Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikeagenda etenee

Bryssel, 27 toukokuu 2015

Komissio hyväksyy tänään ensimmäiset ehdotukset osana muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen tähtäävää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ne ovat jatkoa kaksi viikkoa sitten esitetylle Euroopan muuttoliikeagendalle.

Viime kuussa Välimerellä ihmishenkiä vaatineiden tragedioiden jälkeen EU-maiden johtajat sitoutuivat solidaarisesti ratkaisemaan muuttoliikettä koskevat yhteiset haasteet. Komissio ryhtyy nyt sanoista tekoihin. Nämä ehdotukset tarjoavat välittömän ja pitkän aikavälin ratkaisun Euroopan kohtaamiin muuttoliikehaasteisiin.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toteaa: ”Komissio ryhtyy tänään sanoista tekoihin. Solidaarisuus kulkee käsi kädessä vastuullisuuden kanssa. Sen vuoksi ehdotuksiin sisältyy tiukka vaatimus siitä, että turvapaikkasääntöjä sovelletaan asianmukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa väärinkäytösten estämiseksi.” Euroopassa pitäisi voida tarjota turvapaikka kaikille sitä tarvitseville,mutta havaita nopeasti sitä perusteettomasti hakevat ja palauttaa heidät kotimaihinsa.Tämä on Timmermansin mukaan olennaista, jotta muuttoliikepolitiikalle saataisiin kansalaisten hyväksyntä.

Korkean edustajan, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin mukaan tänään esitetyillä muuttoliikeagendan täytäntöönpanoehdotuksilla on yksi keskeinen tavoite: ”pelastaa nopeasti ihmishenkiä ja tarjota suojelua EU:ssa sitä tarvitseville, olivatpa he merellä, EU:ssa tai kolmansissa maissa. Tätä varten tiivistämme yhteistyötämme lähtö- ja kauttakulkumaiden sekä pakolaisia vastaanottavien maiden kanssa. Emme tee tätä pelkästään turvapaikka- ja maahanmuuttovalmiuksien parantamiseksi vaan puuttuaksemme myös niihin perimmäisiin syihin, jotka pakottavat ihmiset pakenemaan ja lähtemään siirtolaisiksi, kuten köyhyys, sodat, vainot, ihmisoikeusloukkaukset ja luonnonkatastrofit.” Mogherini keskusteli näistä tavoitteista eilen kehitysyhteistyöministereiden kanssa uusista kestävän kehityksen tavoitteista neuvoteltaessa. Hän myös vaihtoi jälleen kerran mielipiteitä toteutettavista kokonaisvaltaisista toimista YK:n pääsihteeri Ban Ki Moonin kanssa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos puolestaan toteaa: ”Komissio on tänään osoittanut pystyvänsä toimimaan nopeasti ja määrätietoisesti muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi.” Hänen mukaansa siirto- ja uudelleensijoitusjärjestelmät, Triton- ja Poseidon-operaatiot sekä toimintasuunnitelma salakuljettajien torjumiseksi vastaavat kiireellisimpiin haasteisiin.Hän jatkaa: ”Samanaikaisesti käynnistetään julkinen kuuleminen sinistä korttia koskevan direktiivin tarkistuksesta. Kuulemisen toivotaan tuovan arvokasta lisätietoa siitä, miten sinisestä kortista voidaan tehdä unionille ”sisäänheittoväline” maailmanlaajuisessa kilpailussa lahjakkaista ja ammattitaitoisista ihmisistä.”

Euroopan komissio esittää tänään useita erilaisia konkreettisia toimenpiteitä nykyisiin muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi:

  • Sisäiset siirrot: Hätätilannemekanismi Italian ja Kreikan auttamiseksi: Euroopan komissio ehdottaa, että käytetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hätätilannejärjestelmää. Se aktivoidaan ensimmäistä kertaa, jotta voidaan perustaa hätätilanteissa käytettävä sisäisten siirtojen järjestelmä Italian ja Kreikan auttamiseksi. Tätä järjestelmää sovelletaan kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin, jotka saapuivat joko Italiaan tai Kreikkaan 15. huhtikuuta 2015 jälkeen tai jotka saapuvat mekanismin käynnistämisen jälkeen. Yhteensä 40 000 henkilöä pitäisi siirtää Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin jakoperusteen (ks. liite 1 ja 2) mukaan seuraavien 2 vuoden aikana. Tämä vastaa noin 40:tä prosenttia kaikista selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista turvapaikanhakijoista, jotka saapuivat näihin kahteen maahan vuonna 2014. Komissio on valmis samaan myös muiden jäsenvaltioiden, esimerkiksi Maltan, kohdalla, jos yhtäkkiset siirtolaisvirrat koettelevat niitä. Jäsenvaltioille myönnetään 6 000 euroa kutakin niiden alueelle siirrettyä henkilöä kohden.
  • Uudelleensijoittaminen: Komissio on antanut suosituksen, jossa se pyytää jäsenvaltioita sijoittamaan uudelleen 20 000 EU:n ulkopuolella oleskelevaa selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä (UNHCR:n määritelmän mukaisesti) seuraavien 2 vuoden aikana jakoperusteen (ks. liite 3) mukaan. Ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot voivat saada taloudellista tukea. EU tukee tätä 50 miljoonalla eurolla vuosina 2015 ja 2016.
  • EU:n toimintasuunnitelma siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi: Vuosia 2015–2020 koskevassa suunnitelmassa on konkreettisia toimia siirtolaisten salakuljetuksen estämiseksi. Tällaisia toimia ovat mm. luettelon laatiminen epäilyttävistä aluksista, foorumien perustaminen yhteistyön lisäämiseksi ja tietojen vaihtamiseksi rahoituslaitosten kanssa sekä yhteistyö internetpalvelujen tarjoajien ja sosiaalisen median kanssa, jotta voidaan havaita ja poistaa nopeasti sellainen internetsisältö, jolla salakuljettajat mainostavat palvelujaan.
  • Ohjeet sormenjälkien ottamiseksi: Siirtolaisilta on otettava järjestelmällisesti sormenjäljet EU:hun saapumisen jälkeen, jotta yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimisi tehokkaasti. Komission yksiköt ovat julkaisseet jäsenvaltioille ohjeet parhaista käytänteistä sormenjälkien ottamiseksi vasta saapuneilta kansainvälistä suojelua hakevilta henkilöiltä. EASO:n, Frontexin ja Europolin ryhmät tekevät paikan päällä yhteistyötä. Tavoitteena on selvittää nopeasti tulijoiden henkilöllisyys, rekisteröidä heidät, ottaa heidän sormenjälkensä ja arvioida suojelun tarvetta.
  • Julkinen kuuleminen sinistä korttia koskevan direktiivin tulevaisuudesta: Komissio haluaa parantaa EU:n nykyistä sinisen kortin järjestelmää. Sillä pyritään helpottamaan ammattitaitoisen työvoiman tuloa EU:hun, mutta sitä käytetään harvoin. Julkisessa kuulemisessa sidosryhmiä pyydetään kertomaan mielipiteensä EU:n sinisestä kortista ja tekemään parannusehdotuksia. Sidosryhmiä ovat mm. siirtolaiset, työnantajat, valtion laitokset, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt ja työvoimatoimistot.

Komissio huomioi myös uuden Triton-operaatiota koskevan toimintasuunnitelman. Uudessa toimintasuunnitelmassa annetaan vahvistetun yhteisen Triton-operaation käyttöön uusi määrä resursseja: 10 meri- ja 8 ilma-alusta, 33 ajoneuvoa sekä 121 henkilöä. Toimintasuunnitelmassa myös laajennetaan Triton-operaation maantieteellistä aluetta etelään Maltan etsintä- ja pelastusvyöhykkeen rajalle, jotta voidaan kattaa Italian aiemmin toteuttaman Mare Nostrum -operaation alue.


Tausta

Jean-Claude Juncker esitti 23. huhtikuuta 2014 Maltalla viisikohtaisen suunnitelmansa maahanmuutosta, jossa EU:n muuttoliikepolitiikalta vaaditaan enemmän solidaarisuutta. Tämä oli osa kampanjaa, jolla hän pyrki Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Virkaan astuessaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi muuttoliikeasioista vastaavalle komissaarille tehtäväksi laatia – yhteistyössä ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa – uuden muuttoliikepolitiikan. Se on yksi poliittisiin suuntaviivoihin sisältyvistä kymmenestä painopisteestä. Suuntaviivat puolestaan ovat se poliittinen ohjelma, jonka perusteella Euroopan parlamentti valitsi komission.

Euroopan komission ehdotuksen pohjalta 23. huhtikuuta 2015 annetussa Eurooppa-neuvoston julkilausumassa jäsenvaltiot sitoutuivat nopeisiin toimiin ihmishenkien säästämiseksi ja EU:n toimien tehostamiseksi muuttoliikkeen alalla. Euroopan parlamentin päätöslauselma seurasi muutama päivä myöhemmin.

Euroopan komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan, jossa otetaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.


Lisätietoja

Yksityiskohtaisia kysymyksiä ja vastauksia tämänpäiväisistä ehdotuksista

Neuvoston ehdotus päätökseksi väliaikaisista siirtotoimenpiteistä Italian ja Kreikan auttamiseksi + Annex

Suositus EU:n uudelleensijoitusjärjestelmäksi

EU:n toimintasuunnitelma siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi

Ohjeet sormenjälkien ottamisvelvoitetta koskevien EU:n sääntöjen soveltamiseksi

Julkinen kuuleminen EU:n sinisestä kortista

Euroopan muuttoliikeagendaa koskeva täydellinen lehdistöpaketti, 13. toukokuuta 2015

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioiden pääosaston verkkosivut

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin verkkosivut

Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin verkkosivut

Komissaari Dimitris Avramopoulosin verkkosivut

 

LIITE 1: Sisäiset siirrot: Italiaa koskeva jakoperuste

 

Osuus

Henkilöä/jäsenvaltio (yht. 24 000 siirrettävää henkilöä)

Itävalta

3,03%

728

Belgia

3,41%

818

Bulgaria

1,43%

343

Kroatia

1,87%

448

Kypros

0,43%

104

Tšekki

3,32%

797

Viro

1,85%

443

Suomi

1,98%

475

Ranska

16,88%

4 051

Saksa

21,91%

5 258

Unkari

2,07%

496

Latvia

1,29%

310

Liettua

1,26%

302

Luxemburg

0,92%

221

Malta

0,73%

175

Alankomaat

5,12%

1 228

Puola

6,65%

1 595

Portugali

4,25%

1 021

Romania

4,26%

1 023

Slovakia

1,96%

471

Slovenia

1,24%

297

Espanja

10,72%

2 573

Ruotsi

3,42%

821

 

Liite 2: Sisäiset siirrot: Kreikkaa koskeva jakoperuste

 

Osuus

Henkilöä/jäsenvaltio (yht. 16 000 siirrettävää henkilöä)

Itävalta

3,03%

485

Belgia

3,41%

546

Bulgaria

1,43%

229

Kroatia

1,87%

299

Kypros

0,43%

69

Tšekki

3,32%

531

Viro

1,85%

295

Suomi

1,98%

317

Ranska

16,88%

2 701

Saksa

21,91%

3 505

Unkari

2,07%

331

Latvia

1,29%

207

Liettua

1,26%

201

Luxemburg

0,92%

147

Malta

0,73%

117

Alankomaat

5,12%

819

Puola

6,65%

1 064

Portugali

4,25%

680

Romania

4,26%

682

Slovakia

1,96%

314

Slovenia

1,24%

198

Espanja

10,72%

1 715

Ruotsi

3,42%

548

 

Liite 3: Uudelleensijoittaminen: Jakoperuste


Osuus

Henkilöä/jäsenvaltio (yht. 20 000 uudelleensijoitettavaa henkilöä)

Itävalta

2,22%

444

Belgia

2,45%

490

Bulgaria

1,08%

216

Kroatia

1,58%

315

Kypros

0,34%

69

Tšekki

2,63%

525

Tanska

1,73%

345

Viro

1,63%

326

Suomi

1,46%

293

Ranska

11,87%

2 375

Saksa

15,43%

3 086

Kreikka

1,61%

323

Unkari

1,53%

307

Irlanti

1,36%

272

Italia

9,94%

1 989

Latvia

1,10%

220

Liettua

1,03%

207

Luxemburg

0,74%

147

Malta

0,60%

121

Alankomaat

3,66%

732

Puola

4,81%

962

Portugali

3,52%

704

Romania

3,29%

657

Slovakia

1,60%

319

Slovenia

1,03%

207

Espanja

7,75%

1 549

Ruotsi

2,46%

491

Yhdistynyt kuningaskunta

11,54%

+ 2 309


IP/15/5039

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar