Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Začetek devetega kroga pogajanj o sporazumu TTIP v znamenju poročila Komisije o prednostih za mala in srednja podjetja

Bruselj, 20 april 2015

Iz poročila, ki je bilo danes objavljeno v Bruslju, je mogoče razbrati, da Čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP) predstavlja znaten potencial za mala in srednja podjetja. V poročilu so predstavljeni rezultati leta 2014 opravljene raziskave o malih in srednjih podjetjih (MSP) v zvezi z izzivi, s katerimi se ta soočajo pri izvozu v Združene države Amerike. Temelji pa na najnovejših podatkih o obsegu izvoza evropskih malih in srednjih podjetij v ZDA.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. Ta podjetja bodo prednosti sporazuma TTIP usmerila nazaj v svoje lokalne skupnosti. Zato si EU in ZDA prizadevajo za sprejetje ambicioznega sporazuma, ki bi upošteval njihova stališča. To poročilo bo pripomoglo k temu, saj opozarja na konkretne ovire in težave, ki jih je treba razrešiti. To je eno izmed vprašanj, o katerih bodo pogajalci razpravljali na srečanju ta teden.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Mala in srednja podjetja bodo največ pridobila, če zmanjšamo necarinske ovire in skrajšamo upravne postopke. To je prav tako cilj naših prizadevanj na enotnem trgu EU, rezultati teh prizadevanj pa kažejo, zakaj je tako pomembno, da si za isti cilj prizadevamo tudi pri pogajanjih o sporazumu TTIP.“

Poročilo ugotavlja, da so mala in srednja podjetja že zdaj veliki zmagovalci čezatlantske trgovine. Leta 2012 je v Združene države izvažalo 150 000 malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo 28 % vsega evropskega izvoza. Mala in srednja podjetja v panogah, povezanih z živili, pijačami, kmetijstvom, oblačili, tekstilnimi izdelki in usnjem ter s kemikalijami, dosegajo nadpovprečen delež evropskega izvoza.

Vendar raziskava prav tako razkriva, da se evropska mala in srednja podjetja pri izvozu na ameriški trg soočajo z mnogimi izzivi, za katere bi bilo mogoče v okviru sporazuma TTIP najti ustrezno rešitev, saj gre za ambiciozen in celovit sporazum, ki ohranja visoke evropske standarde v skladu z zakonskimi predpisi. Vprašanja, o katerih se bo razpravljalo na pogajanjih, vključujejo:

  • skladnost s tehničnimi pravili in predpisi za vse izdelke, to je tudi vprašanje, ki vzbuja največ zanimanja;
  • dostop do informacij o tem, kateri predpisi veljajo za posamezne izdelke. Približno tretjina anketirancev ni znala opredeliti, na kateri ravni so bili sprejeti predpisi, ki jih morajo upoštevati (na ravni ameriške zvezne vlade ali posameznih zveznih držav);
  • določila o izključenosti s trga, ki so vključena v mnoge objave javnih razpisov;
  • skladnost s carinskimi predpisi, ki je lahko zelo draga in učinkuje kot dejanska ovira za trgovino;
  • razlike v predpisih med zveznimi državami ZDA.

Poleg navedenih medsektorskih vprašanj so sodelujoča mala in srednja podjetja v svojih odgovorih prav tako opozorila na vprašanja, ki so značilna za posamezne sektorje, zlasti v zvezi z živili, pijačami in kmetijskimi proizvodi, zdravili, tekstilnimi izdelki, stroji in električno opremo. Najbolj pereča vprašanja na področju storitev se nanašajo na težave pri prostem pretoku ljudi, ki storitve zagotavljajo.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi tekoče presoje trajnostnega vpliva pogajanj o sporazumu TTIP. Gre za skupni projekt dveh generalnih direktoratov Evropske komisije, in sicer Generalnega direktorata za trgovino in Generalnega direktorata za rast.

Sporazum TTIP bi lahko poenostavil številne izzive, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja pri izvozu na ameriški trg. Regulativni del sporazuma TTIP je le ena od točk na dnevnem redu devetega kroga pogajanj o sporazumu TTIP, ki se bo danes začel v New Yorku. Pogajalci EU in ZDA bodo okrepili svoja prizadevanja v okviru vseh treh stebrov pogajanj (dostopa do trga, regulativnega sodelovanja in pravil). Vzporedno bodo v sredo in petek potekali dogodki za zainteresirane strani, glavni pogajalci pa bodo sklicali tiskovno konferenco.

Celotno poročilo je na voljo na naslednji spletni strani: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar