Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Državne potpore: Komisija pokreće sektorsko istraživanje mehanizama za osiguranje opskrbe električnom energijom

Brisel, 29 travanj 2015

Europska komisija pokrenula je sektorsko istraživanje nacionalnih mjera državne potpore za osiguranje stalne dostupnosti adekvatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije kako bi se izbjegli nestanci struje (tzv. „mehanizmi kapaciteta”). Istraživanjem će se prikupiti informacije o mehanizmima kapaciteta, posebno kako bi se ispitalo osigurava li se njima dostatna opskrba električnom energije, a da se pritom ne narušava tržišno natjecanje ili trgovina na jedinstvenom tržištu EU-a. Ono je dopuna Komisijinoj strategiji energetske unije kojom se želi stvoriti povezano, integrirano i sigurno tržište energije u Europi. Detaljnije informacije mogu se pronaći u informativnom članku.

Sve veći broj država članica uvodi mehanizme kapaciteta za promicanje ulaganja u elektrane ili davanje poticaja za nastavak rada elektrana kako bi osigurale da opskrba električnom energijom stalno zadovoljava potražnju. Komisija prihvaća da su takve javne mjere u nekim situacijama opravdane te je u svojim Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014. prvi put dala kriterije za ocjenu usklađenosti mehanizama kapaciteta s pravilima o državnim potporama. Države članice prvo moraju pokazati da su mjere potrebne. Osim toga, one moraju osigurati da mehanizmi kapaciteta budu oblikovani tako da se njima ne narušava tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu EU-a. Na primjer, tim se mehanizmima ne bi smjela davati neopravdana prednost određenim proizvođačima ili vrstama tehnologije ni stvarati prepreke nesmetanom protoku električne energije iz jedne države članice u drugu.

U okviru sektorskog istraživanja, prvog takvog istraživanja u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, prvo će se zatražiti informacije o reprezentativnom uzorku država članica koje su uvele mehanizme kapaciteta ili to razmatraju, a to su: Belgija, Danska, Hrvatska, Francuska, Irska, Italija, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska i Švedska.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Vlade imaju opravdan interes u osiguranju opskrbe dostatnom količinom električne energije – kućanstva i industrija ne bi se trebali suočavati s nestancima struje. Moja je uloga osigurati da se javnim mjerama za potporu ulaganja u opskrbu električnom energijom ne daje neopravdana prednost određenim proizvođačima ili tehnologijama ni stvaraju prepreke prekograničnoj trgovini. Na primjer, u nekim bi slučajevima moglo biti učinkovitije ulagati u poboljšanje povezanosti elektroenergetskih mreža među državama članicama, nego u izgradnju novih elektrana.

Ovim se istraživanjem sektora države članice jasno upozorava da poštuju pravila EU-a o državnim potporama pri provedbi mehanizama kapaciteta i pridonosi Komisijinom cilju izgradnje istinske energetske unije u Europi.

Potreba za mehanizmima kapaciteta

Sve više država članica izrazilo je zabrinutost da do 2020. opskrba električnom energijom više neće zadovoljavati potražnju zbog nedovoljnog ulaganja uzrokovanog neizvjesnošću na tržištu i regulatornim intervencijama. Dodatni je problem to što opskrba mora u potpunosti zadovoljiti potrebe, čak i u slučaju nedostatka proizvodnje iz varijabilnih obnovljivih izvora energije (npr. zbog smanjenja količine vjetra ili sunčeve svjetlosti).

Mehanizmi kapaciteta mjere su koje države članice poduzimaju kako bi osigurale da opskrba električnom energijom srednjoročno i dugoročno zadovoljava potražnju. Namijenjeni su potpori ulaganju kojim će se nadoknaditi razlika do očekivanog kapaciteta i osigurati sigurnost opskrbe. Mehanizmima kapaciteta obično se pružaju dodatne nagrade proizvođačima kapaciteta, povrh prihoda koji ostvaruju prodajom električne energije na tržištu, u zamjenu za održavanje postojećih kapaciteta ili ulaganje u nove kapacitete kojima se jamči sigurnost opskrbe električnom energijom. Osim potpore proizvodnji električne energije, mehanizmima kapaciteta mogla bi se pružiti potpora i mjerama odgovora na potražnju (npr. poticaji kućanstvima i poduzećima za smanjenje potrošnje električne energije tijekom vršnog prometa).

Područje istraživanja sektora

Komisija će prvo poslati različite skupine pitanja odabranim javnim tijelima i sudionicima na tržištu u 11 država članica (Belgija, Danska, Hrvatska, Francuska, Irska, Italija, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska i Švedska). Zatim će do kraja 2015. ocijeniti odgovore i pozvati na dostavu primjedbi o svojim preliminarnim nalazima, a konačne rezultate planira objaviti sredinom 2016.

Istraživanje sektora Komisiji će omogućiti bolje razumijevanje mehanizama kapaciteta koji su već provedeni ili se razmatraju. S pomoću njih također će ocijeniti i odrediti obilježja mehanizama kapaciteta kojima se narušava tržišno natjecanje među pružateljima kapaciteta ili ometa prekogranična trgovina.

Istraživanje sektora bit će dopuna i potpora provedbi Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju koje su stupile na snagu u srpnju 2014. Nadalje, sektorsko istraživanje dopuna je zakonodavnog prijedloga Komisije o oblikovanju tržišta električne energije u okviru Strategije EU-a za energetsku uniju.

Više informacija o sektorskom istraživanju mehanizama kapaciteta dostupno je na:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar