Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Atklājot transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) sarunu devīto kārtu, Komisijas ziņojums liecina, ka MVU ir iespējami ievērojami ieguvumi

Briselē, 20 aprīlis 2015

Šodien Briselē publiskotajā ziņojumā teikts, ka mazie un vidējie uzņēmumi var daudz iegūt no transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP). Ziņojumā sniegti 2014. gadā veiktās mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) aptaujas rezultāti par problēmām, ar kurām tie saskaras, eksportējot uz ASV. Tajā arī izmantoti jaunākie pieejamie dati, lai izvērtētu ES mazo un vidējo uzņēmumu eksporta apjomu uz ASV.

ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma atzīst: "Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Šo uzņēmumu no TTIP gūtās priekšrocības savukārt būs izdevīgas vietējām kopienām. Tāpēc ES un ASV sadarbojas, lai panāktu vērienīgu nolīgumu, kas atbilst šo uzņēmumu interesēm. Ziņojums palīdz veikt šo uzdevumu, norādot uz konkrētiem šķēršļiem un problēmām, kas mums jāatrisina. Tas ir viens no jautājumiem, kas jāapspriež, kad mūsu sarunu dalībnieki šonedēļ tiksies.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilst: "Ja mēs samazināsim ar tarifiem nesaistītus tirdzniecības šķēršļus un samazināsim birokrātiju, MVU iegūs visvairāk. Mēs pie tā strādājam ES vienotajā tirgū un redzam, kāpēc ir tik svarīgi darīt to pašu TTIP sarunās.”

Ziņojumā secināts, ka MVU jau gūst lielu labumu no transatlantiskās tirdzniecības. Uz Amerikas Savienotajām Valstīm 2012. gadā eksportējuši 150 000 MVU, kopumā veidojot 28 % ES eksporta šajā valstī. MVU nozarēs, kas ir saistītas ar pārtiku, dzērieniem un lauksaimniecību, apģērbu, tekstilizstrādājumiem un ādu, kā arī ķīmiskiem produktiem, pārsniedza vidējo ES eksporta tirgus daļu.

Tomēr aptauja liecina arī par to, ka daudzas no problēmām, ko ES mazie un vidējie uzņēmumi saskata eksportā uz ASV tirgu, varētu atvieglot ar vērienīgu un visaptverošu TTIP nolīgumu, kurā saglabāti mūsu augstie tiesiskās aizsardzības standarti. Izvirzīto jautājumu vidū ir šādi:

  • tehnisko noteikumu un regulējuma ievērošana attiecībā uz visām precēm, kas ir visbiežāk minētais jautājums;
  • piekļuve informācijai par to, kāds regulējums attiecas uz attiecīgo produktu; gandrīz trešdaļa respondentu nevarēja noteikt tās regulējuma problēmas faktisko avotu (proti, ASV federālo vai ASV štatu valdību), ar ko viņi saskārušies;
  • likumīga izslēgšana no tirgus, piemēram, daudzās publiskā iepirkuma jomās;
  • muitas noteikumu ievērošana, kas var būt ļoti dārga un veidot faktiskus šķēršļus tirdzniecībai;
  • regulējuma atšķirības dažādos ASV štatos.

Papildus šīm pārnozaru problēmām MVU, kas piedalījās aptaujā, minēja arī specifiskus nozaru jautājumus. Tika minētas nozares, kas saistītas ar pārtiku, dzērieniem un lauksaimniecības produktiem, zālēm, tekstilprecēm, mehānismiem un elektroiekārtām. Pakalpojumu jomā visvairāk tika uzsvērtas grūtības, ko rada nepieciešamība pēc cilvēku pārvietošanās pakalpojumu sniegšanai.

Ziņojums tika sagatavots kopsakarā ar Komisijas veikto TTIP sarunu ietekmes novērtējumu uz tirdzniecības ilgtspēju. Tas ir Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta kopīgs projekts.

Daudzas problēmas, ar kurām MVU saskaras, eksportējot uz ASV tirgu, varētu atvieglot ar TTIP nolīgumu. TTIP regulatīvā daļa tieši ir viens no darba kārtības punktiem TTIP sarunu devītajā kārtā, kura šodien sākas Ņujorkā. ES un ASV sarunu dalībnieki apvienos savu darbu visos trijos sarunu pīlāros (piekļuve tirgum, sadarbība regulējuma jomā un noteikumi). Līdztekus tam trešdien un piektdien norisināsies ieinteresēto pušu pasākumi, vadošie sarunu dalībnieki piedalīsies preses konferencē.

Viss ziņojuma teksts ir pieejams šeit: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar