Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia ia măsuri pentru a consolida cooperarea la nivelul UE în lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a criminalității informatice

Strasbourg, 28 aprilie 2015

 

Comisia Europeană a prezentat astăzi Agenda europeană privind securitatea pentru perioada 2015-2020, prin care dorește să sprijine cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea amenințărilor la adresa securității și să intensifice eforturile noastre comune depuse în lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a criminalității informatice. Pe agendă figurează instrumentele și măsurile concrete la care se va recurge în aceste activități comune în vederea garantării securității și în vederea combaterii, într-un mod mai eficace, a acestor cele mai urgente trei amenințări.

Recentele atacuri teroriste îndreptate împotriva populației și a valorilor Europei au fost coordonate la nivel transfrontalier, ceea ce arată că trebuie să conlucrăm pentru a face față acestor amenințări, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.Responsabilitatea pentru asigurarea securității interne le revine în primul rând statelor membre, dar provocările transfrontaliere pun la încercare capacitatea diverselor țări de a acționa în mod individual și necesită sprijinul UE pentru crearea unui climat de încredere și pentru facilitarea cooperării, a schimbului de informații și a acțiunilor comune.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Terorismul, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică sunt provocări complexe și evolutive la adresa securității, care nu țin cont de frontierele europene. Pentru noi, europenii, a venit, așadar, timpul să conlucrăm mai intens și mai strâns astfel încât să luăm toate măsurile necesare pentru ca cetățenii noștri să fie în siguranță. Ne dorim ca prin această agendă comună la nivelul UE să convingem autoritățile naționale să coopereze cu mai multă eficacitate, într-un spirit de încredere mutuală. Teroriștii atacă valorile democratice pe care le prețuim. Vom fi intransigenți în ceea ce privește drepturile fundamentale și vom acționa în direcția combaterii cauzelor primare ale radicalizării, promovând o veritabilă cultură a toleranței în societățile noastre”.

Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Nu există securitate fără libertate și, în același timp, nu există libertate fără securitate. Comisia preia inițiativa și prezintă o agendă a UE privind securitatea, concentrată asupra domeniilor în care Uniunea Europeană are capacitatea de a genera o schimbare reală. Această agendă nu este doar un răspuns la recentele evenimente tragice. Ea este reînnoirea strategiei noastre comune de securitate într-un nou mediu politic și juridic în care toți suntem de acord că trebuie să avem încredere unii în alții, să ne coordonăm în mod eficace și să ne comunicăm reciproc informații pentru combaterea unor amenințări care evoluează. Pe agendă figurează acțiuni concrete prin care aceste principii esențiale pot fi transformate într-o realitate palpabilă: un set de măsuri ferme, de la măsuri preventive până la protecție, detecție și asigurare a aplicării.”

Conlucrare mai intensă și mai strânsă, desfășurată în jurul a trei priorități

UE a realizat un set de instrumente menite să ajute agențiile de aplicare a legii din statele membre să combată criminalitatea și terorismul. Succesul depinde de eficacitatea cooperării dintre instituțiile și agențiile UE, de o parte, și statele membre și autoritățile naționale, de cealaltă parte. Aceste instrumente vor putea fi mai bine utilizate datorită agendei, întrucât ea va permite un schimb de informații îmbunătățit și o cooperare sporită.

O astfel de abordare se poate adapta la amenințări noi și emergente, fiind utilizată pentru a face față celor mai urgente trei provocări: 1) prevenirea terorismului și combaterea radicalizării; 2) combaterea criminalității organizate; 3) combaterea criminalității informatice.

Printre acțiunile centrale se numără:

  • combaterea radicalizării: Comisia va înființa un centru de excelență pentru colectarea și difuzarea de cunoștințe de specialitate în domeniul combaterii radicalizării, pe baza Rețelei UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN) — o rețea la nivelul întregii UE, lansată în 2011. Se va consolida astfel schimbul de experiență în rândul profesioniștilor direct implicați în prevenirea radicalizării și a extremismului violent la nivel local;
  • actualizarea Deciziei-cadru privind combaterea terorismului: se va asigura un cadru juridic mai coerent pentru combaterea fenomenului luptătorilor străini. Se va crea astfel posibilitatea unei cooperări intensificate cu țările terțe în această chestiune;
  • tăierea finanțării infractorilor: se va consolida cooperarea dintre autoritățile competente din Europa (în special unitățile naționale de informații financiare, care vor fi conectate la Europol). Comisia va analiza necesitatea unor noi acte normative pentru combaterea finanțării terorismului și pentru amplificarea măsurilor de confiscare a bunurilor obținute din activități infracționale;
  • îmbunătățirea dialogului cu sectorul IT: în 2015, Comisia va lansa un forum al UE cu marile companii informatice, în vederea combaterii propagandei teroriste pe internet și în rețelele de socializare și în vederea analizării unor modalități de a lua în considerare îngrijorările exprimate de autoritățile de aplicare a legii cu privire la noile tehnologii de criptare;
  • consolidarea cadrului juridic în domeniul armelor de foc: consolidarea acestuia este necesară pentru a se ține cont de traficul ilegal de arme și de reactivarea ilegală a armelor, pentru a se stabili standarde comune, a se intensifica schimbul de informații și a se stimula cooperarea cu țările terțe;
  • consolidarea instrumentelor noastre de combatere a criminalității informatice: prioritatea este să se găsească modalități de depășire a obstacolele de care se izbesc anchetele penale în mediul online, în special în ceea ce privește competența judiciară și regulile privind accesul la elementele de probă și informațiile online;
  • îmbunătățirea capacităților de care dispune Europol: printre măsurile avute în vedere se numără și crearea unui Centru european de combatere a terorismului, care va ajuta Agenția UE să intensifice sprijinul acordat autorităților naționale de aplicare a legii pentru desfășurarea unor acțiuni de combatere a luptătorilor teroriști străini, a finanțării terorismului, a conținuturilor extremiste violente din mediul online și a traficului ilicit de arme de foc.

Un mod de lucru diferit

Noul mod de lucru colaborativ din cadrul Comisiei a permis o abordare cuprinzătoare a securității, în agendă fiind introduse măsuri din toate sectoarele de politică, de la justiție și afaceri interne până la afaceri financiare, transporturi și mediu.

Întrucât justiția și afacerile interne se află, în prezent, pe picior de egalitate cu celelalte politici ale UE, una dintre principalele priorități ale Comisiei va fi punerea în aplicare a întregii palete de instrumente existente prin intermediul cărora se desfășoară schimburile de informații, cooperarea polițienească și judiciară, formarea și cercetarea. Un accent puternic se va pune pe finalizarea propunerilor aflate în curs de elaborare, cum ar fi Directiva privind registrul UE cu numele pasagerilor și reforma în materie de protecție a datelor.

Context

Conform unui sondaj Eurobarometru realizat de curând, cetățenii sunt tot mai preocupați de siguranța lor: proporția persoanelor care consideră că terorismul este principala provocare la adresa securității în UE a trecut brusc de la 33 % în medie în 2013 la 49 % în prezent (a se vedea anexa).

Consiliul European din iunie 2014 a invitat Comisia să revizuiască Strategia de securitate internă a Uniunii Europene din 2010 și să o actualizeze până la mijlocul anului 2015. Consiliul Justiție și Afaceri Interne din decembrie 2014 a stabilit prioritățile pentru reînnoirea strategiei.

În Rezoluția din 17 decembrie 2014, Parlamentul European a solicitat ca noua strategie să fie orientată spre viitor și ușor adaptabilă la schimbări, cu o abordare unitară în toată Uniunea pentru combaterea luptătorilor străini, a criminalității informatice, a traficului de persoane, a criminalității organizate, a spălării banilor și a corupției.

În Orientările politice ale președintelui Juncker, agenda de securitate figurează ca prioritate a actualei Comisii. Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 cuprinde angajamentul de realizare a Agendei europene privind securitatea.

Linkuri utile

Comunicarea privind Agenda europeană privind securitatea

Întrebări și răspunsuri: Agenda europeană privind securitatea

Eurobarometru special 432: Atitudini ale europenilor față de securitate

Site-ul prim-vicepreședintelui Frans Timmermans

Site-ul comisarului Dimitris Avramopoulos

Site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

UE pune la dispoziție 10 milioane EUR pentru combaterea radicalizării în regiunea Sahel-Maghreb și pentru stăvilirea fluxului de luptători străini din Nordul Africii, Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest

IP/15/4865

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar