Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stanje prirode: Dosad najopsežnijom procjenom ukazuje se na raznoliku situaciju u europskim staništima i među europskim vrstama

Brisel, 20 svibanj 2015

Komisija je donijela novo izvješće s dosad najiscrpnijim prikazom „stanja prirode u EU-u”. Iz rezultata je vidljivo da većina ptica nije ugrožena, dok se neke vrste i staništa oporavljaju. Ciljane su mjere očuvanja bile uspješne, ali da bi se situacija znatno poboljšala potrebno je uložiti puno veće napore.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Ovo je izvješće važno i dolazi u pravom trenutku. Iako se iz njega vidi neujednačeno sveukupno stanje, ono sadržava jasne pokazatelje da napori koji su poduzeti s ciljem poboljšanja stanja osjetljivih ekosustava mogu biti vrlo učinkoviti. Iz izvješća je vidljiv i opseg izazova koji preostaju. Moramo odgovoriti na te izazove jer je zdravlje naše prirode povezano sa zdravljem naših građana, kao i našeg gospodarstva.

To je izvješće prva procjena kojom su pokrivene Direktiva o staništima i Direktiva o pticama, a rezultat je najvećeg dosad poduzetog timskog prikupljanja podataka i procjene prirode diljem država članica u razdoblju od 2007. do 2012.

Kad je riječ o pticama, zaključak je izvješća da više od polovine svih promatranih divljih vrsta ptica (52 %) nije ugroženo. Međutim, gotovo 17 % vrsta i dalje je ugroženo, dok je 15 % gotovo ugroženo, u opadanju ili desetkovano. Među ostalim to su vrste koje su nekada bile rasprostranjene na poljodjelskim površinama poput ševe (Alauda arvensis) i crnorepe muljače (Limosa limosa).

Kad je riječ o drugim vrstama zaštićenima Direktivom o staništima, za gotovo četvrtinu (23 %) procjena je povoljna. Međutim, za više od polovine (60 %) stanje je ocijenjeno kao nepovoljno (od toga se 42 % smatra u nepovoljnom – neodgovarajućem stanju, a 18 % u nepovoljnom – lošem stanju). Od posebnog su značaja livadna, močvarna i pješčana staništa.

Stanje staništa i vrsta u EU-u

Stanje populacije

(2008. – 2012.)

PTICE

 

 

Stanje očuvanosti

(2007. – 2012.)

VRSTE

 

STANIŠTA

 

Nije ugroženo

52 %

 

Povoljno

23 %

16 %

Gotovo ugroženo, u opadanju ili desetkovano

15 %

 

Nepovoljno – neodgovarajuće

42 %

47 %

Ugroženo

17 %

 

Nepovoljno – loše

18 %

30 %

Nepoznato ili nije promatrano

16 %

 

Nepoznato

17 %

7 %

 

Tipovi staništa uglavnom pokazuju lošije stanje očuvanosti i lošiji razvoj od stanja očuvanosti i razvoja vrsta, budući da je samo 16 % staništa procijenjeno povoljnima. Velika većina staništa u nepovoljnom je stanju, od čega je stanje njih 47 % procijenjeno kao nepovoljno – neodgovarajuće, a njih 30 % nepovoljno – loše.

Glavne su uočene opasnosti određene poljoprivredne prakse (među ostalim promjene u metodama obrađivanja zemljišta, pretjerana ispaša, napuštanje pašnjaka, upotreba gnojiva i pesticida) te „promjene prirodnih uvjeta” pod utjecajem čovjeka (koje se najviše odnose na hidrološke promjene).

U izvješću su predstavljene i priče o uspjehu u ciljanim akcijama očuvanja koje predvodi EU. Za kostoberinu (Gypaetus barbatus) i čakoru (Oxyura leucocephala) postoje akcijski planovi očuvanja vrsta EU-a, a pružena im je pomoć i u okviru fonda EU LIFE, tako da se njihovo brojčano stanje znatno povećalo. Usto, mreža zaštićenih područja EU-a Natura 2000 kojom je pokriveno 18 % površine EU-a i koja je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu imala je važan pozitivan utjecaj na stanje očuvanosti vrsta i tipova staništa.

Kontekst

Države članice svakih šest godina izvještavaju o stanju očuvanosti vrsta i tipova staništa zaštićenih Direktivama EU-a. Izvješćem su obuhvaćene sve divlje vrste ptica (oko 450 vrsta), 231 tip staništa i više od 1200 drugih vrsta od interesa za EU. Ovo je izvješće o „stanju prirode u EU-u” poduprto detaljnijim tehničkim izvješćem koji je pripremila Europska agencija za okoliš, a koje uključuje podatke po državama. Ova će izvješća služiti kao doprinos idućoj reviziji tijekom provedbe Strategije EU-a o bioraznolikosti. Rezultati izvješća bit će uvršteni i u tekuću procjenu primjerenosti zakonodavstva o staništima i pticama koja je dio šireg postupka procjene zakonodavstva EU-a s ciljem osiguravanja njegove svrsishodnosti.

Dodatne informacije:

Stanje prirode u EU-u – izvješće Komisije:http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Internetska stranica Glavne uprave za okoliš: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm; http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Stanje prirode u EU-u – tehničko izvješće Europske agencije za okoliš:http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/http://www.eea.europa.eu/highlights/state-of-nature-in-the

Alat za pretraživanje stanja i trendova staništa i vrsta (EEA):http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/   http://bd.eionet.europa.eu/article12/

IP/15/4965

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar