Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινά έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Βρυξέλλες, 06 Μάϊος 2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα έρευνα σχετικά με την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα, όπως ανακοίνωσε η επίτροπος Βέστεϊγιερ τον Μάρτιο, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εντοπίσει πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου. Συμπληρώνει τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που εγκρίθηκε σήμερα.

Η τομεακή έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα πιθανά εμπόδια που δημιουργούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στις πλέον διαδεδομένες διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης καθώς και ψηφιακού περιεχομένου. Η γνώση που θα αποκτηθεί από την τομεακή έρευνα θα συμβάλει στην καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν υπερβολικά πολλά εμπόδια στη διασυνοριακή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Ορισμένα από τα εμπόδια αυτά τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Με τη συγκεκριμένη τομεακή έρευνα στόχος μου είναι να διαπιστωθεί η έκταση των εμποδίων αυτών καθώς και ο αντίκτυπός τους στον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Εάν είναι αντιανταγωνιστικά, δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα επιβολής βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.»

Παρότι όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις εντός της ΕΕ αυξάνονται με αργό ρυθμό. Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που δημοσιεύθηκε σήμερα εντοπίζει μια σειρά κανονιστικών εμποδίων που παρακωλύουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Προτείνει την αντιμετώπισή τους καθώς και τη δημιουργία ενός χώρου όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε διαδικτυακές δραστηριότητες, υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους ή του τόπου κατοικίας τους.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργούν εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με σκοπό τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ κατά μήκος των εθνικών συνόρων και την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού. Στα εμπόδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται περιορισμοί στις συμφωνίες διανομής που εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής να πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί μέσω διαδικτύου ή διασυνοριακά σε πελάτες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η έρευνα της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού θα συλλέξει πληροφορίες για την αγορά, με σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητή η φύση, η συχνότητα και ο αντίκτυπος αυτών και άλλων παρόμοιων εμποδίων που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρήσεις, και να τα αξιολογήσει υπό το φως των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Εάν, μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η Επιτροπή διαπιστώσει συγκεκριμένα προβλήματα ανταγωνισμού, μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με στόχο τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ).

Επόμενα βήματα

Τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορεί να συγκαταλέγονται, π.χ., κατασκευαστές και χονδρέμποροι καθώς και έμποροι λιανικής μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις να παράσχουν πληροφορίες, έγγραφα ή δηλώσεις στο πλαίσιο της έρευνας αυτής.

Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει στα μέσα του 2016 προκαταρκτική έκθεση η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση. Η τελική έκθεση αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο της τομεακής έρευνας.

Βλέπε επίσης την ομιλία της επιτρόπου Βέστεϊγιερ στην οποία ανακοινώνει την πρόταση για την έναρξη της έρευνας στις 26 Μαρτίου 2015.

IP/15/4921

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar