Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Jedinstveno digitalno tržište za Europu: Komisija predstavlja 16 inicijativa za njegovo uspostavljanje

Bruxelles, 6. svibnja 2015.

Internet i digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet u svim dijelovima društva i u svim područjima poslovanja. Europa mora prihvatiti digi

Internet i digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet u svim dijelovima društva i u svim područjima poslovanja. Europa mora prihvatiti digitalnu revoluciju te ljudima i poduzećima ponuditi digitalne prilike. Kako? S pomoću snažnog jedinstvenog tržišta EU-a. Europska komisija danas je predstavila detaljne planove za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, čime bi ostvarila jedan od svojih prioriteta.

U ovom trenutku zbog prepreka na internetu građanima nisu dostupna sva dobra i usluge: samo 15 % njih kupuje na internetu iz druge države članice EU-a. Internetska poduzeća i novoosnovana poduzeća ne mogu u potpunosti iskoristiti prilike za rast na internetu: samo 7 % MSP-ova prodaje preko granice (više podataka dostupno je u informativnom članku). Naposljetku, trgovačka društva i tijela vlasti ne ostvaruju punu korist od digitalnih alata. Cilj je jedinstvenog digitalnog tržišta otklanjanje regulatornih prepreka i, naposljetku, ujedinjenje 28 nacionalnih tržišta u jedno tržište. U potpunosti funkcionalno jedinstveno digitalno tržište našem bi gospodarstvu doprinijelo s 415 milijardi EUR godišnje i otvorile bi se stotine tisuća novih radnih mjesta.

Danas donesena Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta obuhvaća niz ciljanih mjera koje će se provesti do kraja sljedeće godine (vidi Prilog). Temelji se na trima stupovima: (1) bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi; (2) osiguravanje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama; (3) iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva.

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Danas polažemo temelje za digitalnu budućnost Europe. Želim kontinentalne telekomunikacijske mreže, digitalne usluge koje prelaze granice i val inovativnih europskih novoosnovanih poduzeća. Želim da svaki potrošač dobije najbolje ponude i da svako poduzeće ima pristup najvećem tržištu neovisno o tome gdje se u Europi nalaze. Prije točno godinu dana obećao sam da će jedinstveno digitalno tržište biti jedan od mojih prioriteta. Danas ispunjujemo to obećanje. S pomoću 16 koraka naše Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta jedinstveno tržište prilagodit će se digitalnom dobu.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, Andrus Ansip, izjavio je: „Naša je strategija ambiciozan i nužan program inicijativa u područjima u kojima EU može ostvariti znatan napredak. Njima se Europu priprema za iskorištavanje pogodnosti digitalne budućnosti. Njima će se ljudima i poduzećima osigurati sloboda na internetu kako bi ostvarili potpunu korist od velikog europskog unutarnjeg tržišta. Te su inicijative povezane i međusobno se podržavaju. Potrebno je brzo ih provesti kao pomoć otvaranju radnih mjesta i ostvarivanju rasta. Ova nam je Strategija početna točka, a ne krajnji cilj.

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger izjavio je: „Naša gospodarstva i društva postaju digitalna. Naše buduće blagostanje uvelike će ovisiti o tome koliko ćemo dobro svladati taj prijelaz. Europa ima snažne temelje, ali mora naporno raditi i pobrinuti se da se njezine industrije prilagode te da njezini građani u potpunosti iskoriste potencijal novih digitalnih usluga i dobara. Moramo se pripremiti za moderno društvo i podnosit ćemo prijedloge u kojima se u obzir uzimaju i interesi potrošača i interesi industrije.

Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta utvrđeno je 16 ključnih mjera u okviru triju stupova koje će Komisija provesti do kraja 2016.

Prvi stup: bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi

Komisija će predložiti sljedeće:

1. propise kojima će se olakšati prekogranična e-trgovina. To uključuje usklađene propise EU-a o ugovorima i zaštiti potrošača pri kupnji na internetu, bilo da se radi o fizičkim proizvodima poput cipela i namještaja ili o digitalnom sadržaju poput e-knjiga i aplikacija. Potrošačima će na raspolaganju biti raznolikija prava i ponuda, a poduzećima će se olakšati prodaja u drugim državama članicama EU-a. Time će se povećati povjerenje za kupnju i prodaju preko granica (informacije i podaci dostupni su u informativnom članku)

2. bržu i dosljedniju provedbu propisa o zaštiti potrošača preispitivanjem Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača

3. učinkovitiju i povoljniju dostavu paketa. Trenutačno 62 % poduzeća koja prodaju na internetu tvrdi da su previsoke cijene dostave paketa prepreka (vidi novo istraživanje Eurobarometra o e-trgovini)

4. ukidanje neopravdanog uskraćivanja pristupa na temelju lokacije. Riječ je o diskriminacijskoj praksi koja se upotrebljava iz komercijalnih razloga, a sastoji se u tome da prodavači na internetu potrošačima uskraćuju pristup web-mjestu na temelju njihove lokacije ili ih preusmjeravaju u lokalnu trgovinu u kojoj su cijene drugačije. Na primjer, zbog takvog uskraćivanja pristupa potrošači iz određene države članice za najam automobila mogu platiti više nego što bi drugi platili za najam pod jednakim uvjetima na istom odredištu

5. utvrđivanje mogućih zabrinutosti u pogledu narušavanja tržišnog natjecanja koje utječu na europska tržišta e-trgovine. Komisija je stoga danas pokrenula protumonopolsku istragu tržišnog natjecanja u sektoru e-trgovine u Europskoj uniji (priopćenje za tisak)

6. suvremenije zakonodavstvo o autorskom pravu koje odgovara Europi. Do kraja 2015. donijet će se zakonodavni prijedlozi za smanjenje razlika između nacionalnih režima autorskih prava i za omogućivanje slobodnijeg internetskog pristupa djelima u cijelom EU-u, među ostalim i daljnjim mjerama usklađivanja. Cilj je toga poboljšanje pristupa građana kulturnim sadržajima na internetu, čime se podupire kulturna raznolikost, i istovremeno stvaranje novih mogućnosti za autore i industriju sadržaja. Konkretno, Komisija želi osigurati da korisnici koji kupuju filmove, glazbu ili članke kod kuće tim sadržajima mogu pristupiti i dok putuju po Europi. Komisija će također ispitati ulogu internetskih posrednika u vezi s djelima zaštićenima autorskim pravom. Pojačat će aktivnosti suzbijanja povreda prava intelektualnog vlasništva na komercijalnoj razini

7. preispitivanje Direktive o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju kako bi se procijenila potreba za proširenjem njezina područja primjene na internetske prijenose sadržaja radiotelevizijskih kuća i istražili načini za pojačanje prekograničnog pristupa uslugama radiotelevizijskih kuća u Europi

8. smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća koje proizlazi iz različitih sustava PDV-a kako bi i prodavači koji prodaju fizičke proizvode u druge države na raspolaganju imali jedinstvenu elektroničku registraciju i plaćanje. Uz to bi se uveo zajednički prag PDV-a kako bi se malim novoosnovanim poduzećima pomoglo u prodaji na internetu.

Drugi stup: osiguravanje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama

Komisija će učiniti sljedeće:

9. predstaviti ambicioznu reviziju propisa EU-a o telekomunikacijama. To obuhvaća učinkovitiju koordinaciju spektra i zajedničke kriterije za cijelu Europsku uniju za dodjeljivanje spektra na nacionalnoj razini, stvaranje poticaja za ulaganja u brzi širokopojasni internet, osiguravanje ravnopravnih uvjeta za sve sudionike na tržištu, i tradicionalne i nove, te stvaranje učinkovitog institucijskog okvira

10. preispitati okvir za audiovizualne medije kako bi ga prilagodila 21. stoljeću, uz naglasak na uloge različitih sudionika na tržištu u promidžbi europskih djela (televizijske kuće, pružatelji audiovizualnih usluga na zahtjev itd.). Osim toga, razmotrit će prilagodbu postojećih propisa (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) novim poslovnim modelima za distribuciju sadržaja

11. provesti sveobuhvatnu analizu uloge internetskih platformi (pretraživači, društveni mediji, trgovine aplikacijama itd.) na tržištu. Time će se obuhvatiti pitanja među kojima su netransparentnost rezultata pretraživanja i praksi određivanja cijena, način upotrebe dobivenih informacija, odnosi među platformama i dobavljačima te promidžba vlastitih usluga na štetu konkurenata, i to u mjeri u kojoj trenutačno nisu obuhvaćena pravom tržišnog natjecanja. Istražit će i koji je najbolji način za borbu protiv ilegalnog sadržaja na internetu

12. ojačati povjerenje u digitalne usluge i njihovu sigurnost, a posebno u pogledu upotrebe osobnih podataka. Na temelju novih propisa EU-a o zaštiti podataka, koji bi se trebali donijeti do kraja 2015., Komisija će preispitati Direktivu o e-privatnosti

13. predložiti partnerstvo s predmetnom industrijom u pogledu kibernetičke sigurnosti u području tehnologija i rješenja za sigurnost internetskih mreža.

Treći stup: iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva

Komisija će učiniti sljedeće:

14. predložiti „europsku inicijativu za slobodan protok podataka” za promicanje slobodnog kretanja podataka u Europskoj uniji. Katkad je ponuda novih usluga otežana zbog ograničenja u pogledu lokacije podataka ili pristupa podacima, no razlog za njih često nije zaštita podataka. Ovom novom inicijativom uklonit će se ta ograničenja te će se potaknuti inovacije. Komisija će pokrenuti i inicijativu europski oblak, kojom će biti obuhvaćena certifikacija usluga u oblaku, promjena pružatelja usluga u oblaku i „oblak za istraživanja”

15. odrediti prioritete za norme i interoperabilnost u područjima od velike važnosti za jedinstveno digitalno tržište, na primjer u e-zdravstvu, planiranju prijevoza ili energetici (pametno mjerenje)

16. podržati uključivo digitalno društvo u kojem građani imaju odgovarajuće vještine za iskorištavanje mogućnosti koje im nudi internet i povećanje svojih izgleda za zapošljavanje. Novim akcijskim planom za e-vladu povezat će se i poslovni registri u cijeloj Europi, osigurat će se mogućnost suradnje različitih nacionalnih sustava i osigurat će se da poduzeća i građani svoje podatke tijelima javne uprave moraju dostaviti samo jednom. To znači da tijela vlasti više neće više puta zahtijevati iste informacije kad budu mogla upotrijebiti informacije koje već imaju. Tom inicijativom pod nazivom „samo jednom”smanjit će se birokracija i omogućiti uštede od oko 5 milijardi EUR godišnje do 2017. Ubrzat će se pokretanje e-javne nabave i interoperabilnih e-potpisa.

Sljedeći koraci

Tim projekta jedinstvenog digitalnog tržišta provest će ove različite mjere do kraja 2016. Uz podršku Europskog parlamenta i Vijeća jedinstveno digitalno tržište trebalo bi biti uspostavljeno čim prije.

Tema jedinstvenog digitalnog tržišta bit će na dnevnom redu sastanka Europskog vijeća 25. – 26. lipnja.

Dodatne informacije

Dokumenti koji su danas doneseni

Komunikacija – Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu

Radni dokument službi – Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta – analiza i dokazi

Informativni članci:

Pitanja i odgovori o Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta (MEMO)

Zašto nam je potrebno jedinstveno digitalno tržište?

28 informativnih članaka po državama

Druge korisne poveznice:

Web-mjesto o jedinstvenom digitalnom tržištu (#DigitalSingleMarket)

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta: Europska komisija utvrdila područja djelovanja (25. ožujka 2015.)

Na kojem je stupnju digitaliziranosti vaša zemlja? Novi podatci pokazuju da je za ostvarivanje digitalne Europe potrebno uložiti dodatni napor (24. veljače 2015.)

Web-mjesto potpredsjednika zaduženog za jedinstveno digitalno tržište, Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Web-mjesto povjerenika za digitalno gospodarstvo i društvo Günthera H. Oettingera (@GOettingerEU)

Političke smjernice predsjednika Junckera

Program rada Komisije za 2015.


Prilog I.: Plan inicijativa

Prilog II.: Tri stupa jedinstvenog digitalnog tržišta

IP/15/4919

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar