Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ved starten på 9. runde af TTIP-forhandlingerne viser en rapport fra Kommissionen, at SMV'er står til at drage stor fordel

Bruxelles, 20 april 2015

Der er et stort potentiale for SMV'er i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) ifølge en rapport, der offentliggøres i dag i Bruxelles. I rapporten fremlægges resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af SMV'er, der blev gennemført i 2014. Den drejede sig om de udfordringer, virksomhederne står over for, når de eksporterer til USA. Den indeholder også nye data, der viser omfanget af europæiske SMV'ers eksport til USA.

Cecilia Malmström, EU-kommissær for handel, udtalte: "Små og mellemstore virksomheder er rygraden i den europæiske økonomi. Disse virksomheder vil viderebringe fordelene ved TTIP til deres lokalsamfund. Det er grunden til, at EU og USA arbejder på at opnå en ambitiøs aftale, der opfylder deres behov. Rapporten vil hjælpe os med at gøre dette ved at pege på de konkrete hindringer og de problemer, som vi skal løse. Det er et af de emner, der skal drøftes, når vores forhandlere mødes i løbet af ugen."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjede: "SMV'erne har udsigt til de største fordele, når vi mindsker ikke-toldmæssige barrierer og bureaukrati. Det arbejder vi på i forbindelse med EU's indre marked, og her kan vi se, hvorfor det er så vigtigt at gøre det samme i TTIP-forhandlingerne."

I rapporten konstateres det, at SMV'erne allerede har stor fordel af den transatlantiske handel. I 2012 eksporterede 150 000 SMV'er til USA, hvilket svarer til 28 % af EU's samlede eksport til USA. SMV'er inden for områderne fødevarer, drikkevarer, landbrug, tøj, tekstiler, læder og kemikalier, lå over gennemsnittet for eksporten fra EU.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at SMV'erne i EU kommer ud for udfordringer, når de eksporterer til det amerikanske marked, og mange af disse kan mindskes af en TTIP-aftale, som er ambitiøs og omfattende og opretholder vores høje standarder for reguleringsmæssig beskyttelse. De problemer, som virksomhederne har, omfatter:

  • overholdelse af de tekniske regler og bestemmelser for alle varer – det problem, der nævnes oftest
  • adgang til oplysninger om, hvilke regler der gælder for deres produkt. Næsten en tredjedel af respondenterne vidste ikke, hvem der faktisk var årsag til det reguleringsmæssige problem, de stod over for (USA's føderale regering eller staterne)
  • juridisk begrundet udelukkelse fra markedet, eksempelvis på mange områder for offentlige udbud
  • overholdelse af toldbestemmelserne, hvilket kan blive meget dyrt og i praksis udgøre en handelshindring
  • forskellige regler fra en amerikansk stat til en anden.

Ud over disse generelle emner rejste de SMV'er, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen, også sektorspecifikke spørgsmål. Det var især tilfældet for fødevarer, drikkevarer og landbrugsprodukter samt lægemidler, tekstiler, maskiner og elektrisk udstyr. Hvad angår tjenesteydelser var vanskeligheder i forbindelse med flytning af personer, der skal levere tjenesteydelserne, det problem, der oftest blev nævnt.

Rapporten blev udarbejdet som led i Kommissionens igangværende bæredygtighedsvurdering af TTIP-forhandlingerne. Det er et fælles projekt mellem Europa-Kommissionens Generaldirektorater for Handel og for Vækst.

Mange af de udfordringer, som SMV'erne står over for, når de eksporterer til det amerikanske marked, kan lettes ved en TTIP-aftale. Den reguleringsmæssige del af TTIP er netop et af punkterne på dagsordenen for den 9. runde af forhandlingerne om TTIP, der begynder i dag i New York. EU's og USA's forhandlere vil konsolidere deres arbejde i alle tre søjler af forhandlingerne (markedsadgang, reguleringssamarbejde og regler). Der vil sideløbende være arrangementer for interessegrupper om onsdagen, og om fredagen vil chefforhandlerne holde en pressekonference.

Hele rapporten findes her: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar