Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

В началото на деветия кръг от преговорите за ТПТИ доклад на Комисията показва, че МСП могат да извлекат значителни ползи

Брюксел, 20 Април 2015

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) има значителен потенциал за малките и средните предприятия според доклад, публикуван днес в Брюксел. В доклада са представени резултатите от проучване за предизвикателствата по отношение на износа за САЩ, проведено през 2014 г. сред малки и средни предприятия (МСП). Използвани са и нови данни за мащаба на износа на европейските МСП за САЩ.

Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по въпросите на търговията, заяви: „Малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Чрез тези предприятия ползите от ТПТИ ще достигат до техните местни общности. Ето защо ЕС и САЩ работят за постигане на амбициозно споразумение, което да отговаря на техните потребности. Този доклад ни помага в работата, като посочва конкретните пречки и проблемите, които трябва да решим. Това е един от въпросите, които преговарящите ще обсъдят на срещата тази седмица“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „МСП ще извлекат най-голяма полза, когато намалим нетарифните бариери и бюрокрацията. Ние работим по тези въпроси в рамките на единния пазар на ЕС и тук можем да видим защо е толкова важно да направим същото при преговорите за ТПТИ“.

Според доклада МСП вече извличат значителни ползи от трансатлантическата търговия. През 2012 г. 150 000 МСП са извършили износ за САЩ, което е 28% от целия износ на ЕС за САЩ. МСП от секторите на храните, напитките и земеделието, на облеклата, текстилните и кожените изделия, както и на химическите продукти са имали дял над средния за ЕС.

В същото време проучването показва, че МСП от ЕС се сблъскват с трудности при износа за американския пазар. Много от тях могат да бъдат облекчени с едно амбициозно и всеобхватно споразумение за ТПТИ, което запазва нашия висок стандарт на регулаторна защита. Сред посочените проблеми са:

  • спазването на техническите правила и норми за всички стоки — това е най-често посочваният проблем;
  • достъпът до информация за това какви норми се прилагат за техните продукти. Близо една трета от анкетираните не са били в състояние да определят кой (т.е. федералното правителство на САЩ или отделните щати) отговаря за даден регулаторен въпрос;
  • изключване със закон от пазара, например по отношение на множество обществени поръчки;
  • спазване на митническите правила, които могат да са свързани със значителни разходи и да действат като фактически бариери пред търговията;
  • различия в правилата между отделните щати в САЩ.

Освен тези общи проблеми МСП, участвали в проучването, са посочили и проблеми, свързани с конкретни сектори, особено по отношение на храните, напитките и земеделските продукти, лекарствените продукти, текстилните изделия, машините и електрическото оборудване. Що се отнася до услугите, най-често споменавани са трудностите, свързани с движението на хора с цел предоставяне на услуги.

Докладът беше изготвен в рамките на извършваната от Комисията оценка на въздействието върху устойчивостта във връзка с преговорите за ТПТИ. По него работиха генерална дирекция „Търговия“ и генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия.

Много от трудностите, с които МСП се сблъскват, когато извършват износ за американския пазар, могат да бъдат облекчени със споразумение за ТПТИ. Регулаторната част на ТПТИ е една от точките в дневния ред на 9-ия кръг от преговорите по ТПТИ, който започва днес в Ню Йорк. Преговарящите от ЕС и САЩ ще консолидират своята работа по трите стълба на преговорите (достъп до пазара, регулаторно сътрудничество и правила). Успоредно с това, в сряда и петък ще се състоят прояви с участието на заинтересовани лица, а водещите преговарящи ще дадат пресконференция.

Пълният доклад е достъпен тук: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar