Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Kilpailunrajoitukset: komissio käynnistää sähköistä kaupankäyntiä koskevan tutkinnan

Bryssel, 06 toukokuu 2015

 

Euroopan komissio käynnisti tänään sähköisen kaupankäynnin kilpailunrajoituksia koskevan tutkinnan. Kilpailukomissaari Verstagerin maaliskuussa ilmoittama tutkinta antaa komissiolle mahdollisuuden tunnistaa mahdolliset kilpailuongelmat, jotka koskevat eurooppalaisia sähköisen kaupankäynnin markkinoita. Tällä alakohtaisella tutkinnalla täydennetään toimenpiteitä, jotka käynnistetään tänään hyväksytyn digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian puitteissa.

Alakohtaisessa tutkinnassa keskitytään erityisesti yritysten asettamiin esteisiin, jotka haittaavat tavaroiden ja palvelujen rajat ylittävää verkkokauppaa aloilla, joilla sähköinen kaupankäynti on laajinta (esimerkiksi elektroniikka, vaatetus ja jalkineet sekä digitaalinen sisältö). Sähköistä kaupankäyntiä koskevan tutkinnan avulla pystytään paremmin valvomaan kilpailulainsäädännön noudattamista alalla.

”Tavaroiden ja palvelujen ostaminen verkosta ulkomailta on liian hankalaa EU-kansalaisille. Osa esteistä on yritysten asettamia, ja komissio pyrkii selvittämään, kuinka laajalle levinneitä ne ovat ja mitä vaikutuksia niillä on kilpailuihin ja kuluttajiin. Jos kilpailun vastaista toimintaa esiintyy, komissio toteuttaa viipymättä EU:n kilpailusääntöjen mukaisia vastatoimia" , kilpailuasioista vastaava EU-komissaari Margrethe Vestager sanoi.

Tavaroiden ja palveluiden myynti internetissä yleistyy koko ajan, mutta rajat ylittävä verkkokauppa kasvaa hitaasti. Tänään julkaistussa digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa komission strategiassa nimetään useita sääntelyn esteitä, jotka haittaavat rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä. Strategiassa pyritään luomaan alue, jolla kansalaiset ja yritykset pääsevät sujuvasti verkkokaupan palveluihin ja voivat käyttää niitä vapaan kilpailun periaatteiden mukaisesti, kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Myös yritykset näyttävät asettavan esteitä rajat ylittävälle verkkokaupalle tavoitteenaan jarruttaa sisämarkkinoiden toimintaa kansallisten rajojen sisälle ja estääkseen kilpailua. Näitä esteitä ovat muun muassa jakelusopimuksiin kirjatut rajoitukset, jotka estävät kauppiaita myymästä verkosta tai muista jäsenvaltioista ostamiaan tuotteita muissa jäsenvaltioissa asuville kuluttajille.

Tämän vuoksi kilpailualaa koskevassa komission tutkinnassa kerätään markkinatietoja, jotta saadaan parempi kuva yritysten asettamista tämäntyyppisistä kaupan esteistä sekä niiden yleisyydestä ja vaikutuksista. Esteitä arvioidaan EU:n kilpailusääntöjen näkökulmasta.

Jos komissio havaitsee tuloksia analysoidessaan yksittäisiä kilpailuongelmia, se voi aloittaa asiaa koskevan tutkinnan varmistaakseen, että kilpailua rajoittavat liiketavat ja johtavan markkina-aseman väärinkäytön kieltäviä EU-säännöksiä noudatetaan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artikla).

Tulevat toimet

Komissio lähettää tulevina viikkoina tietopyyntöjä useille sidosryhmille koko EU:n alueella. Tietoja voidaan pyytää esimerkiksi yrityksiltä, jotka ovat valmistajia, tukkumyyjiä tai verkkokauppaa harjoittavia vähittäiskauppiaita. EU:n kilpailusääntöjen mukaan komissio voi vaatia yrityksiä ja toimialajärjestöjä lähettämään tietoja ja asiakirjoja sekä antamaan lausuntoja osana alakohtaista tutkintaa.

Komissio aikoo julkaista alustavan kertomuksen kuulemiskierrosta varten vuoden 2016 puolivälissä. Lopullinen kertomus julkaistaneen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisätietoja: ks. tietosivu ja alakohtaisen tutkinnan verkkosivu.

Ks. myös komissaari Verstagerin 26. maaliskuuta 2015 pitämä puhe, jossa hän ilmoittaa ehdotuksesta käynnistää alakohtainen tutkinta.

IP/15/4921

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar