Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Podle zprávy Komise představené souběžně se zahájením devátého kola jednání o TTIP mohou malé a střední podniky hodně získat

Brusel, 20 duben 2015

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) představuje pro malé a střední podniky (MSP) obrovský potenciál, tvrdí se ve zprávě, kterou Komise zveřejnila dnes v Bruselu. Zpráva shrnuje výsledky loňského průzkumu, který byl zaměřen na problémy, s nimiž se setkávají MSP v souvislosti s vývozem do Spojených států amerických. Nově dostupné údaje posloužily také ke kvantifikaci vývozu MSP z EU do USA.

„Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Díky nim se prospěch z TTIP vrátí na samý začátek – do místních komunit ve městech a vesnicích, kde tyto firmy působí,“ uvedla komisařka pro obchod Cecilia Malströmová a pokračovala: „Proto je snahou jak EU, tak USA dospět k ambiciózní dohodě, která obavy malých a středních podniků rozptýlí. Pomáhá nám v tom i tato zpráva. Pojmenovává konkrétní překážky a problémy, které musíme řešit. I o tom budou tento týden naši vyjednavači diskutovat.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Nejvíce malým a středním podnikům pomůže, když snížíme necelní překážky a omezíme byrokracii. O toto se ostatně snažíme na evropském jednotném trhu. Tam je jasně vidět, proč je tak důležité usilovat o totéž i v případě jednání o TTIP.“

Zpráva konstatuje, že MSP z transatlantického obchodu profitují už dnes. V roce 2012 vyváželo do USA 150 000 MSP a jejich podíl na celkovém vývozu z Unie do USA činil 28 %. Nadprůměrně se na vývozu z EU podílely MSP z odvětví souvisejících s potravinami, nápoji a zemědělstvím, dále s oděvy, textiliemi a kůží a také s chemickými látkami.

Z průzkumu ovšem také vyplynulo, že evropské MSP se při vývozu do USA potýkají s celou řadou překážek. Některé z nich by mohla zmírnit dohoda o TTIP, pokud bude ambiciózní, komplexní a pokud se neodchýlí od našich přísných standardů regulační ochrany. Zástupci MSP zmiňovali mimo jiné tyto problémy:

  • nutnost vyhovět u veškerého zboží technickým pravidlům a předpisům, což byla vůbec nejčastěji uváděná překážka,
  • přístup k informacím o tom, jaký předpis se vztahuje na jejich výrobek. Téměř třetina respondentů totiž neví, jak zjistit, kde je skutečný zdroj konkrétního regulačního problému (zda na federální úrovni, nebo na úrovni federálního státu),
  • právně podložené vyloučení z trhu, například v mnoha fázích zadávání veřejných zakázek,
  • podrobení se celním pravidlům, což může být nákladné a fakticky fungovat jako obchodní překážka,
  • rozdíly v oblasti regulace v jednotlivých federálních státech USA.

Kromě těchto společných témat zmínily MSP několik dalších problémů specifických pro jednotlivá odvětví. Nejvíce jich vyjmenovaly firmy podnikající v oblasti potravin, nápojů a zemědělských výrobků, dále pak farmaceutických výrobků, textilních výrobků, strojních zařízení a elektrických spotřebičů. Pokud jde o služby, byly nejčastěji zmiňovány problémy související s pohybem osob za účelem poskytování služeb.

Zpráva čerpá z posouzení dopadů jednání o TTIP na udržitelnost obchodu, které průběžně provádí Komise. Jde o společný projekt generálních ředitelství Evropské komise pro obchod a pro růst.

Dohoda o TTIP by mohla zmírnit celou řadu problémů, na které narážejí MSP vyvážející na americký trh. A právě regulační část TTIP je jedním z bodů na pořadu 9. kola jednání o TTIP, které dnes začíná v New Yorku. Vyjednavači na straně EU i USA se zaměří na konsolidaci výsledků ve všech třech pilířích jednání (přístup na trh, spolupráce v oblasti regulace a regulační pravidla). Souběžně s tím ve středu proběhnou akce pro zainteresované strany a v pátek pak vystoupí hlavní vyjednavači na tiskové konferenci.

Úplné znění zprávy je k dispozici zde: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar