Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Plan inwestycyjny dla Europy: Polska wpłaci 8 mld euro

Bruksela, 21 kwiecień 2015

Polska ogłosiła dziś, że przeznaczy 8 mld euro na projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem wartego 315 mld euro Planu inwestycyjnego dla Europy. Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz spółki Skarbu Państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR). Polska jest po Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu szóstym z kolei krajem, który zadeklarował swój wkład w finansowanie planu, i to jeszcze przed formalnym powołaniem EFIS.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność,powiedział przy tej okazji: „Bardzo się cieszę z tej wspaniałej wiadomości, przekazanej mi osobiście przez ministra finansów Mateusza Szczurka, który zapowiedział, że Polska jako szósty z kolei kraj wniesie wkład w finansowanie planu inwestycyjnego. Polski BGK jest już mocno zaangażowany w unijne platformy inwestycyjne. Dzisiejsza zapowiedź pojawia się w samą porę i przyjmuję ją z wielką radością."

Kontekst

W dniu 10 marca br. unijni ministrowie finansów uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie wniosku Komisji dotyczącego Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Następnie 20 kwietnia odbyło się głosowanie nad rozporządzeniem w odpowiednich komisjach w Parlamencie Europejskim, po którym rozpoczęła się ostatnia faza negocjacji między Radą i Parlamentem. Ich celem jest uzgodnienie ostatecznej wersji rozporządzenia do czerwca br. Zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w dniu 17 lutego jeszcze przed wakacjami MŚP i niektóre projekty infrastrukturalne będą mogły skorzystać z prefinansowania udostępnianego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Do września nowy fundusz ma być w pełni gotowy do działania.

Kluczową rolę do odegrania w przywracaniu odpowiedniego poziomu inwestycji w Europie mają krajowe banki prorozwojowe. Posiadają one niezbędne kompetencje do realizacji planu inwestycyjnego i często to na nich spoczywa zadanie zagwarantowania najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Polska jest szóstym z kolei krajem, który zapowiedział wniesienie wkładu w finansowanie Funduszu za pośrednictwem swojego krajowego banku prorozwojowego: wcześniej w lutym Niemcy ogłosiły, że wpłacą na rzecz Funduszu 8 mld euro za pośrednictwem banku KfW. Również w lutym Hiszpania zadeklarowała wpłatę 1,5 mld euro za pośrednictwem Instituto de Crédito Oficial (ICO). W marcu z kolei Francja zapowiedziała, że wniesie 8 mld euro za pośrednictwem Caisse des Dépôts (CDC) i Bpifrance (BPI) a Włochy obiecały wpłatę 8 mld euro ze środków Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Wreszcie w kwietniu Luksemburg zapowiedział, że wniesie 80 mln euro za pośrednictwem Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI).

Kryzys gospodarczy spowodował gwałtowny spadek inwestycji w całej Europie. Dlatego obecnie niezbędne są kolektywne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie. Środki finansowe w odpowiedniej wysokości są dostępne i musza zostać uruchomione w celu wsparcia inwestycji w całej UE. Nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi ani łatwego, uniwersalnego rozwiązania, dlatego Komisja zaproponowała podejście oparte na trzech filarach: reformach strukturalnych, dzięki którym Europa wróci na ścieżkę wzrostu; odpowiedzialności fiskalnej, służącej przywróceniu stabilności finansów publicznych; oraz inwestycjach,które będą impulsem dla wzrostu i pozwolą utrzymać odpowiednie jego tempo w dłuższym okresie. Plan inwestycyjny dla Europy jest centralnym elementem tej strategii.

Dalsze informacje:

Strona internetowa Planu inwestycyjnego dla Europy

Linkedin

Twitter

@jyrkikatainen

IP/15/4818

Zapytania od obywateli:


Side Bar