Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Plan za bolje donošenje propisa: Jačanje transparentnosti i kontrole za bolju izradu zakonodavstva EU-a

Strasbourg, 19 svibanj 2015

Danas, 19. svibnja, Europska komisija donosi Plan za bolje donošenje propisa. Ovim sveobuhvatnim paketom reformi kojim je obuhvaćen cijeli ciklus politika povećat će se otvorenost i transparentnost u postupku donošenja odluka EU-a, poboljšat će se kvaliteta novih zakona boljom procjenom učinka nacrta zakonodavstva i izmjena te će se promicati stalni i dosljedni pregled postojećeg zakonodavstva EU-a, tako da se u okviru politika EU-a postignu ciljevi na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je:

„Komisija je odlučna promijeniti i ono što Unija čini i način na koji to čini. Bolje donošenje propisa stoga je jedan od naših najvažnijih prioriteta. Slušamo probleme s kojima se susreću građani i poduzeća — posebno mala i srednja poduzeća — koji su zabrinuti da Bruxelles i njegove institucije donose propise koje oni ne mogu uvijek razumjeti ili primijeniti. Želimo vratiti njihovo povjerenje u sposobnost EU-a da donese visokokvalitetno zakonodavstvo. Pri boljem donošenju propisa nije riječ o „više” ili „manje” propisa EU-a, ili o ugrožavanju naših visokih socijalnih i ekoloških standarda, našeg zdravlja ili naših temeljnih prava. Boljim donošenjem propisa osigurava se ostvarivanje, na najučinkovitiji način, ambicioznih ciljeva politike koje smo si postavili.”

„Moramo provesti ozbiljnu procjenu učinka zakonodavstva u izradi, uključujući znatnih izmjena koje su uvedene tijekom zakonodavnog postupka, s ciljem postizanja informiranih političkih odluka koje su utemeljene na dokazima. I dok su političari po prirodi skloni tomu da se usredotočuju na nove inicijative, mi moramo posvetiti najmanje jednaku pozornost preispitivanju postojećih zakona i utvrditi što se može poboljšati ili pojednostavniti. Moramo biti iskreni u pogledu onoga što je dobro i onoga što nije. Odluke koje donose institucije EU-a važne su za sve nas, stoga donosimo mjere kojima će se postupak donošenja odluka EU-a učiniti dostupnim, omogućujući veću transparentnost i kontrolu te više prilika građanima da iznesu svoje mišljenje.”

Komisija će prilikom pripreme i ocjene zakonodavstva izravno provoditi paket za bolje donošenje propisa, kao i tijekom suradnje s Europskim parlamentom i Vijećem. U tu svrhu, Komisija će s Parlamentom i Vijećem započeti pregovore o novom Međuinstitucijskom sporazumu (IIA) o boljoj izradi zakonodavstva.

Poboljšana transparentnost i savjetovanje

Komisija će postupak donošenja politika otvoriti za javnost radi dodatnih kontrola i doprinosa, a na web-portalu moći će se pratiti inicijative i nova javna savjetovanja kada ocjenjujemo postojeće politike ili razmatramo moguće nove prijedloge. Dionicima će se tijekom cjelokupnog ciklusa donošenja politika pružiti nove prilike da iznesu svoja mišljenja, od početnog akcijskog plana do konačnog prijedloga Komisije. Nakon što je Komisija donijela prijedlog, svaki će građanin ili dionik imati 8 tjedana za iznošenje svojeg mišljenja ili prijedloga koji će biti dio zakonodavne rasprave u Parlamentu i Vijeću.

Ovakav transparentan pristup primjenjivat će se u obliku delegiranih i provedbenih akata i na sekundarno zakonodavstvo. Prvi put, nacrt mjera kojima se izmjenjuje ili dopunjuje postojeće zakonodavstvo ili kojima se utvrđuju posebne tehničke odredbe objavit će se 4 tjedna prije donošenja. Time će se dionicima omogućiti da daju svoje komentare prije nego Komisija ili stručnjaci iz država članica usvoje to zakonodavstvo.

Stalna revizija postojećih zakona

Poboljšat će se program za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) kojim se ocjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a kako bi ga učinili učinkovitijim i djelotvornijim bez ugrožavanja ciljeva politika. Program će biti usmjereniji i usredotočeniji na najkritičnije izvore neučinkovitosti i nepotrebnog opterećenja te će se njime kvantificirati troškovi i koristi djelovanja gdje god je to moguće. Komisija već aktivno djeluje kako bi smanjila opterećenja u područjima kao što su PDV, javna nabava, poslovne statistike i kemikalije; u tijeku su i sveobuhvatne procjene u drugim područjima. REFIT će sada postati temeljni dio godišnjeg programa rada Komisije i političkog dijaloga Komisije s drugim institucijama.

Komisija će osnovati trajnu i uključivu platformu za dijalog s dionicima i državama članicama o tome kako poboljšati zakone EU-a u kontekstu programa REFIT. Platforma programa REFIT okupit će tim vrhunskih stručnjaka iz područja poslovanja, civilnog društva, socijalnih partnera, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i država članica. U okviru platforme prikupljat će se prijedlozi iz prakse za smanjenje regulatornih i administrativnih opterećenja te će se iznositi konkretne ideje. Komisija će na sve njih odgovoriti i sustavno objasniti koje će daljnje mjere poduzeti. Komisija i dalje naglašava svoju predanost saslušanju stajališta svih dionika u svakom trenutku putem internetskog alata pod nazivom „Smanjite opterećenje — iznesite svoje mišljenje”.

Bolje procjene učinka i bolja kontrola kvalitete

Komisija ojačava svoj pristup procjeni učinka i ocjenjivanju radi poboljšanja činjenične osnove koja je temelj svih zakonodavnih prijedloga, ne dovodeći u pitanje političke odluke. Tako će se Odbor za procjenu učinka Komisije, koji djeluje od 2006., pretvoriti u neovisni Odbor za kontrolu donošenja propisa. Njegovi će članovi imati neovisniji status, a polovina njih bit će angažirana izvan Komisije. Odbor će imati proširenu ulogu u provjeri kvalitete procjena učinka novih prijedloga kao i provjere prikladnosti postojećeg zakonodavstva i njegove ocjene.

Komisija također predlaže da se procjene učinka provode tijekom cijelog zakonodavnog postupka, a ne samo kad Komisija priprema svoj prijedlog. Pozivamo Parlament i Vijeće da provedu procjene učinka za sve bitne izmjene koje predlože tijekom zakonodavnog postupka. Ad hoc i neovisno stručno povjerenstvo može se osnovati na zahtjev Parlamenta, Vijeća ili Komisije kako bi se utvrdila mogućnost provedbe izmijenjenog prijedloga u praksi, osigurala razumljiva prava i obveze za zainteresirane strane te izbjegli nesrazmjerni troškovi. Procjenu bi trebalo dovršiti i objaviti u razumnom roku kako bi postala sastavni dio postupka donošenja odluka.

Novi međuinstitucijski sporazum za zajedničku predanost institucija EU-a

Bolje donošenje propisa može funkcionirati samo ako postoji zajednička predanost Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta. Komisija danas podnosi prijedlog za novi međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva Parlamentu i Vijeću, s ciljem postizanja sporazuma do kraja 2015. Nacrtom novog međuinstitucijskog sporazuma predlažu se: zajednička predanost programu REFIT; procjena učinka tijekom zakonodavnog postupka; stalno praćenje učinkovitosti propisa EU-a i temeljitije ocjenjivanje; usklađeno godišnje i višegodišnje planiranje, uključujući savjetovanje o programu rada Komisije; veća transparentnost trilateralnih pregovora i zajednički napori za smanjenje neopravdanog prekomjernog donošenja propisa EU-a u državama članicama.

Kontekst

Političke smjernice predsjednika Junckera, na temelju kojih je Parlament odabrao ovu Komisiju, jasna su predanost boljem donošenju propisa. U svojem programu rada za 2015. Komisija se obvezala na predstavljanje prijedloga za novi međuinstitucijski sporazum za ažuriranje i jačanje zajedničkog razumijevanja s Europskim parlamentom i Vijećem u odnosu na bolje donošenje propisa.

Dodatne informacije

Političke smjernice predsjednika Junckera

Program rada Komisije za 2015.

Komunikacija o boljem donošenju propisa za bolje rezultate — program EU-a

Agenda za bolju regulativu: pitanja i odgovori

Better Regulation Page

IP/15/4988

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar