Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nove mjere Komisije za jačanje suradnje EU-a u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala

Strasbourg, 28 travanj 2015


 

Europska komisija danas je iznijela Europski program sigurnosti za razdoblje 2015. – 2020. kojime se podupire suradnja među državama članicama u uklanjanju sigurnosnih prijetnji te se pojačavaju zajednička nastojanja u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala. Programom se utvrđuju konkretni alati i mjere koji će se upotrebljavati u zajedničkom radu na postizanju sigurnosti i učinkovitijem rješavanju tih triju gorućih pitanja.

Koordinacija nedavnih terorističkih napada usmjerenih na Europljane i njihove vrijednosti odvijala se preko granica, što ukazuje na potrebu za zajedničkim radom kako bismo se oduprijeli tim prijetnjama uz potpuno poštovanje temeljnih prava.Za osiguravanje unutarnje sigurnosti ponajprije su odgovorne države članice, ali prekogranični izazovi preveliki su da bi pojedine zemlje mogle samostalno djelovati te je potrebna potpora EU-a za izgradnju povjerenja i olakšavanje suradnje, razmjenu informacija i zajedničko djelovanje.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Terorizam, organizirani kriminal i kibernetički kriminal predstavljaju složene sigurnosne izazove koji rastu te prelaze europske granice. Stoga je vrijeme da mi Europljani počnemo bolje i bliže surađivati kako bismo osigurali sigurnost naših građana. Ovim zajedničkim programom EU-a želimo postići da nacionalna tijela učinkovitije surađuju u duhu uzajamnog povjerenja. Teroristi napadaju demokratske vrijednosti koje mi njegujemo. Nećemo popustiti kada je riječ o temeljnim pravima i nastojat ćemo ukloniti uzroke radikalizacije, unaprjeđujući istinsku kulturu tolerancije u našim društvima.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos dodao je: Ne možemo postići sigurnost bez slobode, no istovremeno ne možemo biti slobodni bez sigurnosti. Komisija preuzima vodstvo predstavljanjem Europskog programa sigurnosti koji je usredotočen na područja u kojima Europska unija uistinu može postići napredak. Ovaj program je više od odgovora na nedavne tragične događaje. On predstavlja obnavljanje naše zajedničke Sigurnosne strategije u novoj političkoj i pravnoj okolini u kojoj se svi slažemo da moramo vjerovati jedni drugima kako bismo učinkovito koordinirali i razmjenjivali informacije u cilju rješavanja rastućih prijetnji. U programu je iznesen niz jakih mjera, od preventivnog djelovanja do zaštite, otkrivanja i provedbe zakona, kojima se ta ključna načela prenose u praksu.

Bolja i bliža suradnja uz tri prioriteta

EU je pripremio niz alata kojima se tijelima za provedbu zakona država članica pomaže u borbi protiv kriminala i terorizma. Uspješnost ovisi o učinkovitosti suradnje između institucija i agencija EU-a te država članica i nacionalnih tijela. Programom će se omogućiti bolja upotreba tih alata pridonošenjem boljoj razmjeni informacija i intenzivnijoj suradnji.

Taj se pristup može prilagoditi novim prijetnjama. On će se upotrebljavati za rješavanje triju trenutačno najvećih izazova: 1. sprječavanja terorizma i borbe protiv radikalizacije; 2. borbe protiv organiziranog kriminala; 3. borbe protiv kibernetičkog kriminala.

Ključne aktivnosti su sljedeće:

  • Borba protiv radikalizacije: Komisija će osnovati centar izvrsnosti za prikupljanje i širenje znanja o suzbijanju radikalizacije čije je uporište Mreža za osvješćivanje o radikalizaciji – europska krovna mreža pokrenuta 2011. Time će se intenzivirati razmjena iskustava među stručnjacima koji su izravno uključeni u sprječavanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma na lokalnoj razini,
  • Ažuriranje Okvirne odluke o terorizmu: osiguravanje usklađenijeg pravnog okvira za rješavanje problema stranih boraca (foreign fighters). Time će se otvoriti mogućnost intenzivnije suradnje s trećim zemljama u tom području,
  • Sprječavanje financiranja kriminalaca: jačanje suradnje među nadležnim tijelima u Europi (osobito financijsko-obavještajnim jedinicama koje će se povezati s EUROPOL-om). Komisija će ocijeniti potrebu za novim zakonodavstvom za suzbijanje financiranja terorizma i poboljšanje zapljene imovine stečene kriminalnim aktivnostima,
  • Jačanje dijaloga s informatičkom industrijom: Komisija će 2015. pokrenuti forum EU-a s velikim informatičkim poduzećima u cilju suzbijanja terorističke promidžbe na internetu i društvenim medijima te istraživanja načina za rješavanje problema s kojima se suočavaju tijela za provedbu zakona u vezi s novim tehnologijama za šifriranje,
  • Jačanje pravnog okvira o vatrenom oružju radi rješavanja pitanja nezakonite trgovine i ponovne aktivacije oružja, utvrđivanja zajedničkih normi, bolje razmjene informacija i unaprjeđivanja suradnje s trećim zemljama,
  • Jačanje alata za borbu protiv kibernetičkog kriminala: prioritet je pronaći načine za prevladavanje prepreka u internetskim kaznenim istragama, osobito u pitanjima nadležnosti i pravilima o pristupu internetskim dokazima i informacijama,
  • Jačanje kapaciteta Europola, među ostalim osnivanjem Europskog centra za borbu protiv terorizma, čime će se toj agenciji EU-a pomoći da pojača potporu mjerama nacionalnih tijela za provedbu zakona za rješavanje pitanja stranih terorističkih boraca, financiranja terorizma, nasilnog internetskog sadržaja i nezakonite trgovine vatrenim oružjem.

Novi način rada

Novim zajedničkim načinom rada Komisije omogućen je sveobuhvatan pristup sigurnosti jer Program sadržava mjere iz širokog niza sektora politike, od pravosuđa i unutarnjih poslova do financijskih poslova, prijevoza i okoliša.

Sada kad su politike u području pravosuđa i unutarnjih poslova napokon ravnopravne u odnosu na ostale politike EU-a, jedan je od glavnih prioriteta Komisije provedba niza instrumenata koji su dostupni za razmjenu informacija, policijsku i pravosudnu suradnju i osposobljavanje te istraživanje. Snažan naglasak bit će i na provedbi prijedloga koji su u postupku, poput Direktive EU-a o evidenciji imena putnika i reforme zaštite podataka.

Kontekst

Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su građani sve više zabrinuti za vlastitu sigurnost: udio osoba koje smatraju da je terorizam glavna prijetnja sigurnosti u EU-u porastao je s prosjeka od 33 % 2013. na 49 % danas (vidjeti Prilog).

U lipnju 2014. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da preispita Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a te da je ažurira do sredine 2015. U prosincu 2014. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove iznijelo je svoje prioritete za obnavljanje strategije.

U svojoj rezoluciji od 17. prosinca 2014. Europski parlament zatražio je da nova strategija bude usmjerena prema budućnosti i lako prilagodljiva situacijama koje se razvijaju, uz usklađen pristup diljem Unije za rješavanje pitanja stranih boraca, kibernetičke sigurnosti, trgovine ljudima, organiziranog kriminala, pranja novca i korupcije.

U političkim smjernicama predsjednika Junckera program sigurnosti izdvojen je kao prioritet ove Komisije, a Program rada Komisije za 2015. posvećen je provedbi Europskog programa sigurnosti.

Korisne poveznice

Komunikacija o Europskom programu sigurnosti

Pitanja i odgovori: Europski plan sigurnosti

Poseban Eurobarometar 432: Stavovi Europljana o sigurnosti

Internetska stranica prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa

Internetska stranica povjerenika Dimitrisa Avramopoulosa

Internetska stranica Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove

EU osigurava 10 milijuna eura za borbu protiv radikalizacije u regiji Sahel-Maghreb i zaustavljanje protoka stranih boraca iz Sjeverne Afrike, s Bliskog istoka i Zapadnog Balkana

IP/15/4865

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar