Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vydává jarní hospodářskou prognózu pro rok 2015. Ekonomickému oživení napomáhají pozitivní impulsy

Brusel, 05 květen 2015

K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkodobými faktory.

 Evropským ekonomikám pomáhá mnoho podpůrných faktorů zároveň. Ceny ropy zůstávají relativně nízké, globální růst vykazuje stabilní tendenci, hodnota eura se nadále snižuje a hospodářská opatření přijímaná v EU jsou příznivá k růstu.

 Kvantitativní uvolňování měnové politiky ze strany Evropské centrální banky výrazně ovlivňuje situaci na finančních trzích, kde přispívá k poklesu úrokových sazeb a dává naději na lepší úvěrové podmínky. Růstu prospívá i celkové nastavení fiskální politiky v EU, které je víceméně neutrální, neboť neomezuje ani neuvolňuje. Časem by se také měly projevit výsledky strukturálních reforem a plody by měl přinést rovněž investiční plán pro Evropu.

 Reálný HDP by se tak měl v roce 2015 podle nynějších očekávání zvýšit o 1,8 % v EU a o 1,5 % v eurozóně, což je o 0,1 a 0,2 procentního bodu více, než se předpokládalo v prognóze před třemi měsíci. Pro rok 2016 Komise předvídá 2,1% růst v EU a 1,9% růst v eurozóně.

 Hlavním generátorem růstu HDP je domácí poptávka. V tomto směru se pro letošní rok očekává rozmach soukromé spotřeby a v příštím roce by mělo dojít k oživení investic.

 „Oživení ekonomik v Evropě sílí,“ konstatuje místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, ale zároveň upozorňuje: „Tyto dobré zprávy však nestačí. Je třeba zajistit, aby hospodářství rostla trvale a udržitelně. Členské státy by se proto při řešení konkrétních problémů měly držet tří priorit prosazovaných na úrovni EU: strukturálních reforem, posilování investic a fiskální odpovědnosti. Individualizovaná doporučení, která Evropská komise jednotlivým zemím vydá v polovině května, budou dalším důležitým krokem na cestě k příslušným prorůstovým opatřením.“

 

V podobném duchu se vyjadřuje i Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla: „Evropská ekonomika se probouzí do nejlepšího jara za několik posledních let – hospodářskému oživení napomáhají vnější faktory a své ovoce začínají přinášet i podniknutá politická opatření. Práce však nekončí. Musíme se postarat o to, aby toto oživení nepominulo jako pouhý sezónní jev. Klíčem k trvalé zaměstnanosti a růstu, které v Evropě potřebujeme, jsou investice, reformy a odpovědná fiskální politika.“

Hospodářský růst v členských státech nebude vyrovnaný

Ze zmiňovaných pozitivních impulsů by měly těžit všechny státy EU, nicméně míra, do jaké tomu tak v jednotlivých ekonomikách bude, závisí hlavně na tom, jak budou země reagovat na nižší ceny ropy a na pokles v hodnotě eura. Kvantitativní uvolňování ze strany Evropské centrální banky se pravděpodobně projeví více v zemích, kde byly dříve ztížené podmínky pro financování. V některých členských státech by ale pozitivní účinek kvantitativního uvolňování na bankovní úvěry mohl být oslabován relativně nízkými kapitálovými rezervami a vysokým podílem úvěrů v selhání.

Inflace by měla ke sklonku letošního roku růst

Inflace by měla v první polovině roku 2015 zůstat blízko nule, a to zejména v důsledku propadu cen energií. V druhém pololetí a především pak v roce 2016 by však spotřebitelské ceny měly růst, neboť bude sílit domácí poptávka, budou se zužovat mezery výstupu, vliv levnějších komodit bude slábnout a nižší hodnota eura zdraží dovoz. Roční inflace v EU a eurozóně se podle očekávání zvýší z letošních 0,1 % na 1,5 % v roce 2016.

Situace na trzích práce se pomalu zlepšuje

Sílící hospodářská aktivita prospívá růstu zaměstnanosti. Nezaměstnanost sice klesá, ale zůstává stále vysoká. Se zlepšující se situací na trhu práce v jednotlivých odvětvích by se měla nezaměstnanost letos snížit na 9,6 % v EU a na 11,0 % v eurozóně. Tento trend by měl následně pokračovat, a to zejména v zemích, které nedávno provedly reformy trhu práce, neboť pro rok 2016 se očekává další zintenzivnění hospodářského růstu. V roce 2016 by měla nezaměstnanost v EU klesnout na 9,2 % a v eurozóně na 10,5 %.

Pokračuje snižování rozpočtových schodků

Fiskální výhled se v EU i eurozóně dále lepší, k čemuž pomáhají snahy o korekci vyvíjené v posledních letech, vyšší hospodářská aktivita a nižší úrokové platby za veřejný dluh. Poměr schodku kHDP by se měl v EU i přes víceméně neutrální celkovou orientaci fiskální politiky snížit z loňských 2,9 % na letošních 2,5 % a v roce 2016 by měl dále klesnout na 2,0 %. V eurozóně by se měl tento poměr snížit z 2,4 % v roce 2014 na 2,0 % v roce 2015 a na 1,7 % v roce 2016. V případě EU i eurozóny se má za to, že poměr veřejného dluhu k HDP dosáhl v roce 2014 svého vrcholu a letos i příští rok by měl klesat – v roce 2016 by měl v EU dosahovat 88,0% a v eurozóně 94,0%.

Rizika ohrožující tento výhled jsou víceméně vyvážená

Nejistota ohledně tohoto hospodářského výhledu je vysoká, avšak celková rizika, která jej ohrožují, se zdají být víceméně vyvážená.

Pokud by příznivé impulsy vydržely déle nebo by se projevovaly silněji, než se očekává, růst HDP by nakonec mohl být vyšší. Pokud by ale vzrostlo geopolitické napětí nebo by nastalo napětí na finančním trhu způsobené kupříkladu normalizací měnové politiky ve Spojených státech, vyhlídky na růst HDP by mohly být zmařeny. Rizika, pokud jde o prognózovanou inflaci, se snížila v návaznosti na kvantitativní uvolnění ECB a na úpravu růstové prognózy směrem nahoru.

 Souvislosti

Aktuální prognóza vychází z řady externích předpokladů ohledně směnných kurzů, úrokových sazeb a cen komodit. Použitá čísla reflektují očekávání trhu vyvozovaná z derivátových trhů v době, kdy se tento výhled připravoval.

 V prognóze jsou zohledněny všechny relevantní faktory a údaje, jež Komise dostala k dispozici do 21. dubna 2015, včetně předpokladů o vládních opatřeních. Do výhledu byla zapracována pouze opatření, která byla přesvědčivě oznámena a náležitě upřesněna. Projekce nepočítají s žádnými změnami politiky.

 Aktualizaci své hospodářské prognózy vydá Komise v listopadu.

Bližší informace:

 Evropská hospodářská prognóza – jaro 2015

Internetové stránky věnované jarní hospodářské prognóze

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti na Twitteru: @ecfin

Místopředseda Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskis

Komisař Moscovici na Twitteru:@Pierremoscovici

IP/15/4903

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar