Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Borba protiv monopola: Komisija pokreće istragu u sektoru e-trgovine

Brisel, 06 svibanj 2015

 

Europska komisija danas je pokrenula protumonopolsku istragu tržišnog natjecanja u sektoru e-trgovine u Europskoj uniji. Na temelju te istrage, kako je u ožujku najavila povjerenica Vestager, Komisija će moći utvrditi moguće probleme povezane s tržišnim natjecanjem koji utječu na europska tržišta e-trgovine te je ona dopuna mjerama pokrenutima u okviru danas donesene strategije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Sektorska istraga posebno će biti usredotočena na potencijalne prepreke koje poduzeća postavljaju prekograničnoj trgovini robom i uslugama na internetu, i to u sektorima u kojima je e-trgovina najraširenija, primjerice elektronička roba, odjeća i obuća te digitalni sadržaji. Saznanjima do kojih se dođe tijekom sektorske istrage pridonijet će se boljoj provedbi prava u području tržišnog natjecanja u sektoru e-trgovine.

Povjerenica EU-a zadužena za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Europski građani suočavaju se s previše prepreka pri prekograničnom pristupu robi i uslugama na internetu. Neke od tih prepreka poduzeća podižu sama.Moj je cilj na temelju ove sektorske istrage utvrditi koliko su te prepreke raširene i koje učinke imaju na tržišno natjecanje i potrošače.Ako su one protivne tržišnom natjecanju, nećemo oklijevati poduzeti mjere provedbe u okviru protumonopolskih propisa EU-a.”

Robom i uslugama sve se više trguje na internetu, no prekogranična internetska prodaja u EU-u tek sporo raste. U danas objavljenoj Komisijinoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta navodi se niz regulatornih prepreka koje sprečavaju prekograničnu e-trgovinu. Strategijom se te prepreke nastoje riješiti te stvoriti prostor u kojem građani i poduzeća, bez obzira na to iz koje države dolaze ili gdje imaju boravište, neometano mogu pristupiti aktivnostima na internetu i u njima sudjelovati pod uvjetima slobodnog tržišnog natjecanja.

Postoje i naznake da poduzeća sama uvode prepreke prekograničnoj trgovini na internetu kako bi jedinstveno tržište EU-a podijelila prema nacionalnim granicama i spriječila natjecanje. Te prepreke mogu uključivati ugovorna ograničenja u ugovorima o distribuciji kojima se trgovce u maloprodaji sprečava u prodaji robe i usluga kupljenih na internetu ili prekogranično kupcima iz druge države članice EU-a.

Stoga će se Komisijinom istragom tržišnog natjecanja u tom sektoru prikupljati informacije o tržištu radi boljeg razumijevanja prirode, učestalosti i učinaka tih i sličnih prepreka koje poduzeća postavljaju te radi njihove procjene u svjetlu protumonopolskih propisa EU-a.

Ako nakon analize rezultata Komisija utvrdi konkretne probleme povezane s tržišnim natjecanjem, mogla bi pokrenuti istragu o pojedinim predmetima u cilju osiguranja sukladnosti s propisima EU-a o restriktivnim poslovnim praksama i zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu (članci 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, UFEU).

Sljedeći koraci

U sljedećih nekoliko tjedana Komisija će poslati zahtjeve za dostavu informacija nizu dionika u cijelom EU-u. Predmetna poduzeća mogu uključivati primjerice proizvođače i veletrgovce te e-trgovce u maloprodaji. Prema protumonopolskim propisima EU-a Komisija u okviru sektorske istrage može od poduzeća i strukovnih udruga zatražiti dostavu informacija, dokumentacije ili izjava.

Komisija očekuje da će preliminarno izvješće za savjetovanje objaviti sredinom 2016. Završno izvješće očekuje se u prvom tromjesečju 2017.

Više informacija o kontekstu može se pronaći u informativnom članku i na web-mjestu sektorske istrage.

Ovdje se može pronaći govor povjerenice Vestager od 26. ožujka 2015. u kojem najavljuje prijedlog za pokretanje istrage u sektoru e-trgovine.

IP/15/4921

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar