Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija sāk nozares aptauju par pietiekama elektroenerģijas piedāvājuma nodrošināšanas mehānismiem

Briselē, 29 aprīlis 2015

Eiropas Komisija ir sākusi valsts atbalsta aspektā aptaujāt nozari par jaudas mehānismiem — valsts pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka pastāvīgi ir pieejama tāda elektroenerģijas ražošanas jauda, lai varētu izvairīties no elektroapgādes pārtraukumiem. Aptaujā tiks apkopota informācija par jaudas mehānismiem, lai izvērtētu, vai tie nodrošina pietiekamu elektroenerģijas piedāvājumu, nekropļojot konkurenci vai tirdzniecību ES vienotajā tirgū. Tā papildina Komisijas Enerģētikas savienības stratēģiju, kuras mērķis ir izveidot savienotu, integrētu un drošu Eiropas enerģijas tirgu. Vairāk informācijas sk. faktu lapā.

Lai nodrošinātu, ka elektroenerģijas piedāvājums pastāvīgi atbilst pieprasījumam, aizvien lielāks skaits dalībvalstu ievieš jaudas mehānismus, ar kuriem veicina ieguldīšanu elektrostaciju būvniecībā vai stimulē elektrostacijas turpināt darbību. Komisija atzīst, ka šādi valsts pasākumi dažkārt var būt pamatoti, un Komisijas 2014. gada Pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai pirmoreiz bija sniegti kritēriji, kas ļauj novērtēt, vai jaudas mehānismi ir saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jāspēj pierādīt, ka pasākumi ir vajadzīgi. Tām arī jānodrošina, ka jaudas mehānismi ir izstrādāti tā, lai tie neizkropļotu konkurenci ES vienotajā tirgū — piemēram, tie nedrīkstētu nostādīt nepamatoti labākā stāvoklī atsevišķus ražotājus vai konkrētus tehnoloģiju veidus vai radīt šķēršļus, kas traucē brīvu elektroenerģijas plūsmu no vienas ES dalībvalsts uz citu.

Šī nozares aptauja ir pirmā aptauja, kas organizēta, īstenojot ES valsts atbalsta noteikumus, un tajā sākotnēji tiks pieprasīta informācija par reprezentatīvu izlasi, ko veido dalībvalstis, kurās vai nu jau ieviesti jaudas mehānismi, vai tiek apsvērta to ieviešana: Beļģija, Dānija, Francija, Horvātija, Itālija, Īrija, Polija, Portugāle, Spānija, Vācija un Zviedrija.

Par konkurences politiku atbildīgā Komisijas locekle Margrēte Vestagere sacīja: “Nodrošināt pietiekamu elektroenerģijas piedāvājumu ir valdību leģitīmās interesēs — ne mājsaimniecībām, ne rūpniekiem nevajadzētu saskarties ar elektroapgādes pārtraukumiem. Mans uzdevums ir pārliecināties, ka valsts pasākumi, ar kuriem stimulē ieguldījumus jaudā, nenostāda nepamatoti labākā stāvoklī konkrētus ražotājus vai tehnoloģijas un nerada šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. Piemēram, dažkārt ieguldīt ES valstu elektroenerģijas tīklu savienojumu uzlabošanā var būt lietderīgāk nekā būvēt jaunas elektrostacijas.

Šī nozares aptauja dalībvalstīm skaidri signalizē, ka, ieviešot jaudas mehānismus, jāievēro ES noteikumi par valsts atbalstu, un palīdz virzīties uz Komisijas mērķi — izveidot īstenu Eiropas enerģētikas savienību.”

Vajadzība pēc jaudas mehānismiem

Aizvien vairāk dalībvalstu ir paudušas bažas, ka, tā kā tirgus nenoteiktības un regulatīvās iejaukšanās dēļ ieguldījumi bijuši nepietiekami, līdz 2020. gadam elektroenerģijas piedāvājums, iespējams, vairs nespēs apmierināt pieprasījumu. Jāņem vērā arī tas, ka pieprasījums pilnīgi jāapmierina arī laikā, kad svārstīgie atjaunojamie energoresursi nenodrošina pietiekami daudz enerģijas (piemēram, tāpēc, ka konkrētā laikā ir mazāk saules gaismas vai vēja).

Jaudas mehānismi ir pasākumi, ar kuriem dalībvalsts cenšas panākt, lai elektroenerģijas piedāvājums kā vidējā termiņā, tā ilgtermiņā atbilstu pieprasījumam. Ar tiem iecerēts atbalstīt ieguldījumus, lai novērstu paredzamo jaudas trūkumu un nodrošinātu apgādes drošību. Parasti jaudas mehānismi jaudas nodrošinātājiem sniedz papildu ieguvumus — līdztekus ienākumiem no elektroenerģijas pārdošanas — apmaiņā pret esošās jaudas saglabāšanu vai ieguldīšanu jaunā jaudā, kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu elektroapgādes drošību. Ar jaudas mehānismiem potenciāli var atbalstīt ne tikai elektroenerģijas ražošanu, bet arī pieprasījuma puses reakcijas pasākumus (piemēram, stimulus mājsaimniecībām un uzņēmumiem samazināt elektroenerģijas patēriņu laikā, kad pieprasījums ir vislielākais).

Nozares aptaujas tvērums

Komisija nosūtīs dažādus jautājumu kopumus īpaši atlasītām valsts iestādēm un tirgus dalībniekiem, sākotnēji aptaujājot 11 ES valstis (Beļģiju, Dāniju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Īriju, Poliju, Portugāli, Spāniju, Vāciju un Zviedriju). Pēc tam tā novērtēs atbildes un aicinās līdz 2015. gada beigām sniegt komentārus par saviem sākotnējiem secinājumiem; galīgos rezultātus plānots publicēt 2016. gada vidū.

Ar nozares aptaujas palīdzību Komisija vēlas labāk izprast jau ieviestos un vēl tikai plānotos jaudas mehānismus. Tā arī izvērtēs un noskaidros, vai jaudas mehānismiem piemīt kādas īpatnības, kas kropļo konkurenci starp jaudas nodrošinātājiem vai traucē pārrobežu tirdzniecību.

Nozares aptauja papildinās Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai, kas stājās spēkā 2014. gada jūlijā, un palīdzēs tās īstenot. Turklāt nozares aptauja papildinās Komisijas tiesību akta priekšlikumu par elektroenerģijas tirgus struktūru saskaņā ar ES Enerģētikas savienības stratēģiju.

Vairāk informācijas par nozares aptauju par jaudas mehānismiem:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar