Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Inovacijama do rasta u Europi

Brisel, 07 svibanj 2015

Da bi Europa bila inovacijski snažnija i konkurentnija na svjetskom tržištu, potrebno je dodatno poticati ideje koje „izlaze iz okvira” i njihovu komercijalnu primjenu. To se, među ostalim, može zaključiti iz najnovije ljestvice uspješnosti u području inovacija u Europi.

Iz pregleda rezultata „Unije inovacija” za 2015. vidi se da se ukupna razina inovacije u EU-u nije bitno promijenila. Međutim, kriza je ostavila tragove na inovacijskoj aktivnosti privatnog sektora: broj inovativnih poduzeća je u padu, kao što su i ulaganja u poduzetnički kapital, inovacije malih i srednjih poduzeća (MSP), prijave patenata, izvoz visokotehnoloških proizvoda i prodaja inovativnih proizvoda. Vidljiva su poboljšanja u područjima ljudskih resursa, poslovnih ulaganja u istraživanje i razvoj te kvalitete znanstvenog rada, ali ona nisu dovoljna da bi se povećala uspješnost u području inovacija.

Švedska je opet na prvom mjestu ukupnog poretka u području inovacija, a slijede je Danska, Finska i Njemačka. Zemlje s najbržim rastom u području inovacija su Malta, Latvija, Bugarska, Irska, Velika Britanija i Poljska. Na svjetskoj razini, SAD, Japan i Južna Koreja još uvijek ostvaruju bolje rezultate od EU-a.

Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, inovacije i znanost, izjavio je: „Potrebno je više ulagati da bi se povećala uspješnost u području inovacija u EU-u, a to treba ići u korak s boljim uvjetima i jedinstvenim tržištem za inovativne proizvode i usluge u Europi. Na tome se radi na razini EU-a i spremni smo pomoći državama članicama u provedbi reformi kojima se povećava učinak njihovih javnih ulaganja”.

Europski fond za strateška ulaganja bit će ključan za istraživanje i inovacije, posebno kad je riječ o povećanju poduzetničkog financiranja na razine prije krize. Osim toga, Komisija u okviru unije tržišta kapitala želi dodatno olakšati poduzećima, posebno MSP-ovima, pristup financiranju. Za poticanje većih ulaganja važno će biti i jačanje sinergija između programa EU-a za financiranje istraživanja Obzor 2020. i strukturnih fondova.

Komisija će u okviru novog instrumenta za političku podršku pomagati državama članicama da reformiraju svoje nacionalne sustave za istraživanje i inovacije i da iskoriste poslovne inovacije.

U okviru strategije jedinstvenog tržišta kasnije ove godine predstavit će se dodatni koraci prema stvaranju poslovnog okruženja kojim se više pogoduje inovacijama. Osim toga, radit će se na funkcioniranju jedinstvenog patenta i na tome da se normama više pogoduje inovacijama.

Komisija istodobno poduzima mjere radi brže digitalne transformacije industrije i stvaranja poslovnog okruženja kojim se pogoduje inovativnim poduzećima i kojim im se omogućuje da jednostavnije te uz manje troškove zaštite prava intelektualnog vlasništva nad svojim inovacijama.

Ljestvica na temelju zbirnog inovacijskog indeksa pregleda rezultata „Unije inovacija” i pojedinačni sažeci uspješnosti svih 28 država članica i drugih europskih zemalja u području inovacija nalaze se u informativnom članku.

 

Kontekst

Na temelju godišnjeg pregleda rezultata „Unije inovacija” može se usporedno procijeniti uspješnost država članica EU-a u području istraživanja i inovacija. Taj je pregled koristan i neobvezujuć alat kojim se državama članicama pomaže da utvrde prednosti i nedostatke svojih sustava za istraživanje i inovacije te da ocijene na što se moraju usredotočiti kako bi bile uspješnije u području inovacija. Osim država članica EU-a, pregledom su obuhvaćeni Srbija, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Turska, Island, Norveška i Švicarska. Manjim brojem pokazatelja, koji su međunarodno dostupni, obuhvaćeni su i Australija, Brazil, Kanada, Kina, Indija, Japan, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja i SAD. Pregledu rezultata „Unije inovacija” za 2015. priložena je analiza u kojoj su države članice poredane prema pojedinačnim pokazateljima (Prilog H).

Pregledom rezultata „Unije inovacija” obuhvaćen je cjelokupni sustav za inovacije, što uključuje inovacijske kapacitete i javnog i privatnog sektora. Pregled sadržava ukupno 25 različitih pokazatelja, čime su obuhvaćeni vanjski uvjeti za inovacije, razine inovacijske aktivnosti poduzeća i način na koji se time ostvaruju koristi za cijelo gospodarstvo.

 

Dodatne informacije o pregledu rezultata „Unije inovacija”:

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

IP/15/4927

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar