Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Z inovacijami do rasti v Evropi

Bruselj, 07 maj 2015

Za izboljšanje inovacijske zmogljivosti Evrope in njene konkurenčnosti na svetovni ravni je treba še naprej spodbujati revolucionarne zamisli in njihovo komercialno uspešnost. To je le nekaj ugotovitev, ki izhajajo iz zadnjega pregleda inovacijske uspešnosti po vsej Evropi.

Evropska komisija je s Pregledom uspešnosti Unije inovacij 2015 ugotovila, da se splošna raven inovacij v EU ni bistveno spremenila. Kriza je vplivala na inovacijske dejavnosti zasebnega sektorja: število inovativnih podjetij pada, čedalje manj pa je tudi naložb tveganega kapitala, inovacij MSP, patentnih prijav, izvoza visokotehnoloških izdelkov in prodaje inovativnih izdelkov. Čeprav je na področju človeških virov, poslovnih naložb v raziskave in razvoj ter kakovosti znanosti zaznati izboljšave, pa te ne zadostujejo za boljšo inovacijsko uspešnost.

V skupni razvrstitvi je Švedska znova vodilna inovatorka, sledijo ji Danska, Finska in Nemčija. Najhitreje rastoči inovatorji so Malta, Latvija, Bolgarija, Irska, Velika BritanijainPoljska. V svetovnem merilu Evropsko unijo še naprej prekašajo ZDA, Japonska in Južna Koreja.

Evropski komisar za raziskave, inovacije in znanost Carlos Moedas je povedal: „Za izboljšanje inovacijske uspešnosti EU potrebujemo več naložb. Te pa bi bilo treba dopolniti z boljšimi pogoji ter enotnim trgom za inovativne izdelke in storitve v Evropi. Na ravni EU si za to prizadevamo ter smo pripravljeni pomagati državam članicam pri izvajanju reform, ki bi povečale učinek njihovih javnih naložb.“

Evropski sklad za strateške naložbe bo ključen za raziskave in inovacije, zlasti za ponovno vzpostavitev tveganega financiranja na raven pred krizo. Poleg tega si Komisija z unijo kapitalskih trgov prizadeva za nadaljnje izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za podjetja, zlasti MSP. Tudi krepitev sinergij med programom EU za financiranje raziskav Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi bo imela pomembno vlogo pri spodbujanju naložb.

Z novim mehanizmom za pomoč politikam bo Komisija pomagala državam članicam pri reformi njihovih nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov ter pri spodbujanju podjetniških inovacij.

Pozneje letos bodo v okviru strategije enotnega trga predstavljeni dodatni ukrepi za oblikovanje inovacijam prijaznega poslovnega okolja. Poleg tega si bomo prizadevali za enotno patentno varstvo in inovacijam prijaznejše standarde.

Komisija sočasno sprejema ukrepe za pospešitev digitalne preobrazbe industrije in za ustvarjanje poslovnega okolja, ki bo prijazno do inovativnih podjetij, z lažjim in cenovno ugodnejšim dostopom do varstva intelektualne lastnine za njihove inovacije.

Sumarni inovacijski indeks IUS in posamezni povzetki inovacijske uspešnosti vseh 28 držav članic in drugih evropskih držav so na voljo v informativnem gradivu.

 

Ozadje

Letni pregled kazalnikov uspešnosti Unije inovacij primerja uspešnost raziskav in inovacij držav članic EU. Sistem kazalnikov uspešnosti je uporabno, nezavezujoče orodje, ki državam članicam pomaga oceniti prednosti in pomanjkljivosti njihovih raziskovalnih in inovacijskih sistemov in ugotoviti, kam usmeriti prizadevanja za večjo inovacijsko uspešnost. Poleg držav članic EU ta pregled zajema še Srbijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Turčijo, Islandijo, Norveško in Švico. Z bolj omejenim številom kazalnikov, ki so na voljo na mednarodni ravni, vključuje tudi Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Rusijo, Južno Afriko, Južno Korejo in ZDA. Pregled uspešnosti Unije inovacij 2015 spremlja dodatna analiza, ki države članice razvršča po posameznih kazalnikih (Priloga H).

Pregled uspešnosti Unije inovacij zajema inovacijski sistem kot celoto in vključuje inovacijske zmogljivosti tako javnega kot zasebnega sektorja. Zajema 25 različnih kazalnikov, ki obsegajo zunanje pogoje za inovacije, ravni inovacijskih dejavnosti podjetij in kako se to pozitivno odraža na celotnem gospodarstvu.

 

Več informacij o Pregledu uspešnosti Unije inovacij je na voljo na

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.

IP/15/4927

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar