Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Povzbuzení inovací uspíší růst v Evropě

Brusel, 07 květen 2015

Zvýšení inovační kapacity Evropy a konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku vyžaduje další úsilí, aby se povzbudily převratné nápady a podpořilo jejich komerční využití. Tento závěr vyplynul z nejnovějšího žebříčku výsledků v oblasti inovační výkonnosti v celé Evropě.

Srovnávací přehled Unie inovací 2015 vypracovaný Evropskou komisí ukazuje, že celková úroveň inovací v EU zůstává stabilní. Krize však zanechala své stopy na inovační činnosti v soukromém sektoru. Snižuje se počet inovačních podniků, stejně jako investice rizikového kapitálu, inovace v malých a středních podnicích, počet patentových přihlášek, vývoz výrobků špičkové technologie či prodej inovativních produktů. I když v oblasti lidských zdrojů, podnikových investic do výzkumu a vývoje a kvality vědy došlo k určitému zlepšení, nebylo natolik výrazné, aby vedlo k vyšší inovační výkonnosti.

V celkovém pořadí vede v inovacích opět Švédsko a za ním následují Dánsko, Finsko a Německo. Nejrychleji rostoucími inovátory jsou Malta, Lotyšsko, Bulharsko, Irsko, Velká Britániea Polsko. Lepších výsledků než EU v celosvětovém měřítku dosahují i nadále USA, Japonsko a Jižní Korea.

„K tomu, abychom zvýšili inovační výkonnost EU, potřebujeme více investic,“ prohlásilkomisař Carlos Moedas, odpovědný za výzkum, vědu a inovace. „Zároveň by měly být vytvořeny lepší podmínky a jednotný trh pro inovativní produkty a služby. Pracujeme na tom na úrovni EU a jsme připraveni pomoci členským státům při realizaci reforem, které by měly zvýšit dopad jejich veřejných investic.“

Pro výzkum a inovace, zejména pro návrat rizikového financování na úroveň před krizovým obdobím, bude mít zásadní význam Evropský fond pro strategické investice. Kromě toho Komise prostřednictvím unie kapitálových trhů hodlá dále zlepšovat přístup k financování pro podniky, zvláště malé a střední. Při stimulaci úrovně investic sehraje významnou roli také posílení synergií mezi programem EU Horizont 2020, který se zaměřuje na financování výzkumu, a strukturálními fondy.

Prostřednictvím nového nástroje na podporu politiky bude Komise pomáhat členským státům při reformování jejich výzkumných a inovačních systémů i při aktivaci podnikatelských inovací.

V průběhu letošního roku budou představeny další kroky, které budou součástí strategie jednotného trhu a budou směřovat k vytvoření podnikatelského prostředí příznivého pro inovace. Navíc bude EU usilovat o vytvoření jednotného patentu a o to, aby k usnadnění inovací přispěly i normy.

Souběžně s tím se Komise snaží urychlit digitální transformaci průmyslu a vytvořit podnikatelské prostředí, kde se mohou inovační podniky rozvíjet a při svých inovacích snadněji využívat ochrany duševního vlastnictví.

Výsledky dosažené v souhrnném inovačním indexu v rámci srovnávacího přehledu Unie inovací a výkonnost všech 28 členských států a dalších evropských zemí naleznete v informačním přehledu.

 

Souvislosti

Srovnávací přehled Unie inovací přináší každý rok srovnávací posouzení výzkumné a inovační výkonnosti členských států EU. Jedná se o užitečný, nezávazný nástroj, který pomáhá členským státům posoudit silné i slabé stránky jejich výzkumných a inovačních systémů a nalézt oblasti, na které je třeba se soustředit, aby se inovační výkonnost zvýšila. Kromě členských států EU jsou do srovnávacího přehledu zařazeny Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Island, Norsko a Švýcarsko. S omezenějším počtem ukazatelů, jež jsou dostupné mezinárodně, jsou v něm uvedeny i Austrálie, Brazílie, Čína, Indie, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Rusko a USA. V letošnímu přehledu je k dispozici i další analýza, která řadí členské státy podle jednotlivých ukazatelů (příloha H).

Srovnávací přehled Unie inovací prezentuje inovační systém jako celek, který tvoří inovační kapacity jak veřejného, tak soukromého sektoru. Sleduje celkem 25 různých ukazatelů, k nimž patří vnější podmínky pro inovace, úroveň vlastní inovační činnosti společností či to, jakým způsobem se inovace promítají do zisku pro celou ekonomiku.

 

Více informací o srovnávacím přehledu Unie inovací

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

IP/15/4927

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar