Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia aprobă temporar un ajutor pentru salvare în beneficiul Complexului Energetic Hunedoara din România

Bruxelles, 21 aprilie 2015

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că ajutorul de salvare temporar în valoare de 167 de milioane RON (aproximativ 37,7 milioane EUR) care urmează să fie acordat de către autoritățile române Complexului Energetic Hunedoara („CE Hunedoara”), producătorul de energie electrică și termică deținut de stat din România, este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia a constatat, în special, că ajutorul a fost limitat la suma necesară pentru a-i permite CE Hunedoara să își desfășure în continuare activitățile de exploatare a centralelor sale electrice în următoarele șase luni. La sfârșitul acestei perioade, întreprinderea va rambursa ajutorul sau România va notifica un plan de restructurare, care va stabili măsurile de asigurare a viabilității pe termen lung a întreprinderii.

Ca urmare a pierderilor înregistrate în 2013 și în 2014, CE Hunedoara se confruntă cu probleme grave de lichiditate. România va acorda CE Hunedoara împrumuturi pe termen scurt care să îi permită întreprinderii să își plătească creditorii și să își mențină activitățile de exploatare până când va fi în măsură să prezinte un plan de restructurare.

Comisia a considerat că măsura este conformă cu Orientările din 2014 privind salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. În special, valoarea ajutorului este limitată la ceea ce este necesar pentru menținerea în activitate a întreprinderii pe parcursul următoarelor șase luni. În plus, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care întreprinderea nu va fi în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare după cele șase luni.

CE Hunedoara este succesorul legal și economic al întreprinderilor Termoelectrica și Electrocentrale Deva. În urma unei investigații amănunțite inițiate în aprilie 2012, Comisia a concluzionat, într-o decizie separată, că prin contractele încheiate între Hidroelectrica, Electrocentrale Deva și Termoelectrica, ultimele două întreprinderi au beneficiat de un avantaj economic necuvenit, care încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Acesta este rezultatul faptului că prețurile pe care Hidroelectrica le-a plătit întreprinderilor respective pentru energia electrică au fost peste nivelul pieței. Termoelectrica și Electrocentrale Deva – sau succesorul legal și economic al acestora, în prezent CE Hunedoara – trebuie să ramburseze ajutorul incompatibil primit, care se ridică la 26,27 milioane RON (aproximativ 6 milioane EUR), fără a include dobânzile. Prin urmare, înainte de a primi ajutorul pentru salvare, CE Hunedoara va rambursa ajutorul de stat incompatibil acordat în trecut întreprinderilor Electrocentrale Deva și Termoelectrica (Electrocentrale Paroșeni).


Context

CE Hunedoara este un producător de energie electrică și termică din România, cu sediul la Petroșani, în județul Hunedoara. CE Hunedoara deține o cotă de piață de aproximativ 5 % din producția de energie electrică din România și are aproximativ 6 500 de angajați.

CE Hunedoara este cea mai mare întreprindere din județul Hunedoara. Aceasta are obligația de serviciu public de a furniza energie termică gospodăriilor din orașul Deva și din orașele situate în zona Valea Jiului.

În conformitate cu Orientările UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor, adoptate în iulie 2014, întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutor de stat în anumite condiții. Ajutorul poate fi acordat pentru o perioadă de 6 luni („ajutor pentru salvare”). După această perioadă, ajutorul trebuie să fie rambursat sau un plan de restructurare trebuie să fie notificat Comisiei pentru ca ajutorul să poată fi aprobat („ajutor de restructurare”). Planul trebuie să asigure că întreprinderea își restabilește viabilitatea fără un alt sprijin din partea statului, că aceasta contribuie la un nivel adecvat la costurile de restructurare și că denaturările concurenței create de ajutor sunt eliminate prin măsuri compensatorii.

Versiunile neconfidențiale ale deciziilor vor fi disponibile în Registrul ajutoarelor de stat cu numerele de caz SA.33475 și SA.41318, pe site-ul internet al DG Concurență, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. State Aid Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoarele de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

IP/15/4820

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar