Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Bij start van de negende ronde van TTIP-onderhandelingen wijst commissieverslag op aanzienlijk voordeel voor mkb

Brussel, 20 april 2015

Volgens een vandaag in Brussel gepubliceerd verslag schuilt in het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) een groot potentieel voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit verslag stelt de resultaten voor van een enquête die in 2014 bij het mkb is uitgevoerd en heeft onderzocht welke problemen het ondervindt bij de uitvoer naar de Verenigde Staten. Het maakt ook gebruik van nieuwe beschikbare gegevens om de omvang van de uitvoer door het mkb uit de EU naar de Verenigde Staten te belichten.

Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Handel: "Het mkb vormt de ruggengraat van de Europese economie. Deze ondernemingen zullen ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen de voordelen van het TTIP ervaren. Daarom werken de EU en de VS aan een ambitieuze overeenkomst die aan de bezorgdheid van de mensen tegemoetkomt. Dit verslag helpt ons hierbij: het wijst op de concrete obstakels en problemen die we moeten oplossen. Deze behoren tot de kwesties die onze onderhandelaars deze week zullen bespreken."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, treedt haar bij: "Het mkb profiteert het meest van de terugdringing van non-tarifaire belemmeringen en administratieve lasten. We werken hieraan in de interne markt van de EU en dit verslag laat zien waarom het zo belangrijk is om hetzelfde te doen in het kader van de TTIP-onderhandelingen."

Het verslag stelt dat het mkb nu al veel voordeel heeft bij trans-Atlantische handel. In 2012 voerden 150 000 kleine en middelgrote ondernemingen uit naar de Verenigde Staten, goed voor 28 % van de totale EU-uitvoer naar de VS. Het mkb in sectoren zoals voeding, drank, landbouw, kledij, textiel, leder en chemie heeft een bovengemiddeld aandeel in de EU-uitvoer.

De enquête toont echter ook aan dat het mkb in de EU problemen ondervindt bij de uitvoer naar de VS. Veel problemen kunnen worden opgelost door een ambitieuze en omvangrijke TTIP-overeenkomst die onze strenge wettelijke beschermingsnormen handhaaft. Tot de naar voren geschoven problemen behoren:

  • de naleving van technische voorschriften en regels voor alle goederen (dit is het meest genoemde probleem);
  • de toegankelijkheid van informatie over de regels die van toepassing zijn op hun producten. Bijna een derde van de ondervraagden kon niet de exacte bron aanduiden (de Amerikaanse federale regering of een Amerikaanse staat) voor hun problemen met regelgeving;
  • wettelijk bepaalde uitsluiting van de markt, zo is het in veel sectoren niet toegestaan om deel te nemen aan overheidsopdrachten;
  • de naleving van douaneregels, wat veel kosten met zich meebrengt en de facto een handelsbelemmering vormt;
  • verschillen in regelgeving tussen de staten van de VS.

Naast deze algemene opmerkingen hebben de ondervraagde kleine en middelgrote ondernemingen ook sectorspecifieke problemen aangehaald. Dit was met name het geval voor voeding, drank, landbouwproducten, geneesmiddelen, textielproducten, machines en elektrische apparatuur. Wat de dienstensector betreft, was het meest genoemde probleem het belemmerde verkeer van personen waardoor zij elders geen diensten kunnen aanbieden.

Het verslag is opgesteld in het kader van de duurzaamheidseffectbeoordeling die de Commissie tijdens de TTIP-onderhandelingen uitvoert. Dit is een gezamenlijk project van het directoraat-generaal Handel en het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

Het TTIP zou veel van de problemen waarmee het mkb wordt geconfronteerd bij de uitvoer naar de VS kunnen verminderen. Het regelgevende gedeelte van het TTIP is juist één van de agendapunten van de negende ronde van de TTIP-onderhandelingen, die vandaag van start gaat in New York. De onderhandelaars van de EU en de VS zullen voortwerken aan de versterking van elk van de drie onderhandelingspijlers (markttoegang, samenwerking op regelgevingsgebied en regelgeving). Daarnaast zullen er op woensdag evenementen voor belanghebbenden plaatsvinden en zullen de hoofdonderhandelaars op vrijdag een persconferentie houden.

Het volledig verslag vindt u hier: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar