avramopoulosa

 

PRILOG 1.: Premještanje: Ključ raspodjele za Italiju

 

Ukupni ključ

Raspoređenost po državi članici (24 000 premještenih podnositelja zahtjeva)

Austrija

3,03 %

728

Belgija

3,41 %

818

Bugarska

1,43 %

343

Hrvatska

1,87 %

448

Cipar

0,43 %

104

Češka

3,32 %

797

Estonija

1,85 %

443

Finska

1,98 %

475

Francuska

16,88 %

4 051

Njemačka

21,91 %

5 258

Mađarska

2,07 %

496

Latvija

1,29 %

310

Litva

1,26 %

302

Luksemburg

0,92 %

221

Malta

0,73 %

175

Nizozemska

5,12 %

1 228

Poljska

6,65 %

1 595

Portugal

4,25 %

1 021

Rumunjska

4,26 %

1 023

Slovačka

1,96 %

471

Slovenija

1,24 %

297

Španjolska

10,72 %

2 573

Švedska

3,42 %

821

 

Prilog 2.: Premještanje: Ključ raspodjele za Grčku

 

Ukupni ključ

Raspoređenost po državi članici (16 000 premještenih podnositelja zahtjeva)

Austrija

3,03 %

485

Belgija

3,41 %

546

Bugarska

1,43 %

229

Hrvatska

1,87 %

299

Cipar

0,43 %

69

Češka

3,32 %

531

Estonija

1,85 %

295

Finska

1,98 %

317

Francuska

16,88 %

2 701

Njemačka

21,91 %

3 505

Mađarska

2,07 %

331

Latvija

1,29 %

207

Litva

1,26 %

201

Luksemburg

0,92 %

147

Malta

0,73 %

117

Nizozemska

5,12 %

819

Poljska

6,65 %

1 064

Portugal

4,25 %

680

Rumunjska

4,26 %

682

Slovačka

1,96 %

314

Slovenija

1,24 %

198

Španjolska

10,72 %

1 715

Švedska

3,42 %

548

 

 Prilog 3.: Preseljenje: Ključ raspodjele


Ukupni ključ

Raspoređenost po državi članici (20 000 preseljenih podnositelja zahtjeva)

Austrija

2,22 %

444

Belgija

2,45 %

490

Bugarska

1,08 %

216

Hrvatska

1,58 %

315

Cipar

0,34 %

69

Češka

2,63 %

525

Danska

1,73 %

345

Estonija

1,63 %

326

Finska

1,46 %

293

Francuska

11,87 %

2 375

Njemačka

15,43 %

3 086

Grčka

1,61 %

323

Mađarska

1,53 %

307

Irska

1,36 %

272

Italija

9,94 %

1 989

Latvija

1,10 %

220

Litva

1,03 %

207

Luksemburg

0,74 %

147

Malta

0,60 %

121

Nizozemska

3,66 %

732

Poljska

4,81 %

962

Portugal

3,52 %

704

Rumunjska

3,29 %

657

Slovačka

1,60 %

319

Slovenija

1,03 %

207

Španjolska

7,75 %

1 549

Švedska

2,46 %

491

Ujedinjena Kraljevina

11,54 %

2 309


IP/15/5039

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar