Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Antitrust: Comisia trimite Gazprom o comunicare privind obiecțiunile pentru un presupus abuz de poziție dominantă pe piețele aprovizionării cu gaze din Europa Centrală și de Est

22 aprilie 2015

Comisia Europeană a adresat întreprinderii Gazprom o comunicare privind obiecțiunile în care susține că anumite practici comerciale ale acesteia pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est constituie o folosire abuză a poziției sale dominante pe piață și încalcă astfel normele antitrust ale UE. A se vedea fișa informativă pentru mai multe detalii.

În urma investigației sale, Comisia a ajuns la opinia preliminară că Gazprom încalcă normele antitrust ale UE, aplicând o strategie generală de împărțire a piețelor gazelor din Europa Centrală și de Est, de exemplu prin reducerea capacității clienților săi de a revinde gazele la nivel transfrontalier. Este posibil ca această strategie să îi fi permis Gazprom să impună prețuri neloiale în anumite state membre. De asemenea, este posibil ca Gazprom să fi abuzat de poziția sa dominantă pe piață prin condiționarea aprovizionării cu gaze de obținerea unor angajamente de altă natură din partea angrosiștilor în ceea ce privește infrastructura de transport al gazelor.

Gazprom are acum la dispoziție 12 săptămâni pentru a formula un răspuns la comunicarea privind obiecțiunile și poate solicita, de asemenea, o audiere pentru a-și prezenta argumentele. Comisia va respecta pe deplin drepturile la apărare ale Gazprom și va examina cu atenție observațiile sale înainte de a lua o decizie. Transmiterea unei comunicări privind obiecțiunile nu aduce atingere rezultatului final al investigației.

Comisarul UE responsabil cu politica în domeniul concurenței, dna Margrethe Vestager, a declarat: „Gazul reprezintă un bun esențial în viața noastră de zi cu zi. Îl utilizăm pentru a ne încălzi locuințele, la gătit și pentru producerea de energie electrică. De aceea, menținerea unei concurențe loiale pe piețele europene ale gazelor este deosebit de importantă.

Toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața europeană, indiferent dacă sunt sau nu întreprinderi europene, trebuie să respecte normele UE.

Mă îngrijorează faptul că Gazprom încalcă normele antitrust ale UE, abuzând de poziția sa dominantă pe piețele UE ale gazelor. Considerăm că acest comportament al Gazprom este posibil să fi ridicat bariere artificiale care împiedică fluxul gazelor din anumite țări din Europa Centrală și de Est către alte țări, restrângând astfel concurența transfrontalieră. Menținerea unor piețe naționale ale gazelor separate a permis, de asemenea, întreprinderii Gazprom să impună prețuri pe care le considerăm, în această etapă, a fi neloiale. În cazul în care îngrijorările noastre sunt confirmate, Gazprom va trebui să facă față consecințelor juridice care decurg din comportamentul său.”

 

Constatările preliminare ale Comisiei din comunicarea privind obiecțiunile

Gazprom este principalul furnizor de gaze în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. În urma investigației desfășurate de Comisie, opinia preliminară a acesteia este că Gazprom împiedică concurența pe piețele aprovizionării cu gaze din opt state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia). Comisia constată că Gazprom aplică o strategie generală abuzivă pe aceste piețe ale aprovizionării cu gaze, în special:

  • Gazprom impune restricții teritoriale în cadrul acordurilor de aprovizionare încheiate cu angrosiști și cu anumiți clienți industriali din țările menționate anterior. Printre aceste restricții se numără interdicțiile de export și clauzele care impun utilizarea gazelor achiziționate pe un anumit teritoriu (clauzele de destinație). Gazprom a recurs și la alte măsuri care au împiedicat fluxul transfrontalier de gaze, cum ar fi impunerea obligației ca angrosiștii să obțină acordul Gazprom pentru a putea exporta gaze și refuzul acesteia, în anumite situații, de a schimba locul în care ar trebui să fie livrate gazele. Comisia consideră că aceste măsuri împiedică schimburile comerciale libere de gaze în cadrul Spațiului Economic European (SEE);
  • este posibil ca aceste restricții teritoriale să ducă la creșterea prețurilor gazelor și să îi permită întreprinderii Gazprom să aplice o politică de prețuri neloială în cinci state membre (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia), impunând angrosiștilor prețuri care sunt semnificativ mai mari în comparație cu costurile suportate de Gazprom sau cu prețurile de referință. Aceste prețuri neloiale sunt generate, parțial, de formulele de stabilire a prețului utilizate de Gazprom, care indexează prețurile gazelor indicate în contractele de aprovizionare pe baza prețului unui coș cu produse petroliere, oferind astfel Gazprom avantaje nejustificate asupra clienților săi;
  • este posibil ca Gazprom să profite de poziția sa dominantă pe piață prin condiționarea furnizării de gaze către Bulgaria și Polonia de obținerea unor angajamente de altă natură din partea angrosiștilor în ceea ce privește infrastructura de transport al gazelor. De exemplu, furnizarea de gaze a fost condiționată de realizarea de investiții într-un proiect de gazoduct promovat de Gazprom sau de acceptarea consolidării controlului pe care Gazprom îl exercită asupra unui gazoduct.

Concluziile provizorii ale Comisiei sunt că aceste practici constituie o folosire abuzivă, de către Gazprom, a poziției sale dominante pe piață, interzisă prin articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dacă este confirmat, un astfel de comportament constituie un obstacol în calea vânzării transfrontaliere a gazelor în cadrul pieței unice, reducând astfel lichiditatea și eficiența piețelor gazelor. Acest comportament ridică bariere artificiale în calea comerțului între statele membre și duce la creșterea prețurilor gazelor.

 

Context

Comisia a inițiat procedura oficială împotriva Gazprom la 31 august 2012.

Gazprom este principalul furnizor de gaze în toate țările din Europa Centrală și de Est, deținând cote de piață de peste 50 % în majoritatea acestor țări și chiar de 100 % în unele dintre acestea.

Articolul 102 din TFUE interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute pe piață, în măsura în care poate afecta comerțul dintre statele membre. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită de Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale din domeniul concurenței din statele membre ale UE.

Comunicarea privind obiecțiunile reprezintă o etapă oficială a investigațiilor realizate de Comisie în cazurile în care suspectează încălcarea normelor antitrust ale UE. Comisia informează în scris părțile vizate cu privire la obiecțiunile formulate împotriva lor, iar părțile pot răspunde în scris cu privire la obiecțiunile formulate împotriva lor. Destinatarii pot examina documentele din dosarul întocmit de Comisie cu privire la investigație, pot formula în scris un răspuns și pot solicita o audiere pentru a-și prezenta observațiile în fața reprezentanților Comisiei și ai autorităților naționale de concurență. Comisia ia o decizie finală numai după ce părțile și-au exercitat dreptul la apărare.

Nu există niciun termen legal care trebuie respectat de serviciile Comisiei pentru finalizarea investigațiilor antitrust în cazurile de practici anticoncurențiale. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără complexitatea cazului, măsura în care întreprinderea în cauză cooperează cu Comisia și exercitarea dreptului la apărare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați registrul public al cazurilor pe site-ul Comisiei consacrat concurenței, la numărul de caz 39816.

IP/15/4828

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar