Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: A Bizottság ágazati vizsgálatot indít a villamosenergia-ellátás biztosítását célzó mechanizmusok tekintetében

Brüsszel, 29 április 2015

Az Európai Bizottság ágazati vizsgálatot indított az állami támogatásokra vonatkozóan azon nemzeti intézkedések tekintetében, amelyek célja biztosítani, hogy az áramkimaradások elkerülése érdekében mindenkor rendelkezésre álljon a megfelelő villamosenergia-termelési kapacitás (az úgynevezett kapacitásmechanizmusok). A vizsgálat információt gyűjt e kapacitásmechanizmusokról, különösképpen annak megvizsgálása érdekében, hogy azok elegendő villamos energiát biztosítanak-e anélkül, hogy az uniós egységes piacon torzítanák a versenyt vagy a kereskedelmet. E vizsgálat kiegészíti a Bizottság energiaunióról szóló stratégiáját, amelynek célja egy összekapcsolt, integrált és biztonságos európai energiapiac létrehozása. Részletesebb információ tekintetében lásd a tájékoztatót.

Egyre több tagállam vezet be kapacitásmechanizmusokat azzal a céllal, hogy ösztönözze az erőművekbe történő beruházásokat, illetve az erőművek további működését, annak biztosítása érdekében, hogy a villamosenergia-ellátás mindenkor kielégítse a szükségleteket. A Bizottság elismeri, hogy az ilyen jellegű állami intézkedések egyes esetekben indokoltak lehetnek, és a Bizottság környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló 2014-es iránymutatásaelső alkalommal szolgált kritériumokkal annak értékeléséhez, hogy a kapacitásmechanizmusok összhangban állnak-e az állami támogatási szabályokkal. A tagállamoknak elsősorban azt kell bizonyítaniuk, hogy szükség van az intézkedésre. Ezen felül biztosítaniuk kell, hogy a kapacitásmechanizmusokat oly módon alakítsák ki, hogy azok ne torzítsák a versenyt az uniós egységes piacon – például nem részesíthetik indokolatlan előnyben az egyes energiatermelőket vagy technológiákat, illetve nem állíthatnak olyan korlátokat, amelyek akadályozhatják a villamos energia áramlását az egyik uniós országból a másikba.

Az ágazati vizsgálat – amelyre első alkalommal kerül sor az uniós állami támogatási szabályok alapján – legelőször tájékoztatást kér a reprezentatív mintákról azon tagállamoktól, amelyek kapacitásmechanizmusokat léptettek érvénybe, illetve tervezik azt. Ezek a következők: Belgium, Horvátország, Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Svédország.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A kormányoknak jogos érdekük biztosítani a megfelelő villamosenergia-ellátást – a háztartásokat és az ipart nem tehetjük ki az áramkimaradásoknak. Az én szerepem annak biztosítása, hogy a villamosenergia-ellátásba történő beruházásokat támogató intézkedések ne részesítsenek indokolatlanul előnyben egyes termelőket vagy technológiákat, és ne gördítsenek akadályokat a nemzeti határokon átnyúló kereskedelem elé. Egyes esetekben például hatékonyabb lehet az uniós tagállamok közötti villamosenergia-hálózat javításába beruházni, mint új erőműveket építeni.”

„Ez az ágazati vizsgálat egyértelmű üzenetet küld a tagállamoknak, hogy tartsák tiszteletben az uniós állami támogatási szabályokat a kapacitásmechanizmusok végrehajtása során, továbbá hozzájárul a Bizottság egy valódi európai energiaunió kiépítésére irányuló céljának megvalósításához. ”

A kapacitásmechanizmusok szükségessége

Több tagállam is hangot adott aggodalmainak azzal kapcsolatban, hogy a villamosenergia-ellátás 2020-ig képes lesz-e kielégíteni a szükségleteket, mivel a piaci bizonytalanságok és a szabályozási beavatkozások miatt nincs elegendő beruházás. További probléma, hogy a keresletet teljes mértékben ki kell elégíteni akkor is, amikor hiány van a különféle megújuló energiaforrásokból (például egy adott időszakban kevesebb szél vagy napsütés miatt).

A kapacitásmechanizmusok olyan intézkedések, amelyek révén a tagállamok biztosítani kívánják, hogy a villamosenergia-ellátás mind közép, mind hosszú távon ki tudja elégíteni a keresletet. Oly módon alakítják ki őket, hogy elősegítsék a várt kapacitáshiány kitöltésére irányuló beruházásokat, és biztosítsák az ellátást. A kapacitásmechanizmusok jellemzően további – a villamos energia piaci értékesítéséből származó bevételen felüli – előnyöket kínálnak a kapacitásszolgáltatók számára a meglévő kapacitás fenntartásáért, illetve a villamosenergia-ellátás biztonságának garantálásához szükséges új kapacitásba történő beruházásért cserébe. A kapacitásmechanizmusok potenciálisan nem csak a villamosenergia-termelést segíthetik elő, hanem a keresletoldali válaszintézkedéseket is (például a háztartások és a vállalkozások ösztönzése a csúcsidőben történő villamosenergia-fogyasztás csökkentésére).

Az ágazati vizsgálat hatálya

A Bizottság különböző kérdőíveket küld a kiválasztott hatóságok és piaci résztvevők számára, kezdetben tizenegy uniós tagállamban (Belgium, Horvátország, Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Svédország). Ezt követően értékeli a válaszokat, és 2015 végéig észrevételeket kér az előzetes megállapításokkal kapcsolatban. A végleges eredményeket 2016 közepéig tervezi közzétenni.

Az ágazati vizsgálat révén a Bizottság jobban meg kívánja érteni a már működő vagy éppen tervezett kapacitásmechanizmusokat. Értékeli és azonosítja a kapacitásmechanizmusok azon jellemzőit, amelyek torzítják a kapacitásszolgáltatók közötti versenyt, vagy akadályozzák a nemzeti határokon átnyúló kereskedelmet.

Az ágazati vizsgálat kiegészíti és támogatja a 2014 júniusában hatályba lépett, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás végrehajtását. Ezen felül az ágazati vizsgálat kiegészíti a Bizottságnak az energiaunióról szóló stratégia alapján készült, az energiapiaci tervre vonatkozó jogalkotási javaslatát.

A kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatos ágazati vizsgálatra vonatkozó további tájékoztatás:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar