Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

2015. aasta kevadine majandusprognoos: soodsad tingimused toetavad majanduse elavnemist

Brüssel, 05 mai 2015

Euroopa Liidu majanduskasvu toetavad praegu soodsad majandustingimused. Euroopa Komisjoni 2015. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt toetavad ja soodustavad need lühiajalised tegurid majanduse tsüklilist elavnemist ELis.

 Euroopa majandust on korraga toetamas mitu soodsat tegurit. Naftahinnad on suhteliselt madalad, ülemaailmne majanduskasv on püsiv, euro on pidevalt odavnenud ja ELi majanduspoliitika on majanduskasvu soodustav.

 Rahapoliitika poole pealt mõjutab Euroopa Keskpanga läbiviidav kvantitatiivne lõdvendamine oluliselt finantsturgusid. Selle tulemusel langevad intressimäärad ja oodatakse rahastamistingimuste paranemist. Pidades silmas, et eelarvepoliitika on ELis üldiselt neutraalne (st ei range ega ka leebe), soodustab see ka majanduskasvu. Aja jooksul peaksid ka struktuurireformid ja investeerimiskava Euroopa jaoks hakkama vilja kandma.

 Selle tulemusel peaks praeguste prognooside kohaselt olema SKP reaalkasv 2015. aastal ELis 1,8% ja euroalal 1,5%, mis on vastavalt 0,1 ja 0,2 protsendipunkti rohkem, kui prognoositi kolm kuud varem. 2016. aasta majanduskasvuks prognoosib komisjon ELis 2,1% ja euroalal 1,9%.

 SKP kasvu soodustab kõige enam sisetarbimine, kusjuures eratarbimine peaks suurenema sel aastal ja investeeringud järgmisel aastal.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Euroopa majanduse elavnemine on kiirenenud. See on küll julgustav, kuid peame tagama, et majanduskasv oleks kestev – jätkusuutlik. Selleks tuleb rakendada kolm ELi tasandil heaks kiidetud prioriteetset lähenemisviisi – struktuurireformid, investeeringute soodustamine ja eelarvepoliitilise vastutuse edendamine. Samas tuleb tegeleda riigipõhiste probleemide lahendamisega. Riigipõhised soovitused, mille Euroopa Komisjon esitab mai keskel, on samuti oluline samm selle lähenemisviisi vormimisel konkreetseteks majanduskasvu edendavateks poliitikameetmeteks.”

 Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici sõnas: „Sel kevadel tunneb Euroopa majandus end üle mitme aasta taas paremini. Sellele on aidanud kaasa nii välistegurid kui ka poliitikameetmed, mis on hakanud vilja kandma. Kuid palju tuleb veel ära teha, et praegune olukord ei jääks üksnes ajutiseks. Esmatähtis on edendada investeeringuid ja reforme ning järgida vastutustundlikku eelarvepoliitikat, et tagada kestlik tööhõive ja majanduskasv, mida Euroopa hädasti vajab.”

Majanduskasv on riigiti ebaühtlane

Kõik ELi riigid saavad nendest soodsatest tingimustest kasu. See, mil määral iga riik nendest kasu saab, sõltub siiski eelkõige sellest, kuidas osatakse ära kasutada madalatest naftahindadest ja euro odavnemisest tulenevaid soodsaid tingimusi. Euroopa Keskpanga rahapoliitika kvantitatiivsel lõdvendamisel on oluline mõju riikidele, kus rahastamistingimused olid varem karmid. Mõnes liikmesriigis võivad suhteliselt väiksed kapitalipuhvrid ja viivislaenude kõrge tase siiski piirata kvantitatiivse lõdvendamise positiivset mõju pankade laenutegevusele.

Inflatsioon kiireneb selle aasta teisel poolel

Inflatsioon peaks jääma 2015. aasta esimesel poolel nulli lähedale, mis on peamiselt tingitud energiahindade langusest. Tarbijahinnad peaksid siiski tõusma teisel poolaastal ja veelgi enam 2016. aastal, kuna sisenõudlus tugevneb, SKP lõhe väheneb, madalamate kaubahindade mõju kaob ja euro odavnemisega kaasnevad kõrgemad impordihinnad. Aastane inflatsioon peaks nii ELis kui ka euroalal kasvama 0,1%-lt sel aastal 1,5%ni 2016. aastal.

Olukord tööturul on aeglaselt paranemas

Tööhõive kasvu soodustab majandustegevuse kiirenemine. Töötuse määr on küll vähenemas, kuid on jätkuvalt kõrge. Töötuse määr ELis ja euroalal peaks sel aastal vähenema vastavalt 9,6%ni ja 11,0%ni, kuna tööturu tugevnemise mõju kandub üle kõigisse sektoritesse. Kuna prognooside kohaselt majanduskasv 2016. aastal veelgi kiireneb, peaks selline suundumus jätkuma, eelkõige riikides, kus on hiljuti läbi viidud tööturureformid. Töötuse määr peaks 2016. aastal vähenema 9,2%ni ELis ja 10,5%ni euroalal.

Eelarvepuudujääk väheneb jätkuvalt

Eelarveseisund on ELi ja euroala riikides jätkuvalt paranemas. Sellele aitavad kaasa viimastel aastatel võetud eelarve kohandamise meetmed, hoogustunud majandustegevus ja valitsemissektori võlakohustustest tulenevad väiksemad intressimaksed. Isegi üldiselt neutraalse majanduspoliitika tingimustes peaks ELi võla suhe SKPsse vähenema 2,9%-lt 2014. aastal 2,5%ni sel aastal ja 2,0%ni järgmisel aastal. Euroalal peaks see prognooside kohaselt vähenema 2,4%-lt 2014. aastal 2,0%ni 2015. aastal ja 1,7%ni 2016. aastal. Prognooside kohaselt saavutas valitsemissektori võla suhe SKPsse haripunkti 2014. aastal ja väheneb ELis ja euroalal nii sel kui ka järgmisel aastal ning jõuab 2016. aastal vastavalt 88,0% ja 94,0%-le.

Majandusväljavaadetega seotud riskid on üldiselt tasakaalus

Majandusväljavaadetega seotud ebakindlus on jätkuvalt suur, kuid nendega seotud riskid on üldiselt tasakaalus.

SKP kasv võib osutuda prognoositust suuremaks, kui soodsad tingimused kestavad kauem või osutuvad oodatust tugevamaks. Samas võib SKP kasv valmistada pettumuse, kui geopoliitilised pinged tõusevad või kui olukord finantsturgudel pingestub, nt USA rahapoliitika normaliseerumise tõttu. Inflatsiooniga seotud riskid on tänu EKP rahapoliitika kvantitatiivsele lõdvendamisele ja kasvuväljavaadete ülespoole korrigeerimisele vähenenud.

 Taustteave

Kevadprognoos põhineb eeldustel välistegurite kohta, mis on seotud vahetuskursi, intressimäärade ja kaubahindadega. Kasutatud andmed kajastavad turuootusi, mis on tuletatud tuletisinstrumentide turgudest ajal, mil prognoosi koostati.

 Prognoosis võetakse arvesse kõiki asjakohaseid andmeid ja tegureid, sealhulgas eeldusi valitsuste poliitika kohta 2015. aasta 21. aprilli seisuga. Arvesse on võetud üksnes poliitikameetmeid, mis on usaldusväärselt teatavaks tehtud ja piisavalt üksikasjalikult kindlaks määratud. Samuti eeldatakse, et poliitikat ei muudeta.

Komisjon ajakohastab oma majandusprognoosi novembris.

 Lisateave:

 Euroopa majandusprognoos – kevad 2015

Kevadise majandusprognoosi veebisait

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat (ECFIN) Twitteris: @ecfin

Asepresident Dombrovskis Twitteris: @VDombrovskis

Volinik Moscovici Twitteris: @Pierremoscovici


IP/15/4903

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar