Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Antitrust: Comisia lansează o anchetă în sectorul comerțului electronic

Bruxelles, 06 mai 2015

 

Astăzi, Comisia Europeană a lansat o anchetă privind concurența în sectorul comerțului electronic în Uniunea Europeană. Ancheta, anunțată de comisarul Vestager în luna martie, va permite Comisiei să identifice posibile preocupări în materie de concurență de natură să afecteze piețele comerțului electronic european. Această anchetă sectorială vine în completarea acțiunilor lansate în cadrul Strategiei privind piața unică digitală, adoptată astăzi.

Ancheta sectorială se va concentra, în special, pe barierele potențiale ridicate de întreprinderi în calea comerțului electronic transfrontalier cu bunuri și servicii, domeniu în care comerțul electronic este cel mai răspândit, de exemplu comerțul cu aparate electronice, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și conținut digital. Informațiile obținute în urma anchetei la nivel sectorial vor contribui la o mai bună punere în aplicare a legislației în materie de concurență în sectorul comerțului electronic.

Doamna Margrethe Vestager, comisarul european responsabil de politica în domeniul concurenței, a declarat: „Cetățenii europeni se confruntă cu prea multe bariere în calea accesului electronic transfrontalier la bunuri și servicii. Unele dintre aceste bariere sunt ridicate chiar de întreprinderi. Obiectivul pe care îl urmăresc prin această anchetă sectorială este de a stabili amploarea acestor bariere și efectele pe care le au asupra concurenței și a consumatorilor. În cazul în care se constată că aceste bariere au efecte anticoncurențiale, nu vom ezita să luăm măsuri pentru a asigura respectarea normelor antitrust ale UE.”

Din ce în ce mai multe bunuri și servicii sunt comercializate pe internet, dar creșterea vânzărilor electronice transfrontaliere în interiorul UE este din ce în ce mai lentă. În strategia sa privind piața unică digitală publicată astăzi, Comisia identifică o serie de bariere normative care constituie obstacole în calea comerțului electronic transfrontalier. Prin această inițiativă se propune eliminarea acestor obstacole și crearea unui spațiu în care cetățenii și întreprinderile să beneficieze de un acces neîntrerupt la servicii și să își poată efectua activitățile online în condiții de concurență liberă, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora.

De asemenea există indicii conform cărora inclusiv întreprinderile pot să creeze obstacole în calea comerțului electronic transfrontalier, cu scopul de a fragmenta piața unică a UE și de a împiedica orice concurență. Aceste bariere pot include restricții contractuale în cadrul acordurilor de distribuție care îi împiedică pe comercianți să vândă bunuri sau servicii achiziționate online sau transfrontalier către clienți din alte state membre ale UE.

Prin urmare, prin ancheta sectorială pe care Comisia o întreprinde în domeniul concurenței vor fi colectate informații de pe piață în scopul de a se înțelege mai bine natura, prevalența și efectele acestor bariere și a altor bariere similare ridicate de întreprinderi, precum și în scopul de a le evalua din perspectiva normelor antitrust ale UE.

În cazul în care, după analizarea rezultatelor, va identifica aspecte problematice specifice în materie de concurență, Comisia ar putea iniția investigații menite să asigure conformitatea cu normele UE privind practicile comerciale restrictive și abuzurile de poziție dominantă pe piață (articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - TFUE).

Acțiuni viitoare

În săptămânile următoare, Comisia va trimite cereri de informații către o serie de părți interesate din întreaga UE. Întreprinderile interesate pot include, de exemplu, producătorii și comercianții angro, precum și detailiștii online. În temeiul normelor antitrust ale UE, Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de comercianți să furnizeze informații, documente sau declarații, în cadrul unei anchete sectoriale.

Comisia are în vedere publicarea unui raport preliminar pentru consultare la jumătatea anului 2016. Raportul final este preconizat să apară în primul trimestru al anului 2017.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișa informativă și pagina de web privind ancheta sectorială.

Vă rugăm să consultați, de asemenea, discursul comisarului Vestager din 26 martie 2015, în care anunță propunerea de a lansa ancheta sectorială.

IP/15/4921

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar