Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O mai bună gestionare a migrației în toate aspectele sale: Agenda europeană privind migrația

Bruxelles, 13 mai 2015


 

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Agenda europeană privind migrația, în care evidențiază atât măsurile imediate care vor fi adoptate pentru a se răspunde situației de criză din Marea Mediterană, cât și acțiunile care vor fi întreprinse în anii următori pentru o mai bună gestionare a migrației în toate aspectele sale.

Tragedia miilor de migranți care și-au riscat viața pentru a traversa Marea Mediterană a șocat lumea și este clar că niciun stat membru nu poate sau nu ar trebui să facă față în mod individual presiunilor enorme ale migrației. Prezenta agendă oferă un răspuns european, care combină politicile interne și externe, valorificând la maxim agențiile și instrumentele UE și implicând toți actorii: statele membre, instituțiile UE, organizațiile internaționale, societatea civilă, autoritățile locale și țările terțe.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Tragica pierdere de vieți omenești în Marea Mediterană i-a șocat pe toți europenii. Cetățenii noștri se așteaptă ca statele membre și instituțiile europene să acționeze pentru a împiedica repetarea acestei tragedii la nesfârșit. Consiliul European a afirmat cu claritate că este necesar să identificăm soluții europene, întemeiate pe solidaritate internă și pe conștientizarea faptului că avem o responsabilitate comună, aceea de a institui o politică eficace în domeniul migrației. Acesta este motivul pentru care Comisia propune astăzi o agendă care reflectă valorile noastre comune și oferă un răspuns, pe de o parte, la preocupările cetățenilor noștri cu privire la suferințe umane inacceptabile și la punerea în aplicare inadecvată a normelor comune pe care le-am convenit în materie de azil, pe de altă parte. Măsurile pe care le propunem vor contribui la o mai bună gestionare a migrației și, astfel, vor răspunde așteptărilor îndreptățite ale cetățenilor noștri.”

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „Datorită acestei agende ambițioase, Uniunea Europeană arată că este pregătită să identifice soluții la încercările prin care trec persoanele care fug de războaie, persecuție și sărăcie. Migrația constituie responsabilitatea comună a tuturor statelor membre, prin urmare se adresează acum un apel tuturor statelor membre să contribuie la abordarea acestei provocări istorice. Această provocare nu este doar europeană, ci și una globală: această agendă reprezintă o confirmare și o extindere a cooperării noastre cu țările de origine și de tranzit în scopul de a salva vieți, de a combate rețelele de introducere ilegală de migranți și de a le oferi protecție celor care au nevoie de ea. Însă știm cu toții că un răspuns real și pe termen lung poate fi oferit doar prin eliminarea cauzelor profunde: de la sărăcie la instabilitatea cauzată de războaie, la crizele din Libia și Siria. Uniunea Europeană s-a angajat și este hotărâtă să coopereze cu comunitatea internațională.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Europa nu poate pur și simplu să asiste, fără să facă nimic, la pierderea de vieți omenești. Agenda europeană privind migrația oferă un răspuns concret la nevoia imediată de a fi salvate vieți și de a fi sprijinite, prin acțiuni ambițioase, țările din prima linie, inclusiv printr-o prezență mai puternică pe mare a vapoarelor coordonate de Frontex, prin acordarea unei asistențe de urgență în valoare de 60 de milioane EUR și prin stabilirea unui plan de combatere a rețelelor de introducere ilegală de migranți care profită de migranții aflați într-o situație vulnerabilă și îi exploatează. În spiritul unei solidarități mai mari, ne exprimăm hotărârea de a pune în aplicare o abordare amplă, care va îmbunătăți semnificativ procesul de gestionare a migrației în Europa.”

Acțiune imediată

Ca urmare a tragediilor recente din Mediterana, atât în Parlamentul European, cât și în Consiliul European există un consens politic pentru mobilizarea tuturor eforturilor și a instrumentelor de care dispunem în scopul de a se adopta măsuri imediate pentru ca alți oameni să nu își mai piardă viețile pe mare. Astăzi, Comisia a stabilit acțiunile concrete și imediate pe care le va întreprinde, printre care:

  • Triplarea capacităților și activelor destinate operațiunilor comune ale Frontex, Triton și Poseidon, în 2015 și 2016. Astăzi a fost adoptat un buget rectificativ pentru 2015 prin care se vor asigura fondurile necesare – în valoare totală de 89 de milioane EUR, inclusiv 57 de milioane EUR din AMIF (Fondul pentru azil, migrație și integrare) și 5 milioane EUR sub formă de finanțare de urgență din ISF (Fondul pentru securitate internă) pentru ajutorarea țărilor din prima linie – și, până la sfârșitul lunii mai, se va prezenta noul Plan operațional Triton;
  • Propunerea de activare pentru prima dată a mecanismului de urgență prevăzut de articolul 78 alineatul (3) din TFUE în scopul de a se oferi ajutor statelor membre care se confruntă cu un flux de migrație neprevăzut. Până la sfârșitul lunii mai, Comisia va propune un mecanism de transfer temporar în cazul persoanelor care au în mod evident nevoie de protecție internațională în cadrul UE. Până la sfârșitul anului 2015 se va prezenta o propunere privind un sistem permanent al UE de relocare a fluxurilor masive de persoane în situații de urgență;
  • Propunerea, până la sfârșitul lunii mai, a unui sistem la nivelul UE de relocare în baza căruia să se ofere 20 000 de locuri care vor fi repartizate în toate statele membre persoanelor dislocate care au în mod evident nevoie de protecție, fondurile suplimentare alocate în acest scop fiind de 50 de milioane EUR pentru 2015 și 2016;
  • Întreprinderea de acțiuni în vederea unei posibile operațiuni în Marea Mediterană pentru destructurarea rețelelor de traficanți și combaterea traficului de persoane, în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în conformitate cu dreptul internațional.

Măsurile viitoare: patru piloni pentru o mai bună gestionare a migrației

Criza din Mediterana privind migrația a fost un semnal privind nevoile imediate. În același timp însă a relevat faptul că politica comună a UE în domeniul migrației nu și-a atins obiectivele. Pentru viitor, Agenda europeană privind migrația urmărește transpunerea Orientărilor politice ale președintelui Juncker într-o serie de inițiative reciproc coerente și consolidate, întemeiate pe patru piloni, în vederea unei mai bune gestionări a migrației în toate aspectele sale (a se vedea și anexa).

Cei patru piloni ai Agendei privind migrația sunt:

  • Reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, în special prin detașarea unor ofițeri de legătură europeni în Delegațiile UE din țările terțe vizate; modificarea temeiului juridic al Frontex pentru consolidarea rolului pe care îl îndeplinește în cazul returnării; un nou plan de acțiune cu măsuri prin care traficul de persoane să intre în categoria activităților infracționale cu grad ridicat de risc și cu randament scăzut și, totodată, care să abordeze cauzele profunde, prin cooperarea pentru dezvoltare și asistență umanitară;
  • Gestionarea frontierelor – salvarea vieților și securizarea frontierelor externe, în special prin consolidarea rolului și capacității Frontex; contribuția la consolidarea capacității țărilor terțe de a-și gestiona frontierele; punerea în comun, acolo unde este necesar, a anumitor funcții ale pazei de coastă la nivelul UE;
  • Misiunea Europei de a oferi protecție: o politică europeană comună puternică în materie de azil: asigurarea punerii în aplicare depline și coerente a Sistemului european comun de azil, în special prin promovarea identificării și amprentării sistematice, prin eforturile menite să diminueze abuzurile, prin consolidarea dispozițiilor privind țara de origine sigură prevăzute de Directiva privind procedura de azil reprezintă o prioritate; evaluarea și, eventual, revizuirea Regulamentului Dublin în 2016.
  • O nouă politică privind migrația legală: accentul va fi pus pe menținerea unei Europe în declin demografic drept o destinație atractivă pentru migranți, în special prin modernizarea și reexaminarea sistemului privind cartea albastră europeană, prin reprioritizarea politicilor noastre privind integrarea și prin maximizarea beneficiilor politicii privind migrația atât pentru persoane, cât și pentru țările de origine, inclusiv prin facilitarea unor transferuri de fonduri cu mai puține costuri, mai rapide și mai sigure.    

Context

La 23 aprilie 2014, președintele Jean-Claude Juncker a prezentat, la Malta, un plan în cinci puncte privind migrația, îndemnând la mai multă solidaritate în cadrul politicii UE privind migrația, ca parte a campaniei sale de candidatură pentru funcția de președinte al Comisiei Europene.

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a conferit unuia dintre comisari o responsabilitate specială în domeniul migrației, și anume elaborarea unei noi politici privind migrația, aceasta fiind una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice, programul politic pe baza căruia Parlamentul European a ales Comisia.

Statele membre s-au angajat, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, într-o declarație a Consiliului European din 23 aprilie 2015, să acționeze rapid pentru a salva vieți și pentru a intensifica acțiunile UE în domeniul migrației. Câteva zile mai târziu a fost emisă o rezoluție a Parlamentului European.


 

 

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

Agenda europeană privind migrația: Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Transfer și relocare

Fișă informativă: Operațiunea comună Triton

Fișă informativă: Migrația legală

Fișe informative pentru fiecare țară: Asistență europeană pentru statele membre

Glosar: Agenda explicată

Site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

Site-ul prim-vicepreședintelui Frans Timmermans

Site-ul Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Federica Mogherini

Site-ul comisarului Dimitris Avramopoulos

Communication on the European Agenda on Migration

Annex to the European Agenda on Migration

IP/15/4956

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar